Områdedirektør for samfunn og helse i Forskningsrådet, Jesper W. Simonsen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Områdedirektør for samfunn og helse i Forskningsrådet, Jesper W. Simonsen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

«Misforståelser om klagesak»

Barnehageforskning. Det har oppstått misforståelser om behandlingen av REACH-prosjektet ved OsloMet, skriver Jesper W. Simonsen i Forskningsrådet.

Publisert   Sist oppdatert

Det er dessverre flere som har misforstått saken om Forskningsrådets avslag på REACH-prosjektet ved OsloMet

Søknaden er blitt vurdert av to programstyrer i Forskningsrådet, og begge har avslått den på grunn av at relevansen ikke var god nok.

Klageutvalget i Forskningsrådet opphevet det første vedtaket på grunn av at det var dårlig begrunnet, og uttalte at saken måtte behandles på nytt. Også ved denne nye behandlingen ble prosjektet avslått. Klageutvalget har ikke overprøvd om prosjektet burde få bevilgning. Det ville være å overprøve det faglige skjønnet. Dette er ikke klageutvalgets oppgave. OsloMet kan påklage det siste vedtaket også, men altså ikke på det faglige skjønnet.