Kontaktkonferansen

Avlyste tale fra EU-topper

Ola Borten Moe inviterte to EU-topper til å snakke under kontaktkonferansen. Men punktet er avlyst.

Ola Borten Moe inviterte to EU-topper til å snakke til kontaktkonferansen, under et internasjonalt punkt.
Ola Borten Moe inviterte to EU-topper til å snakke til kontaktkonferansen, under et internasjonalt punkt.
Publisert Oppdatert

Etter planen skulle det ha vært et internasjonalt punkt på programmet for kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse for forskning og høyere utdanning. To generaldirektører i EU-kommisjonen var invitert til å snakke. Det viser et knippe brev Khrono har fått innsyn i.

Når konferansen åpner i Oslo tirsdag, er det ingen spor av dette på programmet.

Hva skjedde?

Avlyst for andre gang

Opprinnelig inviterte departementet Themis Christophidou og Jean-Eric Paquet, generaldirektører for henholdsvis utdanning og forskning i EU-kommisjonen, til å snakke via videolink. I brev signert forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, inviteres de til å snakke ti minutter hver, under et internasjonalt punkt etter statsrådens åpningstale.

I brevene heter det at covid-19 har vært en stor utfordring for Europa og resten av verden og at det på mange måter fikk internasjonalisering og internasjonal mobilitet til å praktisk talt stanse opp.

Videre heter det at «vi har knapt gjenåpnet samfunnene våre før vi går inn i nye kriser, rundt energi og krigen i Ukraina. Vi spør oss selv hvordan forskning- og høyere utdanningsmiljøer kan bidra til fornyelse, en bærekraftig fremtid og bedre gjenoppbygging».

I brevene går det fram at begge de to EU-toppene også var invitert til å snakke i januar i fjor, men at det da ble avlyst på grunn av pandemien.

Vil diskutere med egen sektor

En som takket ja til å snakke er Signe Ratso, som fungerer i den mektige rollen som sjef for generaldirektoratet for forskning og innovasjon i EU-kommisjonen, etter at Paquet gikk av tidligere i år.

Christophidou takket derimot nei til invitasjonen, i slutten av november spør derfor Ratso om det gjør at hun får tildelt ti minutter.

Signe Ratso takket ja, så ble det avlyst.
Signe Ratso takket ja, så ble det avlyst.

Noen dager senere får hun i et nytt brev beskjed om at hun ikke får noen minutter, det internasjonale punktet er avlyst. Også i dette brevet vises det til energikrisen og krigen i Ukraina.

«På grunn av de store endringene i samfunnene våre det siste halvåret; vi har fortsatt krig i Europa, energikrise, inflasjon i økonomien og strammere nasjonale budsjetter, har den norske regjeringen og ministeren for høyere utdanning og forskning et akutt behov for å bare henvende seg til vår forskning- og høyere utdanningssektor for å diskutere hvordan sektoren kan bidra til å løse disse krisene», heter det.

Mandag skriver Kunnskapsdepartementet dette i en e-post til Khrono:

— Etter to år med pandemi og digitale arrangementer, skal politisk ledelse og lederne ved universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene endelig samles til fysisk kontaktkonferanse igjen. Derfor ønsket statsråden å benytte muligheten til å diskutere planene for sektoren og forventningene til institusjonene med dem, når de først er samlet en hel dag. Derfor ble første del av programmet satt av til dette.

Vil lytte med stor interesse

En av dem som skal på konferansen er NMBU-rektor Curt Rice.

— Det er viktig for sektoren å stadig få innspill fra EU, det må man legge opp til på flere måter, men jeg kan være enig med statsråden i at krisene han nevner angår sektoren og at vi kan være en del av løsningen. Om han inviterer til det skal jeg lytte med stor interesse, sier han til Khrono.

En annen er rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo (UiO). Han understreker at han ikke kjenner saken, men sier at han mener det internasjonale er viktigere enn noen gang.

— Vi står i en god del store utfordringer, mange av disse krever også samhandling på tvers av land, sier Stølen, som mener det er en tid for å «sikre og styrke vekselvirkning med kunnskapsinstitusjoner i andre land».

Om endringen av programmet for kontaktkonferansen sier Stølen at UiO har store internasjonale kontaktflater og vekselvirkninger med politikere og embetsverk i andre land.

— Vi fortsetter vårt arbeid, så får de stå for sine prioriteringer, sier han.

Oppdatert mandag 20.30 med kommentar fra Kunnskapsdepartementet

Powered by Labrador CMS