Minneord

Aino-Elina Apeland (1931-2021)

Aino-Elina Apeland
Aino-Elina Apeland

Tolkenorge har mistet en foregangskvinne

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Aino-Elina Apelands bortgang 13. desember 2021, 90 år gammel. Få har som Aino preget tolkenorge gjennom sitt brennende engasjement for tolkefaget og tolkefeltet i et langt yrkesliv.

Tidlig på 1980-tallet begynte Aino sitt virke som lærer og mentor for noen av de første tolkene i Norge. Gjennom dette arbeidet bidro hun til at offentlige organer fikk tilgang til kvalifiserte tolker til sine møter og samtaler med minoritetsspråklige innbyggere. Som en klok og kunnskapsrik lærer ga hun studentene sine kompetanse i tolkefaglige ferdigheter så vel som innsikt i profesjonsetiske spørsmål. Artikkelsamlingen hun var redaktør for, Tolk i Norge, var et sentralt bidrag til tolkefeltets kunnskapsgrunnlag i Norge. Hennes vitenskapelige arbeider om tolkeetikk og simultantolking har blitt lest av tolkestudenter i en årrekke etter at Aino selv var gått av med pensjon, og på denne måten har hun fortsatt å sette sitt preg på tolkeprofesjonen.

Ainos brennende engasjement var aldri begrenset til utdanning av tolker. Hun innså tidlig at organisering av yrkesutøvere sto sentralt i profesjonsbyggingen, og var i 1986 en av grunnleggerne av Norsk tolkeforening. Som foreningens første leder, bygget Aino bro mellom utdanningene og praksisfeltet, så vel som mellom tolker på tvers av tolkespråk.

En hjertesak for Aino var alltid det offentlige ansvaret. For få dager siden trådte tolkeloven i kraft, og vi finner spor av nettopp dette i lovens navn: Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk. At ordet «ansvar» finnes nettopp her, kan vi takke både Aino og mange av de som har kommet etter henne på dette fagfeltet for. Vi lyser fred over Aino-Elina Apelands minne, og våre tanker går til hennes barn, barnebarn og øvrige familie.

Hanne Maritsdatter Løfsnes,

Tolkesjef, IMDi, nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor

Powered by Labrador CMS