helse og sosialfag

97 millioner fordelt til praksisprosjekter

Åtte universitet og høgskoler får penger til å utvikle nye praksisplasser i samarbeid med landets kommuner.

Bedre helsepraksis i kommunene skal også bidra til å sikre flere fagfolk til distriktene.
Bedre helsepraksis i kommunene skal også bidra til å sikre flere fagfolk til distriktene.
Publisert
Fakta

Disse prosjektene får støtte

 • Høgskolen i Innlandet, GIVE – Gjensidig Involvering og Villet Endring: Et samarbeid om praksis og praksisveiledning mellom utdanningsinstitusjon og kommuner, 10 millioner
 • Høgskolen i Innlandet, Sammen og praksis – sammen om læring. 2-1-2-modellen, 5,36 millioner
 • Nord Universitet, Sykepleier i Nord ‐ Nye samhandlingsmodeller for praksisstudier (NySaP), 6,942 millioner.
 • NTNU, Fra student til kompetent yrkesutøver i kommunal helsetjeneste, 10 millioner
 • NTNU, Å lære der og bli der ‐praksisstudier i kommunehelsetjenesten, 6,5 millioner
 • OsloMet, Bærekraftig kommunepraksis for fremtidens fysioterapeuter, 5,17 millioner.
 • Universitetet i Agder, RødTråd– nye praksismodeller for barnevernstudenter, 9,99 millioner
 • Universitetet i Agder, Læringsmiljø og veiledning i kommunal praksis: Ny modell for styrket samarbeid mellom sykepleierstudenter, praksisveiledere og praksislærere, 6,5 millioner.
 • Universitetet i Bergen, Flere praksisplasser og bedre veiledning for medisinstudenter på fastlegekontorene (FRONESIS), 10 millioner.
 • UiT Norges arktiske universitet, Arktisk Samprax: Praxis ved UiT Norges arktiske universitet – sykepleierutdanningen utforsker nye samarbeidsformer. 10 millioner.
 • VID vitenskapelige høgskole, Kickstart på sykehjem, 9,99 millioner.
 • VID vitenskapelige høgskole, Veiledningsteam for samarbeid i kommunal praksis, 6,54 millioner.

97 millionar kroner er fordelt til 12 forskjellige prosjekt ved åtte forskjellige universiteter og høgskoler som skal gi bedre praksis for studenter på helse- og sosialfag.

Prosjektene skjer i samarbeid med landets kommuner.

— Mange av dagens studenter i helse- og sosialfagutdanningene skal ut og jobbe i kommunene når de er ferdige, men i dag er mangel på praksisplasser en hindring. Derfor bruker vi nå nesten 100 millioner kroner på nyskapende prosjekt som skal gi studentene god og relevant praksis i kommunene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Behov: 28.000 flere sykepleiere

I 2035 vil Norge trenge 28.000 flere sykepleiere. I tillegg er behovet for annet helse- og omsorgspersonell stort. Særlig distriktskommunene treng flere fagfolk i helsesektoren.

Samtidig har helsereformene de siste årene flyttet mer av helsetjenestene ut i kommunene.

Diku: Mange gode søknadar

Det er Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) som deler ut pengene. De fikk inn til sammen 23 søknader fra 13 ulike utdanningsinstitusjoner. 12 av prosjektene vant fram.

— Det er stor geografisk spreiing i prosjektene som får støtte. Kommuner i alle landets fylke er involvert. På denne måten får studentene praksisplasser av høy kvalitet, samtidig som det kan sikre større rekruttering av kvalifisert helsepersonell til distriktskommuner, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Powered by Labrador CMS