Sakene mot Paolo Macchiarini henlagt

Publisert - Sist oppdatert

Kirurgen Paolo Macchiarini ble anklaget for å ha forvoldt andre menneskers død og alvorlig skade. Nå er sakene mot ham henlagt av svensk påtalemyndighet.

Paolo Macchiarini opererte inn struper av plast på flere av sine pasienter da han jobbet på Karolinska Institutet (KI). Torsdag 12. oktober holdt svenske påtalemyndigheter pressekonferanse hvor de fortalte at de henlegger sakene mot Macchiarini.

Han var anklaget både for å forvoldt andre menneskers død, samt alvorlig skade. 

De svenske påtalemyndighetene mener etter en forunderøkelse at man ikke kan bevise at Macchiarini faktisk har forvoldt andre menneskers død eller alvorlig skade.

Se også: Opptak av pressekonferansen hos Dagens Nyheter

Uaktsom

Aktor Anders Tordai sier det ikke er tvil om at Macchiarini har opptrådt uaktsomt. I følge SVT sier han:

— Det råder ingen tvil om at det å benytte syntetisk luftstrupe har vært uaktsomt.

Forundersøkelsene til påtalemyndighetene omfattet fem operasjoner på fire personer i perioden 2011-2013. 

— Vi kan konstatere att dette har vært en kompleks og omfattende utredning og mer enn det bør ikke KI kommentere påtalemyndighetenes beslutning, sier Karin Dahlman-Wright, prorektor ved Karolinska Institutet, i følge ki.se.

Glad for at det ikke blir sak

I følge SVT er Paolo Macchiarini glad for at forundersøkelsen har endt med henleggelse.

Advokaten hans, Bjørn Hurtig, trekker fram i følge SVT, at påtalemyndigheten sier at de ikke kan bevise at det hadde vært bedre for pasientene om det hadde vært benyttet en annen metode enn den Macchiarini brukte.

Hurtig sier også at hans klient Macchiarini er glad for beskjeden om henleggelse.

— Min klients kommentar er ganske kort akkurat nå. Han er naturlig nok glad og fornøyd med at etterforskningen legges ned, sier Hurtig til det svenske nyhetsbyrået TT.

Mener man har gjort en rekke tiltak

To dager før beslutningen fra de svenske påtalemyndighetene ble offentliggjort publiserte KI en gjennomgang av hva de har gjort siden den eksterne rapporten om saken ble publisert i september 2016. Her kom det fram mye kritikk mot KI og i denne rapporten gikk det fram at Macchiarini aldri burde ha vært ansatt.

I sin gjennomgang nå i oktober skriver KI at de har foretatt en rekke tiltak for å håndtere de svakheter som ble avdekket av den eksterne gjennomgangen av saken.

De trekker eksempelvis fram at rutinene for rekruttering har blitt innskjerpet, og at det er etablert ny rutine for innrapportering av mistanke om forskningsjuks.

De trekker også fram at noe av arbeidet for å få til forbedringer tar lengre tid enn planlagt, og de trekker fram at ytterligere innsats er nødvendig. 

Konkluderte med at han ikke burde vært ansatt

Den uavhengige granskingen av Karolinska Institutets håndtering av Macchiarini-saken ble presentert i september 2016. 

Kirurgen Paolo Macchiarini burde aldri ha vært ansatt. Hans virksomhet har skadet tilliten til svensk klinisk forskning. Dette er to av hovedpunktene i den eksterne granskningen, skriver På Høyden.

Også Karolinska Universitetssjukhuset og det medisinske universitetet, Karolinska Institutet, fikk klar kritikk.

Den uavhengige granskningen av Macchiarini-saken ble presentert på et pressemøte og sendt på SVT i en ekstrasending. Det var SVTs journalist Bosse Lindquist som i dokumentarserien Experimenten avslørte konsekvensene av Macchiarinis luftrørstransplantasjoner. 

  Startet på KI i 2010

  I 2010 ble Macchiarini rekruttert inn som gjesteforeleser ved Karolinska Institutet. Utgangspunktet var et stort medisinsk problem - utfordringene med å skaffe nok nye organer, og kroppens manglende evne til å akspetere eksterne organ. Han ble samtidig ansatt som overlege.

  Mellom 2011-13 gjennomførte Macchiarini transplantasjoner på flere pasienter med kunstige struper, en amerikansk mann, en eritreisk mann som bodde på Island og en tyrkisk kvinne. Samtlige er i dag døde.

  Teknikken han benyttet seg av var helt ny og var aldri prøvd ut gjennom dyreforsøk.

   Saken har fått mange konsekvenser

   Hele universitetsstyret ved Karolinska institutet i Stockholm måtte gå av etter rapporten som kom i september 2016, en sviende rapport som påpekte nonsjalanse, dårlig lederskap og slurv ved ansettelsen av skandalekirurgen Paolo Macchiarini.

   I tillegg fikk daværende rektor ved Karolinska institutet, som ansatte Macchiarini som gjesteprofessor, Harriet Wallberg, sparken fra sitt verv som øverste leder for de svenske universitetene og høgskolene. Dette opplyste forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, skrev forskning.no og NTB i september 2016.

   Fakta

   Macchiarini-saken

   Høsten 2010: Paolo Macchiarini ble ansatt som gjesteprofessor.

   2011-2012: Tre pasienter får operert inn kunstige luftrør på KI. I november 2011 publiserer Macchiarini en artikkel i The Lancet.

   2012: Macchiarini blir anklaget for økonomisk utpressing av pasienter i Italia.

   2012: Den første pasienten som har fått et syntetisk luftrør dør. Den neste dør i 2014, den tredje er fortsatt på intensivavdeling.

   2013: Macchiarini starter kliniske studier i Russland, uten forutgående forsøk på dyr.

   2014: En belgisk forsker rapporterer Macchiarini for uredelighet og forskningsjuks.

   Sommeren 2014: Fire leger ved Karolinska universitetssykehus leverer to bekymringsmeldinger om mistanke om vitenskapelig uredelighet.

   2015: 

   Mars: Etikkrådet ved KI beslutter at de sakene som den belgiske forskeren anmeldte, er av epistemologisk snarere enn av forskningsetisk slag.

   Mai: Den eksterne granskeren Bengt Gerdin konkluderer med at Macchiarini er skyldig i forskningsjuks i artiklene de fire legene rapporterte.

   August: KI avviser Gerdins rapport, og sier de har tillit til Macchiarini.

   November: Paolo Macchiarinis kontrakt fornyes til 30. november 2016.

   2016:

   Januar: Dokumentarserien Experimenten blir sendt på SVT.

   1. februar: Etter at magasinet Vanity Fair omtalte saken, vedgår KI at det er feil i Macchiarinis CV, men mener at det ikke er alvorlig nok til å si opp.

   4. februar: Styret ved KI setter i gang en ekstern undersøkelse. Rektor får fornyet tillit.

   7. februar: Urban Lendahl, sekretær for Nobelkomiteen ved KI, går av.

   13. februar: Rektor Anders Hamsten kunngjør sin avgang. Han sier at KI vil gå Macchiarinis arbeid nærmere i sømmene.

   13. februar: Fire professorer fra Nobelforsamlingen på KI tar permisjon fra Nobelkomiteen så lenge Macchiarini blir etterforsket. 

   22. februar: Forskningsdekan Hans-Gustaf Ljunggren og viserektor Jan Carlstedt-Duke trekker seg.

   23. mars: Macchiarini blir oppsagt fra KI.

   21. april: Regjeringen erstatter flere medlemmer i KIs styre. Eksterne styremedlemmer kommer til.

   22. april: De fire overlegene leverer en ny anmeldelse til KI, der de anklager Macchiarini for å ha manipulert bilder i en artikkel.

   September: Ekstern rapport om KI og Macchiarinisaken legges fram. Hele universitetsstyret går av.

   2017

   12. oktober: Påtalemyndigheten legger bort saken med anklagene om at Macchiarini har forvoldt andre menneskers død eller utøvet vold mot dem.

   Kilder: Bladet Forskningsetikk, Uniforum, Universitetsavisa

   Organisasjon. Regjeringen deler ut støtte etter søknad til studentorganisasjonene hvert år. Denne sommeren er det fagskolestudentene som kan smile bredest når departementet har fordelt nær 8 millioner.