Seks er på jakt etter ny rektor

PublisertTirsdag, 15. november 2016 - 14:08-OppdatertOnsdag, 16. november 2016 - 13:54
Rektor i Tromsø, Anne Husebekk, har som rektor i Bergen, Dag Rune Olsen, signalisert at hun stiller til gjenvalg.
Rektorvalg. Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø, samt NMBU, jakter på rektor for neste periode. Tre av disse skal velge sin rektor, og det skal også Høgskolen i Østfold som er først ut med sitt valg.

Universitetene i Tromsø, Bergen og Oslo skal alle avholde rektorvalg til våren.

Først ute med rektorvalg er imidlertid Høgskolen i Østfold som skal ha valg i perioden 30.januar til 3.februar. 

I Bergen og Tromsø har begge de sittende rektorene inne i sin første periode, og de sittende rektorene Dag Rune Olsen og Anne Husebekk har begge varslet at de tar gjenvalg.

I tillegg til disse jakter også NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) og den den nye Høgskolen i Innlandet på gode rektorkandidater. Begge disse skal ansette rektorene. For Innlandet er søknadsfristen 24. januar, og rektor på Høgskolen i Hedmark, Anna Linnea Ottosen skal konsitureres som rektor fra 1,. januar til en ny rektor er på plass. 

Les også: Olsen kan bli einaste rektorkandidat

Vanskelig å finne god kandidater

Tradisjonelt sett har det vist seg vanskelig å få sterke kandidater til å stille opp mot rektorer som tar gjenvalg.

De tre universitetene som har valg til våren har nå etablert søkekomitéer som skal hjelpe til med å finne kandidater. UiT Norges arktiske universitet har hatt slik komitéordning ved tidligere rektorvalg også, men leder i komitéen sist gang, professor Bjørn Hersoug, strevde med å finne nok kandidater.

— Valgkomiteen hadde en veldig tung og krevende jobb. Det var ikke lett å finne tre kandidater, altså et rektorat med rektor og to prorektorer, som ville stille mot de som allerede hadde lansert kandidaturet sitt. Faktisk så spurte vi 23 forskjellige om  de ønsket å stille mot Anne Husebekks team den gangen. Men det satt langt inne, forklarte Hersoug i et tidligere intervju med Khrono.

Les også: Vil ha 2 heller enn 3 kandidater i rektorvalg

Blom stiller til gjenvalg

I dag er det Hans Blom som er rektor på Høgskolen i Østfold, og han også har varslet at han stiller til gjenvalg.

Blom tiltrådte på slutten av forrige periode som fungerende rektor i perioden 16. april til 1. januar 2013. Hans Blom ble deretter valgt som rektor og sitter fra 1. januar 2013 til 31. juli 2017.

Høgskolen i Østfold hadde forøvrig ansatt rektor fram til 2007, da de gikk over til å ha valgt rektor.

Fristen for oversendelsen av kandidatliste fra nominasjonskomiteen til valgstyret på Høgskolen i Østfold er 12. desember.

Valget skal avholdes i perioden 30.januar til 3.februar. 

Skal erstatte Ottersen

For Universitetet i Oslo (UiO) sin del derimot har Ole Petter Ottersen sittet to perioder. Her har styret nedsatt en søkekomite som nå er i gang med jakten på å finne gode og sterke kandidater til rektorstillingen på landets eldste universitet.

Les også: Disse skal finne ny rektor til UiO

Det er professor og tidligere dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO, Vibeke Grøver som leder søkekomitéen på Universitetet i Oslo. 

— Vi har kommet i gang med arbeidet, og vi har frist for å levere forslag til valgstyret 10. februar 2016, og det er alt jeg kan fortelle på det nåværende tidspunkt, sier Grøver til Khrono på telefon fra Roma.

Universitetet har også en plan om at valgresultatet skal være klart den 20. april.

Komitéen Grøver leder er et helt nytt fenomen på UiO. Komitéen skal ifølge universitetsstyrets vedtak ha som hovedoppgave å identifisere og presentere gode interne og eksterne rektor- og prorektorkandidater.

Både eksterne og interne

Rektorvalgets søkekomité på UiO har både eksterne og interne medlemmer. Grøver har blant andre med seg to solide akademia-seniorer i tidligere rektor ved UiO, Kaare R. Norum (83) og professor i FAFO og tidligere statsråd Gudmund Hernes (75).

Les også: Reagerer på dårlig saksforberedelse

Søkekomitéen  har som hovedoppgave å identifisere og presentere gode interne/eksterne rektor- og prorektorkandidater. «Alle» oppfordres til å komme med forslag til komitéen, men de kan også finne fram til egne kandidater. Komitéen skal ikke prioritere mellom kandidatene, men sørge for presentasjon av kandidatene og arrangere valgkampmøter (jfr. UiOs valgkampreglement §18).

Valget vil finne sted våren 2017. Den eneste som så langt har sagt at han kunne tenke seg å stille til rektorvalg ved Universitetet i Oslo er Nils Chr. Stenseth. Han er ifølge Uniforum overbevist om at flertallet på UiO vil synes han er for ekstrem.

Etablerer nominasjonskomité

I Tromsø vedtok de å beholde valgt rektor 22.september. Deres sittende rektor Anne Husebekk har varslet at hun ønsker gjenvalg, og kommunikasjonsdirektør Asbjørn Bartnes forteller at de er i gang med å etablere en nominasjonskomite.

Den skal bestå av fire vitenskapelige ansatte, to studenter og en teknisk/administrativt ansatt.

Kommunikasjonsdirektør Asbjørn Bartnes i Tromsø forteller også at det foreligger forslag om å ha nominasjonsfrist 31. januar, og valgperiode 1-7. mars, men har understreker at denne tidsplanen ikke er endelig vedtatt.

Les også: Solid flertall for valgt rektor i Tromsø

Også NMBU skal ha ny rektor

Også på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har de startet jakten på en best mulig rektorkandidat som skal inn i jobben fra 1. august 2017. Men på NMBU endte prosessen i styret med et knappest mulig flertall for ansatt rektor 6-5 stemmer. 

Nåværende rektor, Mari Sundli Tveit ble først valgt, deretter ansatt av styret, og hun har hatt ekstern styreleder i Siri Hatlen.

Tveit har bare sittet én periode og signaliserte før sommeren at hun kan er klar for fire nye år, uavhengig av om rektor skal velges eller ansettes.

Les også: Utvider prosessen mot ny rektor på NMBU

Debatt om prosessen

NMBU har de vært gjennom flere debattrunder både med tanke på hvilke krav som skal stilles til den rektoren som skal ansettes, samt prosessen i forkant av ansettelse.

Det har endt opp med at den nye rektoren skal ha doktorgrad, og fortrinnsvis professorkompetanse.

NMBU skal ha et innstillingsutvalg som er styretungt og fungerer som et arbeidsutvalg for en større representativ referansegruppe med inntil 15 medlemmer som skal være med å sjekke ut kandidater, men også delta i prosess for å finne fram til kandidatene som skal gå videre.

I tillegg ønsker styret at de som plenum får anledning til å være med på å intervjue finaleheatet av kandidater.

Bergen: Valg fra 30. mars til 5. april

På Høyden skrev i slutten av forrige uke at valget i Bergen trolig blir fra 30. mars til 5. april.

Leder i det sentrale valgstyret på UiB, Kristin Bakken, sier til På Høyden at hun ikke er kjent med at det finnes utfordrere til Dag Rune Olsen, som altså har sagt at han ønsker gjenvalg.

Fristen for å komme med forslag til kandidater går først ut fire uke før valget, men Bakken oppfordrer kandidater til å stå fram.

— For å få en bred debatt og for at folk skal kunne gjøre seg opp en oppfatning er det fint om kandidater melder seg så tidlig som mulig, sier Bakken.

Studentene på UiB ønsker å ha valget litt tidligere, fra 13. til 22. mars, for å ha det samtidig som studentvalgene, men ifølge valgreglementet må rektorvalget skje i april, hvis ikke universitetsstyret endrer det. Saken skal opp i universitetsstyret 1. desember.

Også valgte rektorer

For Universitetet i Agder ble Frank Reichert valgt til rektor våren 2015 med knappest mulig margin. Han tiltrådte 1. august 2015.

Universitetet i Stavanger har også valgt rektor, men har vedtatt å gå over til ansatt rektor når sittende Marit Boyesen er ferdig med sin andre periode 31. desember 2019.

Fakta

Universitetene og deres rektorer

Universitetet i Oslo (UiO) - Valg våren 2017.

Ole Petter Ottersen går av etter å ha sittet to perioders om valgt rektor. To rektorteam har foreløpig meldt seg, fristen for å melde sitt kandidatur er 10. februar 2017. Valget foregår 3-20.april 2017.

UiT Norges arktiske universitet (Tromsø) - valg våren 2017

Sittende rektor, Anne Husebekk, er inne i sin første fireårsperiode som rektor og har sagt at hun ønsker en ny periode. Ingen andre stillers om hennes motkandidat. Valget foregår 1.-8. mars.

Universitetet i Bergen (UiB) - skal velge våren 2017

Dag Rune Olsen er i sin første fireårsperiode som rektor. Han sitter fram til sommeren 2017, og har sagt at han stiller til gjenvalg. Foreløpig har han ingen motkandidater. Fristen for å melde seg er 31. mars, valget 

NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) - skal ansette våren 2017

Mari Sundli Tveit ble først valgt, så ansatt som rektor av styret. Hun sitter fram til 1. august 2017. Styret på NMBU har vedtatt ansatt rektor (med 6-5 stemmer), og rekrutteringsprosess er iverksatt. Rektorstillingen er utlyst og da søknadsfristen gikk ut 15. januar 2017 var det bare to søkere. En av dem Mari Sundli Tveit.

NTNU (Norges teknisk naturvitenskapelige universitet) - ansatt rektor (2016)

Gunnar Bovim ble ansatt for sin andre periode som rektor som rektor 26. oktober 2016.

Universitetet i Agder (UiA) - valgt rektor (2015)

Frank Reichert ble valgt med knappest mulig margin som rektor mai 2015 og han tiltrådte 1. august 2015. Reichert kom fra stillingen som dekan på UiA. Dette er hans første periode som rektor.

Universitetet i Stavanger (UiS) - Valgt i 2015, men vedtak om ansatt rektor

Marit Boyesen ble i 2015 gjenvalgt som rektor. Dette er hennes andre periode som rektor. Hun tiltrådte den siste perioden 1. januar 2016. I juni 2016 vedtok styret på UiS at de skal ha tilsatt rektor fra 1. januar 2020.

Nord universitet - ansatt rektor (2016)

Universitetet i Nordland  fusjonerte med Høgskolene i Nesna og Nord-Trøndelag fra 1. januar og ble Nord universitet. Fra 1. januar 2016 heter han Bjørn Olsen.

Høgskolene og deres rektorer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) - ansatt rektor

Gikk i 2015 over fra valgt til ansatt rektor. Curt Rice er ansatt fra 1. august 2015 til 31. juli 2019.

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) - ansatt rektor

Petter Aasen ble ansatt som rektor da Høgskolene i Buskerud-Vestfold og Telemark fusjonerte fra 1. januar 2016. Aasen var før det ansatt som rektor på HBV.

Høgskolen i Østfold - valgt rektor

Hans Blom ble vinteren 2017 gjenvalgt som rektor for Høgskolen i Østfold. Han sitter fram til 31. juli 2021. Dette er Bloms andre periode. Han hadde to motkandidater: Unni Hagen og Harald Holone.

Høgskolen i Innlandet - ansatt rektor

Vinteren 2017 ble Kathrine Skretting ansatt som rektor for Høgskoilen Innlandet, den nyfjsonerte høgskolen mellom høgskolene i Lillehammer og Hedmark, Skretting kom fra stillingens om rektor på Lillehammer. 

Høgskulen på Vestlandet

Høgskolene i Sogn og Fjordane, Bergen og Stord/Haugesund blir en fra 1. januar 2017. 24. november 2016 ble Berit Rokne (61), professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen ansatt som rektor og hun tiltrer 1. januar 2017.

Høgskolen i Molde - valgt rektor

Hallgeir Gammelsæter trakk seg to år inn i sin periode som rektor på høgskolen i Molde i mars 2017. Ny rektor velges 11. mai. Kandidatene er: Lise Lillebrygfjeld Halse, Heidi Viviann Haavardsen, Steinar Kristoffersen og Georg I.I. Panzer.

Høgskulen i Volda - valgt rektor

Johann Roppen er valgt rektor på Høgskulen i Volda. Han tiltrådte 1. august 2015 og sitter til 31. juli 2019.

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fakta

Universitetene og deres rektorer

Universitetet i Oslo (UiO) - Valg våren 2017.

Ole Petter Ottersen går av etter å ha sittet to perioders om valgt rektor. To rektorteam har foreløpig meldt seg, fristen for å melde sitt kandidatur er 10. februar 2017. Valget foregår 3-20.april 2017.

UiT Norges arktiske universitet (Tromsø) - valg våren 2017

Sittende rektor, Anne Husebekk, er inne i sin første fireårsperiode som rektor og har sagt at hun ønsker en ny periode. Ingen andre stillers om hennes motkandidat. Valget foregår 1.-8. mars.

Universitetet i Bergen (UiB) - skal velge våren 2017

Dag Rune Olsen er i sin første fireårsperiode som rektor. Han sitter fram til sommeren 2017, og har sagt at han stiller til gjenvalg. Foreløpig har han ingen motkandidater. Fristen for å melde seg er 31. mars, valget 

NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) - skal ansette våren 2017

Mari Sundli Tveit ble først valgt, så ansatt som rektor av styret. Hun sitter fram til 1. august 2017. Styret på NMBU har vedtatt ansatt rektor (med 6-5 stemmer), og rekrutteringsprosess er iverksatt. Rektorstillingen er utlyst og da søknadsfristen gikk ut 15. januar 2017 var det bare to søkere. En av dem Mari Sundli Tveit.

NTNU (Norges teknisk naturvitenskapelige universitet) - ansatt rektor (2016)

Gunnar Bovim ble ansatt for sin andre periode som rektor som rektor 26. oktober 2016.

Universitetet i Agder (UiA) - valgt rektor (2015)

Frank Reichert ble valgt med knappest mulig margin som rektor mai 2015 og han tiltrådte 1. august 2015. Reichert kom fra stillingen som dekan på UiA. Dette er hans første periode som rektor.

Universitetet i Stavanger (UiS) - Valgt i 2015, men vedtak om ansatt rektor

Marit Boyesen ble i 2015 gjenvalgt som rektor. Dette er hennes andre periode som rektor. Hun tiltrådte den siste perioden 1. januar 2016. I juni 2016 vedtok styret på UiS at de skal ha tilsatt rektor fra 1. januar 2020.

Nord universitet - ansatt rektor (2016)

Universitetet i Nordland  fusjonerte med Høgskolene i Nesna og Nord-Trøndelag fra 1. januar og ble Nord universitet. Fra 1. januar 2016 heter han Bjørn Olsen.

Høgskolene og deres rektorer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) - ansatt rektor

Gikk i 2015 over fra valgt til ansatt rektor. Curt Rice er ansatt fra 1. august 2015 til 31. juli 2019.

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) - ansatt rektor

Petter Aasen ble ansatt som rektor da Høgskolene i Buskerud-Vestfold og Telemark fusjonerte fra 1. januar 2016. Aasen var før det ansatt som rektor på HBV.

Høgskolen i Østfold - valgt rektor

Hans Blom ble vinteren 2017 gjenvalgt som rektor for Høgskolen i Østfold. Han sitter fram til 31. juli 2021. Dette er Bloms andre periode. Han hadde to motkandidater: Unni Hagen og Harald Holone.

Høgskolen i Innlandet - ansatt rektor

Vinteren 2017 ble Kathrine Skretting ansatt som rektor for Høgskoilen Innlandet, den nyfjsonerte høgskolen mellom høgskolene i Lillehammer og Hedmark, Skretting kom fra stillingens om rektor på Lillehammer. 

Høgskulen på Vestlandet

Høgskolene i Sogn og Fjordane, Bergen og Stord/Haugesund blir en fra 1. januar 2017. 24. november 2016 ble Berit Rokne (61), professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen ansatt som rektor og hun tiltrer 1. januar 2017.

Høgskolen i Molde - valgt rektor

Hallgeir Gammelsæter trakk seg to år inn i sin periode som rektor på høgskolen i Molde i mars 2017. Ny rektor velges 11. mai. Kandidatene er: Lise Lillebrygfjeld Halse, Heidi Viviann Haavardsen, Steinar Kristoffersen og Georg I.I. Panzer.

Høgskulen i Volda - valgt rektor

Johann Roppen er valgt rektor på Høgskulen i Volda. Han tiltrådte 1. august 2015 og sitter til 31. juli 2019.

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Studiestart. Du har en viktig stemme og den må du bruke. Bruk den under stortingsvalget i høst og bruk den ved din institusjon og ved ditt lokale studentdemokrati, oppfordrer student på Høgskolen i Oslo og Akershus, Martine Gjerde.  
Meninger · Kjolestunt. Om kjolestuntet til studentleder Gjermund Kvernmo Langset bidrar til noe mer avhenger av om Norsk studentorganisasjon tør å snakke om de faktiske utfordringene til mange såkalte «ikke-binære», skriver Karoline Skarstein i dette innlegget. 
Meninger · Studiestart. Politiutdanningen skal forberede studentene på oppgaver som vi i dag ikke kjenner helt til, skriver rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen. 

Karriere

Campus

Samfunn