Det blir ansatt rektor på NMBU

PublisertTorsdag, 16. juni 2016 - 9:53-OppdatertTorsdag, 16. juni 2016 - 11:47
Hele styret for NMBU samlet i møterommet på Adamstuen. Møtet blir streamet til de ansatte.
Rektor. Styret på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har i dag med stemmetallet 6 mot 5 bestemt at NMBU skal ha ansatt rektor. Samtlige eksterne representanter sikret flertallet.

Det ble en utrolig intens og tett runde i styret på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) da de i dag skulle bestemme seg for om de skulle ha valgt eller ansatt rektor i neste periode.

God, men tett debatt i styret

Etter debattrunden hadde 5 sagt at de ville støtte å ha ansatt rektor på NMBU. 4 av disse 5 er eksterne styremedlemmer. Forslaget fra rektor om å gå for valgt rektor ble støttet av begge studentrepresentantene og tre ansatterepresentanter.

Camilla Kielland som er styremedlem for midlertidig vitenskapelige tilsatte i undervisning og forskerstillinger, var den eneste styrerepresentanten som ikke ga til kjenne hva hun ville støtte i sitt første innlegg. Og det viste seg at da runden var ferdig var det fem som sa ja til valgt rektor og fem for ansatte rektor, og dermed at Kielland ville avgjøre.

De eksterne mot studenter og ansatte

Tungen på vektskålen ble likevel de eksterne styrerepresentantene. Samtlige fire mener at det beste for NMBU i den perioden man nå går inn i er å få ansatt rektor. 

5 for valgt rektor: Morten Sørlie (faglig repr), Ruth Haug (faglig repr), Jørgen Skeide, (student), Siri Bakøy, (student) Trond Langseth (teknisk og administrativt ansatte).

6 for ansatt rektor: Jens Oddershede (ekstern), Marianne Harg (ekstern), Siri Hatlen (ekstern, styreleder), Alf Bjørseth, (ekstern), Øystein Evensen (faglig representant) og Camilla Kielland (midlertidig vitenskapelige tilsatte i undervisning og forskerstillinger).

I avstemingen kom det også til syne ulike holdninger blant ansatte på tidligere UMB i Ås, kontra Veterinærhøgskolen i Oslo. Begge de to faglige som stemte for ansatt rektor har sin bakgrunn fra nettopp Veterinærhøgskolen. 

Kjente argumenter

Styreleder Siri Hatlen startet debatten med å henvise til at styret allerede har hatt en foreløpig drøfting for to måneder siden.

— Vi lyttet og lærte av hverandres refleksjoner. I dag skal vi beslutte oss, og det er i tråd med timeplanen. Ny lov er vedtatt, og styret kan fatte sitt vedtak med ordinært flertall. Etter min mening er det bra at det er styrets flertall som lander beslutningen, sa Hatlen.

Argumentene for valgt rektor handler i stor rekke om universitets samfunnsrolle og forskningens frie rolle, og om legitimitet blant de ansatte. Tidligere i våres ble det samlet inn nesten 1000 underskrifter for nettopp valgt rektor.

For ansatt rektor handlet det i stor grad om at med de store tunge oppgavene NMBU står overfor, vil det være best med ansatt rektor og enhetlig ledelse. Mange refererte også til en rapport tidligere BI-rektor Tom Colbjørnsen har laget for NMBU.

— Trist dag

— Dette er en trist dag for NMBU og er et resultat som ikke er ønsket av flertallet blant studenter og ansatte, sier Lena Marie Kjøbli, leder i Forskerforbundet i Ås.

— 987 ansatte skrev under på et opprop for valgt rektor da denne saken var oppe tidligere i vår. Tilsatt rektor bryter med en lang tradisjon med valgt rektor på både Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole, fortsetter Kjøbli.

Kjøbli trekker fram at etter fagforeningens syn ble dette valget egentlig allerede avgjort i 2012 da fagforeningene ble med på en overgangsordning med «valgt-så-tilsatt» rektor som bare skulle være midlertidig. Et valg som innebar at NMBU fikk ekstern styreleder.

— Vi tror resultatet hadde blitt et annet om saken hadde blitt lagt frem av en valgt rektor som også er styrets leder, sier Kjøbli og legger til:

— Som fagforening er vi bekymret for at dette resultatet vil kunne reversere noe av det gode arbeidet som er gjort for å sy sammen miljøene på Ås og Adamstuen.

Flere vurderer rektormodell

Mange av universitetene er nå inne i en prosess der de vurderer sin rektormodell. I forrige uke bestemte Universitet i Stavanger seg for å gå over til ansatt rektor, også etter en tett debatt.

Uka før bestemte Universitet i Bergen seg for å beholde sin modell med valgt rektor, og sittende rektor Dag Rune Olsen signaliserte at han vil stille til gjenvalg.

Tirsdag 21. juni er det Universitet i Oslo som skal bestemme seg for om de skal ha valgt eller ansatt rektor i neste periode.

Viktige saker

Styret ved NMBU har torsdag 16. juni vårens viktigste styremøte. Møtet blir streamet til de de ansatte.

På dagsorden står to omstridte og høyt debatterte saker. Hvilken rektormodell skal NMBU ha i framtiden, valgt eller ansatt, og hvordan skal den nye faglige organiseringen av universitet bli.

På det siste punktet handler det om hvor få faglige enheter, dagens 13 institutter skal smelte ned til.

Khrono følger møtet videre og kommer tilbake til saken om organisering på NMBUTrosser eget styre på NMBU

Fakta

Rektorsituasjonen på landets universiteter

Universitetet i Bergen (UiB)

Dag Rune Olsen er i sin første fireårsperiode som rektor. Han sitter fram til sommeren 2017. 

Universitetsstyret behandlet saken om valgt eller ansatt rektor 2. juni, dagen etter at den nye loven om modell for ledelse trer i kraft, og gikk inn for fortsatt valgt rektor.

NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)

Mari Sundli Tveit ble først valgt, så ansatt som rektor av styret. Deretter ble det utpekt en ekstern styreleder. De ansatte insisterer på at normalmodellen på NMBU er valgt rektor, mens departementet mener det er klinkende klart at de har ansatt rektor.

16. juni 2016 vedtok styret på NMBU at de skal ha ansatt rektor med knappest mulig margin 6-5 stemmer.

Universitetet i Oslo (UiO)

Ole Petter Ottersen sitter i sin andre periode som valgt rektor fram til sommeren 2017, og kan dermed uansett ikke velges igjen.

I Underdal-utvalget som blant annet har vurdert valgt eller ansatt rektor, går et flertall inn for ansatt rektor på landets eldste universitet.

Oppdatert 20. juni: Saken ble behandlet på styremøte 20. juni og med 10 mot 1 stemme ble det bestemt å fortsette med dagens modell med valgt rektor som også er styreleder.

UiT Norges arktiske universitet (Tromsø)

Anne Husebekk er inne i sin første fireårsperiode som rektor.

OPPDATERT 22. september: Universitetsstyret har drøftet saken, og bestemte seg for å fortsette med valgt rektor.

NTNU (Norges teknisk naturvitenskapelige universitet)

Gunnar Bovim ble ansatt som rektor 6. desember 2012, og tiltrådte 1. august 2013.

Det foreligger ingen forslag på universitetet om å endre ledelsesmodell.

Bovim har i følge Universitetsavisa bekreftet at han søker ny periode som rektor.

Oppdatert september 2016: Bovim og fire andre menn har søkt stillingen som rektor.

Universitetene som nettopp har ansatt eller valgt:

Universitetet i Agder (UiA)

Frank Reichert ble valgt som rektor høsten 2015 og han tiltrådte 1. januar 2016. 

Reichert kom fra stillingen som dekan på UiA.

Dette er hans første periode som rektor.

Universitetet i Stavanger (UiS)

Marit Boyesen ble i 2015 gjenvalgt som rektor.

Dette er hennes andre periode som rektor.

Hun tiltrådte den siste perioden 1. januar 2016.

Oppdatert 8. juni: UiS sitt styret vedtar at de skal ha tilsatt rektor fra 1. januar 2020.

Nord universitet

Universitetet i Nordland og fra 1. januar Nord universitet har ansatt rektor. 

Fra 1. januar 2016 heter han Bjørn Olsen.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

HiOA er siste store institusjon så langt om har gått fra valgt til ansatt rektor.

Curt Rice ble ansatt i mars og tiltrådte 1. august 2015.

Styret på NMBU

Siri Hatlen, Styreleder
Marianne Harg, Eksternt styremedlem
Alf Bjørseth, Eksternt styremedlem
Jens Oddershede, Eksternt styremedlem
Morten Sørlie, Styremedlem (fast ansatte i undervisning og forskerstillinger)
Øystein Evensen (for Anne Storseth) (fast ansatte i undervisning og forskerstillinger)
Ruth Haug, Styremedlem (fast ansatte i undervisning og forskerstillinger), 
Trond Langseth, Styremedlem (teknisk og administrativt ansatte)
Camilla Kielland, Styremedlem (midlertidig vitenskapelige tilsatte i undervisning og forskerstillinger)
Jørgen Skeide, Styremedlem (student)
Siri Bakøy, Styremedlem (student)

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fakta

Rektorsituasjonen på landets universiteter

Universitetet i Bergen (UiB)

Dag Rune Olsen er i sin første fireårsperiode som rektor. Han sitter fram til sommeren 2017. 

Universitetsstyret behandlet saken om valgt eller ansatt rektor 2. juni, dagen etter at den nye loven om modell for ledelse trer i kraft, og gikk inn for fortsatt valgt rektor.

NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)

Mari Sundli Tveit ble først valgt, så ansatt som rektor av styret. Deretter ble det utpekt en ekstern styreleder. De ansatte insisterer på at normalmodellen på NMBU er valgt rektor, mens departementet mener det er klinkende klart at de har ansatt rektor.

16. juni 2016 vedtok styret på NMBU at de skal ha ansatt rektor med knappest mulig margin 6-5 stemmer.

Universitetet i Oslo (UiO)

Ole Petter Ottersen sitter i sin andre periode som valgt rektor fram til sommeren 2017, og kan dermed uansett ikke velges igjen.

I Underdal-utvalget som blant annet har vurdert valgt eller ansatt rektor, går et flertall inn for ansatt rektor på landets eldste universitet.

Oppdatert 20. juni: Saken ble behandlet på styremøte 20. juni og med 10 mot 1 stemme ble det bestemt å fortsette med dagens modell med valgt rektor som også er styreleder.

UiT Norges arktiske universitet (Tromsø)

Anne Husebekk er inne i sin første fireårsperiode som rektor.

OPPDATERT 22. september: Universitetsstyret har drøftet saken, og bestemte seg for å fortsette med valgt rektor.

NTNU (Norges teknisk naturvitenskapelige universitet)

Gunnar Bovim ble ansatt som rektor 6. desember 2012, og tiltrådte 1. august 2013.

Det foreligger ingen forslag på universitetet om å endre ledelsesmodell.

Bovim har i følge Universitetsavisa bekreftet at han søker ny periode som rektor.

Oppdatert september 2016: Bovim og fire andre menn har søkt stillingen som rektor.

Universitetene som nettopp har ansatt eller valgt:

Universitetet i Agder (UiA)

Frank Reichert ble valgt som rektor høsten 2015 og han tiltrådte 1. januar 2016. 

Reichert kom fra stillingen som dekan på UiA.

Dette er hans første periode som rektor.

Universitetet i Stavanger (UiS)

Marit Boyesen ble i 2015 gjenvalgt som rektor.

Dette er hennes andre periode som rektor.

Hun tiltrådte den siste perioden 1. januar 2016.

Oppdatert 8. juni: UiS sitt styret vedtar at de skal ha tilsatt rektor fra 1. januar 2020.

Nord universitet

Universitetet i Nordland og fra 1. januar Nord universitet har ansatt rektor. 

Fra 1. januar 2016 heter han Bjørn Olsen.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

HiOA er siste store institusjon så langt om har gått fra valgt til ansatt rektor.

Curt Rice ble ansatt i mars og tiltrådte 1. august 2015.

Styret på NMBU

Siri Hatlen, Styreleder
Marianne Harg, Eksternt styremedlem
Alf Bjørseth, Eksternt styremedlem
Jens Oddershede, Eksternt styremedlem
Morten Sørlie, Styremedlem (fast ansatte i undervisning og forskerstillinger)
Øystein Evensen (for Anne Storseth) (fast ansatte i undervisning og forskerstillinger)
Ruth Haug, Styremedlem (fast ansatte i undervisning og forskerstillinger), 
Trond Langseth, Styremedlem (teknisk og administrativt ansatte)
Camilla Kielland, Styremedlem (midlertidig vitenskapelige tilsatte i undervisning og forskerstillinger)
Jørgen Skeide, Styremedlem (student)
Siri Bakøy, Styremedlem (student)

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Studiestart. Du har en viktig stemme og den må du bruke. Bruk den under stortingsvalget i høst og bruk den ved din institusjon og ved ditt lokale studentdemokrati, oppfordrer student på Høgskolen i Oslo og Akershus, Martine Gjerde.  
Meninger · Studiestart. Politiutdanningen skal forberede studentene på oppgaver som vi i dag ikke kjenner helt til, skriver rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen. 
Meninger · Doktorgrader. At tre av ti doktorgradsstipendiater hentes fra utlandet, er et sunnhetstegn. Blir det sju av ti kan ringvirkningene på lengre sikt ramme den hjemlige forskerrekrutteringen, mener professor emeritus Sigurd Allern. 

Karriere

Campus

Samfunn