Flest mener Høyre er best på utdanning

PublisertTirsdag, 6. august 2013 - 9:23-OppdatertFredag, 13. september 2013 - 15:10
Meningsmåling. Rødt politisk flertall ved HiOA, men Høyre scorer best på utdanningspolitikken. Frp, sammen med KrF og Sp, har så godt som ingen oppslutning om sin utdanningspolitikk.

På spørsmål om hvilket parti studenter og ansatte mener har den beste politikken for høyere utdanning får Høyre 16 prosents oppslutning. Hakk i hæl kommer Arbeiderpartiet på 14 prosent, mens Frp og KrF bare får èn (1)  prosent av «stemmene». Ingen - null prosent - av de spurte ved HiOA mener at Senterpartiet har den beste utdanningspolitikken. Dette viser en fersk undersøkelse Sentio har utført på oppdrag for Khrono.

Undersøkelsen ble gjennomført blant et representativt utvalg på 4000 ansatte og studenter ved HiOA i juni i år. I samme måling ble det også spurt hvilket parti folk ville stemme på ved Stortingsvalget. Her svarer 48 prosent av studenter og ansatte at de ville stemt på Ap, SV eller Rødt dersom det var valg i morgen. 28 prosent ville gitt sin stemme til de fire borgerlige partiene Høyre, Frp, KrF og Venstre. Resten vet ikke, eller vil ikke svare på spørsmålet.

Vet ikke gruppen størst

Den største gruppen av de spurte er likevel de som ikke har noen mening om hvilket parti som har den beste politikken for høyere utdanning. Vet ikke-prosenten er mye høyere blant kvinner enn blant menn, og aller høyest blant studentene.

54 prosent av studentene svarer vet ikke på spørsmålet: «Hvilket parti har den beste politikken for høyere utdanning?»

Ikke populært område

Marianne Aasen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og leder i Kirke-, utdannings og forskningskomiteen på Stortinget.

— Hvorfor er det så mange som ikke vet hvilket parti de synes har best politikk for denne sektoren?

— Vi merker generelt en liten interesse for dette fagområdet i media. Det er vanskelig å få gehør og gjennomslag på temaer som knytter seg opp mot høyere utdanning, mener Aasen.

— I komiteen ser vi at det er saker knyttet til grunnskole og forskning som kan fenge litt, mens høyere utdanning ikke får uttelling. Dermed er det vanskelig for partiene å få markedsført sin politikk, og politikken er bare kjent for de spesielt interesserte, de som faktisk leser partiprogrammene våre, svarer Aasen.

Frp et null parti

Frp er et tilnærma null-parti på HiOA. Totalt er det 1 prosent som sier at de synes partiet har den beste politikken for høyere utdanning. Frps oppslutning blant kvinnene på høgskolen er null. Sammen med småpartiene Senterpartiet og Kristelig Folkeparti er Frp tilnærmet utradert på HiOA når deres politikk for universitets- og høgskolesektoren ligger på vekta.

— Jeg må få si at jeg synes kanskje tallene deres er kalkulert fra et noe tynt grunnlag, men våre svært svake tall er etter mitt syn oppsiktsvekkende må jeg si, sier Tord Lien (Frp). Han er utdanningspolitisk ansvarlig for Frp, og stiller ikke til gjenvalg til høsten.

Arve Østgaard i Sentio avviser innvendingen til Lien.

— Undersøkelsen er både representativ og god og fullt på høyde med alle andre målinger av denne typen. Dessuten er jo resultatet overhode ikke overraskende. Alle valgmålinger viser at Høyre har størst troverdighet på skole og utdanning. Dette området er ikke Frp sin sterkeste side, sier Østgaard.

— Må bli flinkere

— Historisk sett har Frp ikke stått sterkt i denne sektoren, og selv om tallgrunnlaget til Khrono er litt svakt, er det tydelig at vi har en jobb å gjøre for å få mer blest om politikken vår, sier Lien.

Han peker på at han synes det er overraskende at Høyre gjør det såpass bra, mens Frp er så langt nede.

— Vi ser på flere saker at vi sammen med Venstre eksempelvis står nærmere studentenes egne ønsker for løsninger, enn det Høyre gjør. Dette må vi bli flinkere til å promotere i denne målgruppen, svarer Lien.

Røde kvinner – blå menn

De rødgrønne partienes utdanningspolitikk står sterkest blant kvinner og teknisk administrativt ansatte.

De blå-blå sterkest blant menn. En liten overvekt av studenter og vitenskapelig ansatte vipper i favør av Høyre.

Mens de teknisk-administrativt ansatte har en klar forkjærlighet for de rødgrønne/røde og grønne partier.

— Forskjellen mellom kvinner og menn på høgskolen overrasker meg heller ikke, sier Marianne Aasen.

— Dette er i tråd med det vi ser ellers i samfunnet. Kvinner stemmer mer rødgrønt, mennene mer blå-blått, slår Aasen fast.

Fakta

Meningsmåling fra Khrono

Meningsmålingen er gjennomført på web av Sentio Research Norge for Khrono.

Datainnsamlingen skjedde fra 29.mai - 24.juni 2013. Invitasjonen til undersøkelsen gikk til 4000 tilfeldig utvalgte studenter og ansatte ved HiOA. Svarprosenten er 6,8. Feilmarginene vil variere fra 3,6 til 6,0 prosentpoeng.

Denne gangen presenterer vi svarene på følgende spørsmål: «Hvilket parti mener du har den beste politikken for høyere utdanning?»

Røde kvinner og blå menn

Ap og Sv får mest ros for sin utdanningspolitikk fra kvinner og teknisk administrativt ansatte. Høyre får mest ros fra mennene. En liten overvekt av studenter og vitenskapelig ansatte vipper i favør Høyre.

Mens de teknisk-administrativt ansatte er tydelige på at de synes rødgrønne/røde og grønne partier har best utdanningspolitikk.

Venstre mest trofaste

Venstrevelgerne viser seg å være mest glad i sitt eget partis politikk for høyere utdanning. De topper lista over mest trofaste velgere der 58 prosent sier at det partiet de vil stemme på også har best politikk for høyere utdanning.

Nest beste parti på denne lista er Høyre med 54 prosents oppslutning i egne rekker. SV oppnår 42 prosent skår, Ap 41 prosent og Frp 38 prosent.

Det mest pussige partiet på dette området er KrF, der bare 17 prosent svarer at eget parti har best politikk, 17 prosent svarer Høyre og 17 prosent sier at Rødt har best utdanningspolitikk. Det skal dog legges til at partiet ikke har store oppslutningen på høgskolen, så her er tallene små.

Nullpartiet Frp

Det partiet som skiller seg ut med å gjøre det dårligst i utdanningspolitikken målt i forhold til popularitet på andre områder og ellers i samfunnet er Frp. De gjør det dårlig både blant kvinner og menn, og blant ansatte og studenter.

Den eneste gruppen de oppnår mer enn 1 prosent oppslutning i er blant de under 30 år, der 3 prosent sier de mener Frp har beste poltikken for høyere utdanning.

De gamle 68’erne ser Rødt

Oppslutningen fra ansatte og studenter for de ulike partienes politikk for høyere utdanning varierer en del med alderen. De over 61 år utmerker seg ved at 22 prosent synes Rødt har den beste politikken.

Blant de under 30 år er det bare seks prosent som synes Arbeiderpartiet er best på utdanningspolitikk, og i samme aldersgruppe svarer hele 58 prosent, nesten 6 av 10, at de ikke vet hvilket parti de mener har den beste utdanningspolitikken.

Kilde: Sentio på oppdrag for Khrono

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fakta

Meningsmåling fra Khrono

Meningsmålingen er gjennomført på web av Sentio Research Norge for Khrono.

Datainnsamlingen skjedde fra 29.mai - 24.juni 2013. Invitasjonen til undersøkelsen gikk til 4000 tilfeldig utvalgte studenter og ansatte ved HiOA. Svarprosenten er 6,8. Feilmarginene vil variere fra 3,6 til 6,0 prosentpoeng.

Denne gangen presenterer vi svarene på følgende spørsmål: «Hvilket parti mener du har den beste politikken for høyere utdanning?»

Røde kvinner og blå menn

Ap og Sv får mest ros for sin utdanningspolitikk fra kvinner og teknisk administrativt ansatte. Høyre får mest ros fra mennene. En liten overvekt av studenter og vitenskapelig ansatte vipper i favør Høyre.

Mens de teknisk-administrativt ansatte er tydelige på at de synes rødgrønne/røde og grønne partier har best utdanningspolitikk.

Venstre mest trofaste

Venstrevelgerne viser seg å være mest glad i sitt eget partis politikk for høyere utdanning. De topper lista over mest trofaste velgere der 58 prosent sier at det partiet de vil stemme på også har best politikk for høyere utdanning.

Nest beste parti på denne lista er Høyre med 54 prosents oppslutning i egne rekker. SV oppnår 42 prosent skår, Ap 41 prosent og Frp 38 prosent.

Det mest pussige partiet på dette området er KrF, der bare 17 prosent svarer at eget parti har best politikk, 17 prosent svarer Høyre og 17 prosent sier at Rødt har best utdanningspolitikk. Det skal dog legges til at partiet ikke har store oppslutningen på høgskolen, så her er tallene små.

Nullpartiet Frp

Det partiet som skiller seg ut med å gjøre det dårligst i utdanningspolitikken målt i forhold til popularitet på andre områder og ellers i samfunnet er Frp. De gjør det dårlig både blant kvinner og menn, og blant ansatte og studenter.

Den eneste gruppen de oppnår mer enn 1 prosent oppslutning i er blant de under 30 år, der 3 prosent sier de mener Frp har beste poltikken for høyere utdanning.

De gamle 68’erne ser Rødt

Oppslutningen fra ansatte og studenter for de ulike partienes politikk for høyere utdanning varierer en del med alderen. De over 61 år utmerker seg ved at 22 prosent synes Rødt har den beste politikken.

Blant de under 30 år er det bare seks prosent som synes Arbeiderpartiet er best på utdanningspolitikk, og i samme aldersgruppe svarer hele 58 prosent, nesten 6 av 10, at de ikke vet hvilket parti de mener har den beste utdanningspolitikken.

Kilde: Sentio på oppdrag for Khrono

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Studiestart. Du har en viktig stemme og den må du bruke. Bruk den under stortingsvalget i høst og bruk den ved din institusjon og ved ditt lokale studentdemokrati, oppfordrer student på Høgskolen i Oslo og Akershus, Martine Gjerde.  
Meninger · Studiestart. Politiutdanningen skal forberede studentene på oppgaver som vi i dag ikke kjenner helt til, skriver rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen. 
Meninger · Doktorgrader. At tre av ti doktorgradsstipendiater hentes fra utlandet, er et sunnhetstegn. Blir det sju av ti kan ringvirkningene på lengre sikt ramme den hjemlige forskerrekrutteringen, mener professor emeritus Sigurd Allern. 

Karriere

Campus

Samfunn