20 mill. til styrking av studenters psykiske helse

Publisert
— Det er alvorlig at flere studenter enn før sliter med psykiske plager og rusproblemer, seier statsråd Iselin Nybø. Foto: Siri Øverland Eriksen
— Det er alvorlig at flere studenter enn før sliter med psykiske plager og rusproblemer, seier statsråd Iselin Nybø. Foto: Siri Øverland Eriksen

I november lyste Helsedirektoratet ut 20 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen Studenter – psykisk helse og rusmiddelbruk.

Nå er midlene tildelt.

14 universiteter og studentsamskipnader har fått til sammen 20 millioner kroner til 17 ulike tiltak.

Pengene skal brukes til helsefremmende og forebyggende tiltak, samt ulike tjenestetilbud og prosjekter som bidrar til å heve kunnskapen om studenters helse og trivsel.

— For mange er studietiden en av de fineste periodene i livet, men dette kan også være en sårbar tid. Det er alvorlig at flere studenter enn før sliter med psykiske plager og rusproblemer. Derfor fortsetter regjeringen satsingen på psykisk helse og rusforebygging, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus er blant dem som har fått tilskudd. De får mellom annet 5 250 000 kroner til digitalisering av selvhjelpsverktøy for psykisk helsehjelp.

Her er tiltakene som har fått tildelt penger:

Mottaker Tiltak Til utbetaling
Universitetet i BergenUiB mentor – videreutvikling750 000
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og TrondheimNy kunnskap om studenters livskvalitet og treffsikre forebyggende tiltak800 000
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og TrondheimLykkepromille1 300 000
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og TrondheimStyrking av studentfrivillighet og forsterket mottaksarbeid1 000 000
Studentsamskipnaden i InnlandetTrygg førsteårs student850 000
Studentsamskipnaden i AgderStudenters psykiske helse - en aktiv student er en mindre ensom student800 000
Nord studentsamskipnadStyrking av studenters psykiske helse - videreføre prosjektet "Første semester" og studentverter1 000 000
Norges arktiske studentsamskipnadTettere på - for studenten1 240 000
Studentparlamentet ved Universitetet i TromsøAnsvarsFull, Rusforebyggende arbeid - for studenten1 000 000
Studentsamskipnaden i ØstfoldForebyggende og helsefremmende tiltak for studentene ved Høgskolen i Østfold500 000
Studentsamskipnaden i ÅsTiltak for å styrke studenenes psykiske helse og rusforebyggende arbeid1 100 000
Studentsamskipnaden på VestlandetEtablering av mentortilbud til alle studenter på bachelor ved UiB, totalt 8000 studenter810 000
Studentsamskipnaden i Sørøst-NorgeHelsefremmende campusmiljø750 000
Studentsamskipnaden i Molde"MØTES"550 000
ANSASøknad om midler til ANSAs arbeid med psykisk helse blant utenlandsstudenter1 200 000
Studentsamskipnaden i Oslo og AkershusStudentenes helse- og trivselsundersøkelse 2019-20221 100 000
Studentsamskipnaden i Oslo og AkershusDigitalisering av selvhjelpsverktøy for psykisk helsehjelp5 250 000
SUM17 prosjekter20 mill.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

(Ragnhild Vartdal / Khrono)

Powered by Labrador CMS