12 svenske rektorer med bønn til regjeringen

Ber om større offentlige bevilgninger til forskning og innovasjon, i lys av koronakrisen.

Rektor ved Karolinska institutet, Ole Petter Ottersen ,er en av 12 rektorer i Sverige som ber om flere statlige midler til forskning, i lys av koronakrisen. Bildet er fra i vandrehallenen på Stortinget i 2016, da han var rektor ved UiO.
Rektor ved Karolinska institutet, Ole Petter Ottersen ,er en av 12 rektorer i Sverige som ber om flere statlige midler til forskning, i lys av koronakrisen. Bildet er fra i vandrehallenen på Stortinget i 2016, da han var rektor ved UiO.
Publisert

Forrige uke gikk 12 universitetsrektorer i Sverige ut i Altinget med en bønn om at det bevilges flere statlige midler til forskning og innovasjon, i lys av koronakrisen.

Koronakrisen har hatt store konsekvenser også for svensk samfunnsliv, næringsliv og økonomi.

Nå er det viktigere enn noen gang at det legges til rette for at Sverige fortsetter å ha et attraktivt forsknings- og innovasjonsmiljø, mener rektorene ved Umeå universitet, Chalmers universitet, Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet, KTH, Karolinska institutet, Lunds universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet, SLU, Göteborgs universitet og Uppsala universitet.

Mindre risikokapital

De lister opp flere grunner til at staten må investere mer nå:

På grunn av koronapandemien har mange selskaper som vanligvis investerer mye i forskning og utvikling, hatt problemer med å få dette til. Rektorene frykter det vil bli færre investeringer i forskning og utvikling fra næringslivet de neste årene.

— Mange grunderbedrifter risikerer å brått slås ut i denne krisen, fordi tilgangen på risikokapital har minsket i forbindelse med Covid-19, skriver de.

I Sverige er det flere stiftelser som støtter svensk forskning med store beløper. De 12 rektorene vektlegger stiftelsenes betydning for grunnforskning. Men på grunn av koronakrisen, er det fare for at disse stiftelsene vil ha redusert kapasitet til å finansiere forskning de neste årene, skriver de.

— Her trengs det en statlig forskningssatsing for å forhindre nedgangen, og hindre at en generasjon unge forskere slås ut, skriver de.

Innovasjonsselskaper må kunne vokse

De mener og det er viktig å tilrettelegge for at innovasjonsselskaper kan få vokse i Sverige. Og så er de bekymret for hva som vil skje med offentlig finansiert forskning som har potensiale for å bli kommersialisert.

En kraftig statlig satsing på forskning og innovasjon nå, er viktig for å sikre kompetansen i Sverige, skriver de.

— En viktig grunn til at Sverige er konkurransedyktig, er det høye utdanningsnivået med en forskningstung høyere utdanning i strategisk utvalgte områder. I omstillingstider blir behovet for ny kompetanse i næringslivet enda viktigere, både blant unge som går inn i arbeidsmarkedet og blant de allerede yrkesakive.

Når pandemiens akutte fase er over trenger Sverige en offensiv forsknings- og innovasjonspolitikk som ruster dem for både langsiktig konkurransekraft og holdbar utvikling, skriver de i innlegget.

Powered by Labrador CMS