høgskulen i volda

Volda skal diskutera løn, budsjett og dekantilsetjing

Rektorløn og neste års budsjett er to av sakene høgskulestyret i Volda skal drøfta på årets siste møte. Sjå styremøtet direkte her.

Rektor Johann Roppen saman med mediedekan Kate Kartveit. Kartveit vart tilsett i 2020 og Avdeling for mediefag er såleis ikkje blant avdelingane som skal ha ny dekan no.
Rektor Johann Roppen saman med mediedekan Kate Kartveit. Kartveit vart tilsett i 2020 og Avdeling for mediefag er såleis ikkje blant avdelingane som skal ha ny dekan no.
Publisert

Straumprisar og auka lønskostnader er noko av det som gjer at det òg for Høgskulen i Volda er vanskeleg å seia noko sikkert om korleis økonomien for 2023 vert. Men i årets siste styremøte 8. desember skal dei likevel vedta budsjett for neste år. Korleis dei 435 millionane vert fordelt, kan du sjå direkte her frå klokka 9.

Styret skal òg drøfta løna til rektor og direktørane. Den saka er merka som ikkje offentleg i sakspapira. Khrono har bede om innsyn i saka, men har så langt ikkje fått svar.

Høgskulen skal ha nye dekanar for fleire av avdelingane neste år. Stillingane er no lyste ut, med søknadsfrist tidleg på nyåret.

Tilsetjing er planlagt i styremøtet i mars, går det fram av styrepapira.

Heile sakslista finn du her.

Powered by Labrador CMS