forskningsetikk

Ved-krangel kan ende med forskningsetisk klage

Vil hjemmekontor­tilværelsen føre med seg økt vedfyring som til slutt overgår reduserte utslipp fra biltrafikken? Nilu har antent varmebedriftene i Norge med sine advarsler mot mye fyring med ved.

Norsk institutt for luftforskning advarte mot at mer hjemmekontor kan bety med utslipp fra vedfyring. Det fikk bransjeorganisasjonen til ovns-og pipeleverandørene til å reagere så sterkt at de truet med å melde instituttet til den nasjonale forskningsetiske komitéen.
Norsk institutt for luftforskning advarte mot at mer hjemmekontor kan bety med utslipp fra vedfyring. Det fikk bransjeorganisasjonen til ovns-og pipeleverandørene til å reagere så sterkt at de truet med å melde instituttet til den nasjonale forskningsetiske komitéen.
Publisert

Sjelden har det vært koseligere med peis. Å kunne varme seg på svartovnen eller et annet staselig ildsted, har gjort hjemmekontortilværelsen lunere for dem som har muligheten. Men Norsk institutt for luftforskning (Nilu) har blåst en kald trekk inn i stuene til vedentusiastene.

Forskningsinstitutet hevdet at dersom hjemmekontor betyr økt fyring med ved øker det utslippet av svevestøv, slik at vinningen ved redusert biltrafikk kan gå opp i spinningen.

Truet med klage

I et radiointervju med NRK Dagsnytt uttalte forskningsdirektør Cristina Guerreiro i Nilu følgende:

«I forhold til luftkvalitet og utslipp av fint svevestøv, så er vedfyring selv med de beste ovnene som finnes på markedet, mye verre enn oljefyring. Så der kan hele gevinsten av reduserte trafikkutslipp i forhold til helse bli helt borte. Vi kan til og med få en total negativ effekt av at folk sitter hjemme i stedet for å gå på jobb».

Uttalelsen fra Nilu var som en brannfakkel hos bransjeforeningen Norsk Varme, organisasjonen for bedriftene som leverer miljøvennlige ildsteder og skorsteiner.

Styreleder Steinar Vigdal har truet med å klage Nilu inn til Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).

— Nilu angriper vedfyring uten dokumentasjon, og bryter med andre forskningsinstitutter. Moderne ovner forurenser langt mindre enn gamle, sier Vigdal .

Lemfeldig omgang

Fakta

Tips til vedfyring

 • Ha en rentbrennende, moderne ovn
 • Bruk alltid helt tørr ved
 • Legg tykke kubber i bunnen og tynnere opptenningsved på toppen
 • Tenn opp på toppen av veden
 • Sørg for at de kommer nok luft til ildstedet

  Kilde: Norsk Varme/ildstedet.no

Norsk Varme fremholder at Nilu ikke kan dokumentere følgende påstander:

 • at oljefyrforbud gir mer vedfyring
 • at nye ovner fører til mer fyring
 • at nye ovner gir mer svevestøvutslipp
 • at folk fyrer mer nå når de er hjemme under koronatiden

Ildstedsleverandørene mener påstandene må ettergåes.

«Norsk Varme finner den lemfeldige omgangen med fakta fra Nilus side så grov at man nå vurderer å melde organet til den forskningsetiske komitéen», skriver de i en pressemelding.

— Disse feilaktige påstandene sprer frykt og usikkerhet blant folk flest, og skaper usikkerhet rundt flere tusen arbeidsplasser for skikkelige arbeidsfolk, sier styreleder Steinar Vigdal.

Påvirker forbrukerne

Han forklarer at de som bransje måtte gå ut mot det de mener er påstander som ikke holder vann.

— Det er slik at når et seriøst forskningsinstitutt som Nilu går ut med informasjon påvirker det forbrukerne. Dersom vi mener denne informasjonen ikke er korrekt eller kan belegges med fakta, er det viktig å få nyansert bildet, sier Steinar Vigdal.

— Det hjelper muligens å tillyse en klage til Forskningsetisk komité?

— Det ville iallfall være riktig å gjøre, dersom påstandene ble stående. Nå har Nilu moderert seg på sine egne hjemmesider. Men problemet er jo hva forbrukerne tenker. Det slår ut i vår bransje, som har investert milliarder i å få utslippene fra ildsteder ned, sier Steinar Vigdal.

Tar det rolig

Forskningsdirektør Britt Ann Kåstad Høiskar i NILU sier at instituttet tar en eventuell stevning til forskningsetisk komité med stor ro.

«Vi mener påstandene fra Norsk Varme er ubegrunnede og baserer seg på misforståelser med hensyn til hva Nilu har undersøkt og kommunisert,» skriver Kåstad Høiskar i en e-post.

Forskningsinstituttet gjør likevel innrømmelser på noen punkter. Høiskar skriver at «sammenligningen mellom oljefyr versus vedfyring var uheldig, men vi har ikke sagt at oljeforbud gir mer vedfyring. Oljefyrforbud er et godt klimatiltak.»

Hun fortsetter:

«Effekten av tilskuddsordningen i Oslo ble evaluert på oppdrag for Oslo kommune. Selve tilskuddsordningen for utskifting av gamle vedovner har hatt liten effekt på luftkvaliteten. Det skyldes bl.a at ordningen foreløpig har resultert i forholdvis lav andel utskifting i Oslo (kun 8 prosent). Men utslippene fra nye moderne vedovner er lavere enn gamle vedovner – og vi har i våre analyser benyttet Sintefs offisielle utslippsfaktorer og vedforbruk fra SSB.»

Fyrer kanskje mer

Norsk institutt for luftforskning presiserer også hva de mener om hva som kan skje når folk er mer hjemme. «Vi har aldri sagt at folk fyrer mer nå når de er hjemme under koronatiden, men har sagt at det kan hende at folk fyrer mer denne vinteren siden vi er mer hjemme. Vi ser ofte at det fyres mer i helgene enn i ukedagene nå de fleste er på jobb – og i så måte kan man tenke seg at dette vil skje. », skriver forskningsdirektør Britt Ann Kåstad Høiskar.

Når det gjelder hva forbrukerne som vurderer å kjøpe eller har kjøpt nytt ildsted bør tenke, skriver forskningsdirektøren at Nilu ikke kan pålegge noen å fyre verken mer eller mindre.

«Det vi kan si, er at om du bor i en by eller et tettsted hvor luftforurensning er en problematikk kan du, når det varsles dårlig luftkvalitet, vurdere å begrense vedfyringen din. Det fine svevestøvet fra vedfyring spiller en hovedrolle for luftforurensningen i mange norske byer og tettsteder om vinteren, og det kan også ha negativ effekt på helsen», skriver Nilu-direktøren.

Hun understreker at nullutslippsløsninger er et bedre valg.

«Sett fra et rent luftkvalitetssynspunkt er nullutslippsløsninger som varmepumper og elektriske ovner et bedre valg for oppvarming i byområder. Men om du nå har en gammel vedovn, du bruker å fyre i den på kalde dager, men du lurer på å bytte den ut med et rentbrennende ildsted – så vil det være bedre for luftkvaliteten enn å fortsette å fyre i den gamle», skriver Britt Ann Kåstad Høiskar, som regner med å ha et fortsatt godt samarbeid med Norsk Varme fremover.

Godt samarbeid

Det er tillyst et møte mellom Nilu og Norsk varme denne uken.

—Vi har normalt et veldig godt samarbeid med Nilu og regner med å ha det i fremtiden. Det kan være greit med et møte og eventuelt få oppklart mer rundt dette, sier Steinar Vigdal i Norsk Varme.

—Hvordan tror du mer hjemmekontor slår ut på vedfyringen?

— Jeg tenker at de fleste som fyrer med ved tenner opp morgen og kveld uansett. Men med de nye ildstedene får man så mye ekstra varme ut at det blir for voldsomt å ha ovnen i gang hele dagen, sier Steinar Vigdal.

Powered by Labrador CMS