Bjørn Hersoug, professor ved Norges fiskerihøgskole i Tromsø ledet valgkomitéen for å få flere kandidater til rektorvalget ved UiT Norges arktiske universitet i 2013. Foto: Privat
Bjørn Hersoug, professor ved Norges fiskerihøgskole i Tromsø ledet valgkomitéen for å få flere kandidater til rektorvalget ved UiT Norges arktiske universitet i 2013. Foto: Privat

Vil ha 2 heller enn 3 kandidater i rektorvalg

Universitetet i Oslo vurderer innføring av valgkomité for å få flere kandidater til rektorvalg. I Tromsø har de allerede prøvd ordningen, men den gjorde det ikke noe lettere å få folk til å stille.

Publisert Oppdatert

Ved rektorvalget på UiT Norges arktiske universitet i 2013 opprettet universitetsstyret en valgkomité som skulle jobbe for å få flere kandidater til å stille til rektorvalg. Professor Bjørn Hersoug var leder i valgkomiteen. Han sitter nå som representant i universitetsstyret som skal diskutere valgmodell og ansatt eller valgt rektor ved UiT i dag, 19.mai. 

Tung jobb for valgkomitéen

Hersoug i Tromsø ønsker fortsatt en modell med valgkomité, men vil gå inn for en litt annen modell enn den de hadde sist valg. I 2013 ble det relativt tidlig klart at dagens rektor, Anne Husebekk og hennes to prorektorer, ville stille til rektorvalg. 

— Valgkomiteen hadde en veldig tung og krevende jobb. Det var ikke lett å finne tre kandidater, altså et rektorat med rektor og to prorektorer, som ville stille mot de som allerede hadde lansert kandidaturet sitt. Faktisk så spurte vi 23 forskjellige om  de ønsket å stille mot Anne Husebekks team den gangen. Men det satt langt inne, forteller Hersoug. De fikk til slutt stablet et team på beina, men de tapte ganske solid for Husebekk og hennes team. 

Ønsker to heller enn tre kandidater

Jeg er fortsatt tilhenger av en valgkomité, men jeg synes at de som stiller til valg kun skal være to, altså én rektor og én prorektor.

Bjørn Hersoug

— Hva ønsker du å endre til neste runde som er 2017? 

— Jeg er fortsatt tilhenger av en valgkomité, men jeg synes at de som stiller til valg kun skal være to, altså én rektor og én prorektor, og så kan de som blir valgt utnevne flere prorektorer som de ønsker, sier Hersoug. Han mener det vil være mye lettere å finne to kandidater som kan stille sammen, heller enn tre.

— Både institutter og fakultetene på UiT har ansatte ledere, er det ikke naturlig å gå for ansatt rektor og ekstern styreleder også da? 

— Jeg tror ikke det er flertall for ansatt rektor ved UiT Norges arktiske universitet, og jeg vil ikke gå inn for det. Det har både med symbolverdien og realpolitikken å gjøre, sier Hersoug. 

— Hvordan var det med valgdeltakelsen under rektorvalget for tre år siden? 

— Blant de vitenskapelig ansatte var den ganske god, men det var skuffende lav valgdeltakelse fra studentene, sier professoren.

Styret ved UiT skal drøfte saken om organisasjons- og ledermodell 19.mai, mens endelig vedtak skal gjøres i septembermøtet.

Ansatt rektor skal være normalen

Regjeringen har endret universitets- og høgskoleloven slik at normalordningen ved landets høgskoler og universiteter skal være ansatt rektor og ekstern styreleder. De ønsker altså å gå bort ifra den gamle universitetsmodellen der ansatte og studenter velger sine egne øverste faglige ledere. 

Både i Tromsø, på NMBU i Ås, NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo går rektorperioden ut i 2017, og diskusjonen om valgt eller tilsatt rektor er i gang mange steder. Av disse universitetene er det kun NTNU som har ansatt rektor og ekstern styreleder i dag, mens NMBU har en blandingsmodell: Med valgt rektor som har blitt ansatt, samt en ekstern styreleder. 

Underdal-utvalget ved UiO

Også ved Universitetet i Oslo pågår det en diskusjon om rektorvalg, om valgt eller ansatt rektor. Det såkalte Underdal-utvalget, ledet av tidligere UiO-rektor Arild Underdal kom tidligere i vår med en rapport der 10 av 15 i utvalget anbefalte ansatt heller enn valgt rektor ved Universitetet i Oslo.  

Et solid flertall (10 av 15) av et topptungt utvalg som blant annet har utredet lederorganiseringen ved universitetet anbefaler at universitetet bytter ut nåværende ledermodell med enhetlig ledelse, altså innfører ansatt rektor og ekstern styreleder.

Arbeidsgruppen ved UiO har merket seg at ved de 80 ledervalgene på nivå 2 og 3 (fakulteter og institutter red.mrk) som er gjennomført ved UiO de siste 10 årene, hadde fem valg to kandidater, mens de øvrige 75 hadde bare én kandidat.

«Hybridmodellen» 

Et annet tiltak som utvalget også lanserer er en såkalt «hybridmodell»,  modell som kombinerer aktivt søk og grundig vurdering av kvalifikasjoner (hvor studenter og ansatte har viktige roller) med et avklart mandat fra universitetssamfunnet – vurderes på nivåene 1 og 2. 

Denne såkalte hybridmodellen for valg, som foreslått av Underdal-gruppen, vurderes av Universitetsstyret som så interessant at de snakker som om den allerede er vedtatt, skriver UiOs avis Uniforum.

Forslagene til ulike tiltak som ble fremmet i Underdal-utvalget er nå ute til høring ved UiO, og universitetsstyret skal ta stilling til spørsmålene i sitt møte i juni. Ved UiT Norges arktiske universitet starter altså diskusjonen i styremøte i dag, mens endelig vedtak først skjer til høsten.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS