Stem på en god vertskommune

Frem til valglokalene stenger om få timer i kveld har norske studenter en gylden mulighet til å påvirke sin egen studiehverdag. Lokalpolitikken spiller nemlig en helt avgjørende rolle for hvordan studiebyenes utvikling tar form.

Publisert Oppdatert

Både studenter og utdanningsinstitusjoner er med på å skape, utvikle og utfordre de lokalsamfunnene de er en del av. Mange av de grunnleggende utfordringene man møter og behovene man har som student, påvirkes av hva slags poltikk som føres lokalt. Og ikke minst påvirkes det av i hvilken grad de som studere bruker sin mulighet til å påvirke sin egen studiehverdag. I få timer til har du som student muligheten til å påvirke hvordan din studiehverdag skal utformes dag.

Som student avhenger din hverdag i stor grad av alle de tjeneste som tilbys rundt deg. Fra det helt grunnleggende, som et tak over hodet, til det kulturelle tilbudet og samferdselen i din vertskommune. Selv om mye av ansvaret for din studentvelferd legges på den statlige oppfølgingen, skal det overhodet ikke undervurderes hvor stor rolle en vertskommune kan spille for deg som student. Det er for eksempel umulig for staten å sette i gang bygging av flere studentboliger dersom kommunene ikke sier seg villige til å tilby billige og gode tomter for studentsamskipnadene å bygge på. Store deler av velferden er faktisk avhengig av et godt samspill mellom stat, fylkeskommune og vertskommunene slik at man kan tilfredsstille de behovene du har som student.

Viktigheten av å jobbe med et solid helsetilbud for studentene lokalt, og ikke bare nasjonalt skal ikke undervurderes. Mye av det grunnleggende arbeidet rundt studenters både fysiske og psykisk helse avhenger direkte av hvilket tilbud kommunene og studentsamskipnadene i samspill klarer å tilby. Du som student må bruke din muligheten både til å påvirke det tilbudet som tilbys, samtidig som du benytter deg av det faktiske tilbudet og bidrar til å utvikle dette.

Som student er det viktig at du er forberedt på å møte nye utfordringer hver dag gjennom studietiden. Dag etter dag kan du også benytte deg av ditt lokale tilbud, og mulighetene til å endre, utvikle og forbedre dette. Det er viktig at ditt velferdstilbud som student ikke skal stå i veien for gjennomføringen av studiet ditt.

Vertskommunen din skal nemlig ha tilstrekkelig med helsetilbud, kulturtilbud, samferdselstilbud, barnehagetilbud og boligtilbud. Dessverre oppleves ikke dette tilbudet like god blant studenter over hele landet. Det er ikke godt nok, og det forhindrer norsk høyere utdanning i å utfylle sitt fulle potensiale. Allikevel er det fortsatt slik den dag i dag, at dersom du som student ikke ønsker å påvirke miljøet ditt, er sannsynligheten også lavere for at det vil bli noe bedre. Og dette gjelder ikke bare deg. Det gjelder dine medstudenter, og alle de som en dag skal studere etter deg.

Studenter: Stem på en god vertskommune!

Therese Eia Lerøen

Studentene og de lokale myndighetene har et felles ansvar for å sikre fremtiden for studentene. Og det har seg slik, at dersom man skal få til dette er man nødt til å skape arenaer der man møtes, diskuterer utfordringer og muligheter, samt samler ideer for å skape utvikling for hele studiebyen. Det gjøres derimot ikke hvis den ene gruppen sitter i et klasserom, og det andre i en sal på rådhuset og diskuterer hver for seg, totalt uten utveksling av ideer og kunnskap.

Vi mener studenter og representanter for de lokale myndighetene i samspill må jobbe for å utarbeide en studentmelding. Meldingen skal ikke bare si hva studentene mener er velferd, men det skal tegne et riktig bilde av hva som skal til for å utvikle vertskommunenes tilbud i samspill. Den skal tegne et riktig bilde av hva kommunene ønsker å bidra med for å sikre studenters velferd og muligheter for faglig utvikling. Den skal inneholde konkrete planer for hvordan kommunen ønsker å sikre et godt bolig-, helse-, barnehage, og kulturtilbud for alle studenter i lokalmiljøet.

Dette får vi ikke til en og en. Hvis du som student bruker din mulighet til å påvirke hvem som styrer, hva de mener og hvilken politisk retning studiebyen din tar kan vi faktisk få det til. Det gjør vi ikke ved at du sitter på sofaen, på en cafe eller på studentpuben på mandag. Det gjør vi gjennom å bruke vår demokratiske rett til å påvirke studiefremtiden. Grip sjansen nå og bruk din stemmerett på en god vertskommune. 
 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS