Må ikke bli en blek universitets-kopi

Det er viktig å finne en fornuftig arbeidsdeling mellom fellesadministrasjonen og fakultetene, skriver Anne Bjørtuft, jurist i FoU-seksjonen og kandidat i styrevalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert Oppdatert

Teknisk-administrativt-ansatte trenger en tydelig stemme i styret! Sammen med de faglige ansatte gjør vi Høgskolen i Oslo og Akershus til en enda bedre institusjon å jobbe for og studere ved!

Jeg er ansatt som jurist i FoU-seksjonen sentralt og en av hovedoppgavene er å bistå fakultetene og sentrene. Dette gir meg god erfaring i å tenke bredt, og ikke bare representere ett miljø eller ett fakultet.

Jeg har tidligere arbeidet som jurist i Riksrevisjonen, hvor en av hovedoppgavene var å kontrollere og følge opp statens forvaltning av sine eierinteresser i statseide selskaper. Jeg har også sittet i flere styrer og har erfaring med fagforeningsarbeid. Disse erfaringene mener jeg er svært nyttige å ha med seg som TA-representant i styret.

Jeg stiller til valg som representant for de TA-ansatte for å sørge for at vi blir sett og hørt i høgskolestyret. Vi er nøkkelpersonell i HiOAs arbeid med å utvikle seg og nå sine mål. Dette bør synliggjøres bedre i styret.

Mange av oss TA-ansatte jobber på tvers av fakulteter og institutter, slik at vi får god oversikt over institusjonen. Dette gjør oss til viktige medspillere for HiOAs utvikling. Sammen med de UF-ansatte bidrar vi til bedre kvalitet på arbeidet og til at HiOA oppfyller sitt samfunnsoppdrag.

På veien mot universitets-status må vi være bevisste på å ikke bli en blek kopi av de tradisjonelle
universitetene.

Anne Bjørtuft

Det er viktig å fortsette arbeidet med å videreutvikle HiOA til en enda bedre studie- og forskningsinstitusjon. Norge trenger en sterk utdanningsinstitusjon for profesjonsutdanninger, som også er en drivkraft for god forskning. Som institusjon skal vi kunne levere dette til samfunnet. For å få det til må vi blant annet ha en fornuftig arbeidsdeling mellom fellesadministrasjonen og fakultetene. Vi må mobilisere vårt beste fra ulike steder i organisasjonen for at vi sammen skal kunne realisere HiOAs mål. Oppgaver og utfordringer må kobles med de riktige personene, uavhengig av tilhørighet.

Jeg kjenner forskningsområdet godt, noe jeg tror kan være en nyttig erfaring for styrets arbeid de nærmeste årene, med universitetssatsingen som en fortsatt utfordring. På veien mot universitetsstatus må vi være bevisste på å ikke bli en blek kopi av de tradisjonelle universitetene. HiOA må utvikle sine egne løsninger, gjerne sammen med andre, men som seg selv. Vi må fortsatt fremheve vår egenart!

TA-ansatte er en stor og sammensatt gruppe med et bredt spekter av kompetanse og oppgaver. Derfor er det viktig for meg å være lydhør for alle deler av gruppen og ha god oversikt over de mange forskjellige miljøene ved HIOA. Dette er viktig for kunne bringe de TA-ansattes synspunkter inn i styret, hvor de viktigste strategiske diskusjonene tas. Jeg skal sørge for at de TA-ansatte er representert i disse diskusjonene og at vår stemme blir hørt. På den måten sørger vi for at styrevedtakene er representative for hele organisasjonen!

Godt valg!

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS