Jeg ønsker å stille for deg til styret

Styret har et hovedansvar for at fokus og ressurser rettes inn mot videreutvikling av utdanning og forskning, skriver førsteamanuensis Ursula Småland Goth, som stiller som kandidat til plass i høgskolestyret ved HiOA.

Publisert Oppdatert

Først litt om hvem jeg er: Født i Østerrike kom jeg som utdannet sykepleier til Norge for å studere siviløkonomi ved BI.  Deretter jobbet jeg mange år i Europa, USA og Afrika. Dette førte til at jeg, før jeg begynte min akademiske løpebane, hadde lang erfaring fra ledende stillinger i næringslivet, i humanitær innsats og i det offentlige helsevesenet. Sentralt i mine prosjekter var likeverd, mangfold og integrering. Etter at jeg kom tilbake til Norge tok jeg min mastergrad og doktorgrad ved UiO. Deretter har jeg vært ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i en administrativ stilling med FoU-administrative støttefunksjoner og som førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

For tiden underviser jeg ved den treårige yrkesfaglærerutdanningen, Helse- og oppvekstfag. I tillegg leder jeg forskerfelleskapet og den interne opprykksgruppen (førstekvalifisering) på Institutt for yrkesfaglærerutdanning. Det er her kollektive prosesser og mentorvirksomhet har stor betydning for forskning, utvikling og dermed førstekvalifisering.

Min allsidige og omfattende kompetanse fra både administrative og faglige stillinger ved HiOA gjør at jeg har lett for å sette meg inn i nye problemstillinger og kan se problemstillinger både fra den administrative og den faglige siden. Erfaring fra ulike verdensdeler, ulike bedrifter og fra tverrkulturelle og tverrfaglige miljøer er en god ballast når jeg skal sette meg inn i de ulike aspekter som styret skal forholde seg i tiden fremover.

  • Det er viktig for meg at styret vektlegger prinsippet om likeverdighet og demokratisk forankring.
  • Jeg vil gjøre det jeg kan for at styret har fokus mangfoldsperspektivet i utdanningstilbud og kompetansebygging.
  • Som styremedlem vil jeg sette fokus på samspill mellom studenter og fagmiljøene ved utdanning og forskning.                                                                                                                              

Vi går nå inn i en tid i som vil preges av endring og videreutvikling samtidig som vi skal lage plattformen for det nye profesjonsuniversitetet. Det er da avgjørende at omorganiseringen ikke tar oppmerksomhet og ressurser bort fra kjernevirksomheten vår: utdanning og forskning.

Det er avgjørende at omorgani-seringen ikke tar oppmerksomhet og ressurser bort fra kjerne-virksomheten vår: utdanning og forskning.

Ursula Småland Goth

Styret har et hovedansvar for at fokus og ressurser rettes inn mot videreutvikling av utdanning og forskning, og at samarbeid med arbeidslivet/profesjonsfeltene blir ivaretatt.

Jeg ser det også som sentralt at instituttene får de ressursene som er nødvendig. Kjernevirksomheten foregår på instituttnivået. Derfor er det avgjørende at styret og ledelsen tilrettelegger ressursene (administrativt, faglig og økonomisk) slik at instituttene settes i stand til å løse oppgavene sine.

Både som tidligere administrativ, og som nåværende faglig, ansatt kjenner jeg de problemstillinger og utfordringer som disse ulike, men like viktige posisjoner medfører. En demokratisk forankring er en forutsetning for at høgskolen som helhet skal lykkes. Fra mine stillinger har jeg kjennskap til både Campus Pilestredet og Campus Kjeller og som representant ønsker jeg å ivareta de ansattes behov i de kommende årene. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS