høgskulen på vestlandet

Utsatte sak om viserektorer

Styret på Høgskulen på Vestlandet ønsket bedre utredning, og sendte sak om ny ledelse tilbake til avtroppende, og ikke minst påtroppende rektor.

Styreleder Arvid Hallén fikk klar tilbakemelding fra styret om at sak om etablering av ny ledelse ikke var godt nok utredet.
Styreleder Arvid Hallén fikk klar tilbakemelding fra styret om at sak om etablering av ny ledelse ikke var godt nok utredet.
Publisert

Rektor på Høgskulen på Vestlandet (HVL), Berit Rokne, anbefalte styret sitt å ikke gå videre med å vurdere endringer av fakultetsstruktur inn mot utlysing av dekanstillinger i februar 2021.

Påtroppende rektor Gunnar Yttri støttet også dette, og det gjorde styret på HVL også.

Dette punktet skapte ikke debatt på dagens styremøte, men det gjorde derimot saken om ny ledelse.

Utsatte sak om ny ledelse

I saken forelå det også to ulike modeller for hvordan rektoratet skal organisere seg. Rektor innstiller på en modell der HVL skal videreføre dagens to prorektorer for henholdsvis utdannelse og forskning.

I tillegg blir det etablert tre viserektorstillinger, med ansvar for å være kontaktpunkt for samfunns- og arbeidsliv regionalt, og med ansvar for campusutvikling for henholdsvis 1) Stord og Haugesund, 2) Sogndal og Førde, og 3) Bergen.

Det andre forslaget innebar at man skal videreføre to prorektorer for henholdsvis utdanning og forsking. I tillegg skal man i denne modellen ha en tredje prorektor med særskilt ansvar for regional utvikling, innovasjon og nyskaping og campusutvikling.

Rektor skriver i styrepapirene at hun vurderer alternativ 1 som den beste løsningen med tanke på arbeidet med å bli en profesjons- og arbeidslivsrettet universitetet.

Rokne skriver også i styrepapirene at hun mener det er denne løsningen som best svarer på aktuelle utfordringer med få tilby utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet på alle HVL sine campus.

Motstand og skepsis i styret

Dette var nødvendigvis ikke styret helt enig i. På den ene siden uttrykte begge studentrepresentantene at de mente alternativ 2 ville det være det beste for HVL.

— Alternativ 2 vil gi mindre fare for rolleblanding og en mer kompakt ledergruppe, trakk studentrepresentant Bjørn Olav Østeby fram.

Han trakk også fram innspill fra NTL i IDF-møtet som handler om at det må sikres en tilstedeværende ledelse på alle campus, og at en ordning med viserektorer nødvendigvis ikke løser dette.

Tilstedeværelse og utfordringer med dette var tema for flere av styrerepresentantene.

Flere andre uttrykte at de mente saken var for dårlig utredet og at de ønsket å sende saken tilbake for ny utredning.

Styreleder Arvid Hallén endte opp med å foreslå at saken om ny ledelse ble utsatt. Han forberedte også styremedlemmene på at det kunne innebære et ekstraordinært styremøte før 4. februar, som er det neste ordinære styremøte, der eventuelt bare denne saken blir et tema.

Powered by Labrador CMS