Vil bli fremragende sammen med 24 andre

Høgskolen i Oslo og Akershus er en av 24 læresteder som har søkt om å bli godkjent som et fremragende lærested. Rektor mener høgskolen har bra sjanser.

Publisert Oppdatert

Da søknadsfristen gikk ut 12. mai hadde NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) mottatt 24 søknader om å bli nye sentre for fremragende utdanning. En ekstern ekspertkomité skal nå vurdere søknadene.

Innen utgangen av 2013 vil NOKUT oppnevne tre nye sentre, skriver NOKUT på sine hjemmesider.

Dette er første ordinære utlysning av Sentre for fremragende utdanning.

Årets utlysning har vært åpen for alle fagmiljøer innenfor høyere utdanning. Søknadsfristen var 12. mai og på søkerlisten finner vi også Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

— Det er gledelig at vi har fått så mange søknader. Dette bekrefter inntrykket vi har om at det er stor interesse for incentivordninger for fremragende utdanningskvalitet blant lærestedene, sier direktør Terje Mørland, på nokut.no.

Finalistene klare i juli

Alle søknadene blir vurdert ut fra om de innfrir kriteriene for senterstatus. Deretter beslutter ekspertkomiteen hvilke søknader som går videre til finalerunden. Finalistene blir offentliggjort i begynnelsen av juli.

Nokut forteller at det skal gjennomføres institusjonsbesøk hos alle finalistene i løpet av høsten. I tillegg vil komiteen suppleres med fageksperter når finalistene skal vurderes. Endelig beslutning om hvem som tildeles status som Senter for fremragende utdanning vil skje innen utgangen av året, forteller NOKUT.

Søknader fra ulike miljøer

Søknadsmassen viser stor spredning. Ni av søknadene er knyttet til helse- og sosialfag, åtte til matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag. NOKUT har også mottatt søknader fra lærerutdanning, musikk, arkitektur og vitenskapsteori.

Mange søknader er et samarbeid mellom flere læresteder, men med en vertsinstitusjon som formell søker.

Har en god sjanse

Rektor Kari Toverud Jensen tror absolutt HiOA har en god sjanse til å nå opp i årets kåring.

— Vi kom høyt opp i bedømmelsen i fjorårets utlysning, en pilot rettet mot lærerutdanningene. I år har miljøet på Fakultet for Lærerutdanning og Internasjonale studier (LUI) søkt. I forrige runde søkte de sammen med SPS og fikk da svært gode tilbakemeldinger, forteller Toverud Jensen.

Hun forteller at i år er videre miljøer fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) og Fakultet for helsefag (HF) medsøkere sammen med Universitetet i Oslo og Høgskolen i Gjøvik.

— Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) er også representert i en søknad med teknologimiljøene ved høgskolene i Bergen og Sør-Trøndelag. Høgskolens satsingen på fremragende profesjonskvalifisering (FPK) er en sentral satsing internt på HiOA for å styrke utdanningskvalitet, og inngår slik det er tenkt, som en overbygning av SFU-søknadene. Denne satsingen er ikke avhengig av om vi får et SFU eller ikke. Det å få et SFU, er ikke veldig mye penger, men en stor anerkjennelse av de miljøene som får dette tildelt. Vi har absolutt muligheter til å nå opp, slår rektor fast.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!