Professor Anton Havnes ledet fremragende seminar sist fredag. Foto: Sonja Balci/HiOA
Professor Anton Havnes ledet fremragende seminar sist fredag. Foto: Sonja Balci/HiOA

Vil bli mer fremragende

Høgskolen i Oslo og Akershus vil på veien mot å bli universitet dyrke fram det fremragende i undervisning og forskning.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

HiOA har som mål å bli ledende på å utvikle og tilby fremragende profesjonskvalifisering. Satsingen Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK) skal støtte opp om dette målet. Satsingen er lagt til Senter for profesjonsstudier (SPS).

— Vi samarbeider tett med utdanningsprogrammene og studentene ved HiOA for å støtte konkrete FoU-initiativer, utvikle nye og innovative måter å drive undervisning på, og dokumentere og systematisere eksisterende initiativer og erfaringer. Vi jobber også med å skape arenaer for erfaringsutveksling på tvers av høgskolens fagmiljøer, forklarer prorektor for utdanning og regional forankring, Olgunn Ransedokken.

Tre har søkt i 2013

Fredag den 13. september ble det første åpne seminaret i FPK-satsingen avholdt. I 2013 er det tre fagmiljøer som har søkt om status som Sentre for fremragende utdanning (SFU). Ingeniørutdanningen, lærerutdanningen og helsefag/samfunnsfag sine planer for fremtidsrettede profesjonsutdanninger presenterte sine søknader og tanker for egne prosjekter. Ingeniørutdanningen og lærerutdanningen nådde ikke opp i denne omgang, mens samarbeidsprosjektet mellom helsefag/samfunnsfag, Health and Social Education Unlimiteder med i finalerunden på sitt felt. Avgjørelsen blir kunngjort på NOKUTs jublieumsseminar 8. november.

— Vi har som mål å bli ledende på å utvikle og tilby fremragende profesjonskvalifisering på basis av høy vitenskapelig kvalitet og høy yrkesrelevans - men hva betyr dette i praksis, spurte prorektor Ransedokken innledningsvis.

Fremtidsrettede profesjoner

— Som prorektor for utdanning er det viktig for meg å understreke at HiOAs strategi for universitetssatsing fastslår at vi satser på kvalitet i bachelorprogrammene, slik at kandidatene vi utdanner blir best mulig rustet til å mestre utfordringene i yrkeslivet, både på kort og på lang sikt, sier Ransedokken.

— HiOA skal være en institusjon som bidrar aktivt til utvikling og verdiskaping i Oslo og Akershus-regionen. Høgskolen sikter mot å bli et universitet med tydelig profesjonsprofil, klar sammenheng mellom FoU og utdanning og nært samarbeid med arbeidsliv og storbyregionen. Dagens utdanninger må bli tydeligere i sin satsing på det praksisnære, og forsknings- og utviklingsprosjekter må styrke kvaliteten i utdanningene, slik at studentene utvikler et høyt nivå av vitenskapelig tenkemåte og kritisk refleksjonsevne.

— Satsing på høy kvalitet i utdanningene står sentralt ved HiOA, og fremtidig etablering av Sentre for fremragende utdanning er et ledd i denne satsingen, avslutter prorektoren.

Seminarrekke

Professor Anton Havnes fra SPS koordinerer den fremragende satsingen, og poengterer at et av målene er å styrke dialogen rundt profesjonskvalifisering på tvers av fagmiljøene ved HiOA.

— Seminaret i dag vil etterfølges av en rekke åpne arrangementer hvor både forskningresultater og  erfaringsdeling fra utdanningene vil stå i fokus. Det neste seminaret avholdes 25. oktober, der internasjonale forskere vil bidra i arbeidet med å utvikle felles begreper og metoder som kan støtte opp under HiOA sin FPK-satsing, fortalte Haavnes.

Tyngdepunktet ligger i utdanningene

SPS' koordinatorrolle innebærer at vi skal medvirke til dokumentasjon, formidling og videreutvikling av det mangfoldige FoU-arbeidet som i dag gjøres for å styrke utdanningskvaliteten på Kjeller og i Pilestredet, sier senterleder Oddgeir Osland til hioa.no.

— Det faglige tyngdepunktet ligger selvsagt i utdanningene. Men gjennom denne koordinatorrollen og tett og bred kontakt med fagmiljøene vil også senterets forskningskompetanse være en selvstendig ressurs i arbeidet for å styrke kvaliteten i profesjonsutdanningene ved HiOA, påpeker Osland.

Andre aktiviteter under FPK-programmet inkluderer støtte til konkrete FoU-prosjekter, utvikling av innovative, teknologibaserte undervisnings- og vurderingsformer i samarbeid med e-Campusprosjektet, og nettverksbygging mellom fagmiljøer ved HiOA som jobber med relaterte FPK-prosjekter.

— Kan bety mye for utdanningene våre

Prosjektet «Health and Social - Unlimited» er et samarbeid mellom medisinsk fakultet ved UiO som er vertsinstitusjon, HiOA representert ved Fakultet for samfunnsfag (Institutt for sosialfag) og Fakultet for helsefag (flere institutt) og sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Gjøvik.

— Vi er glad for å være blant de åtte som er med i finalerunden, og er veldig spent på siste runde i utvelgelsen av tre Senter for fremragende utdanning. Å ha et slikt senter kan få mye å bety for utviklingen av utdanningene våre de neste 5-10 år, sier dekan Dag Jenssen ved Fakultet for samfunnsfag.

Han får støtte av dekan Nina Waaler ved Fakultet for helsefag som fremhever at et slikt senter vil være viktig for videreutvikling av fagområder med stor betydning for helse- og velferdssituasjonen i Norge.

Vil lære og jobbe videre

Dekan Petter Øyan på Fakultet for teknologi og design (TKD) presenterte ingeniørutdanningens fremragende prosjekt. TKD samarbeidet med Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Øyan la vekt på at prosjektet vil fortsette og at de ønsker å ta meds eg lærdommer fra de andre prosjektene på HiOA til neste runde. Ingeniørprosjektet har tittelen: «Centre for student-centred and technology-enhanced learning».

Harald Jarning fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) presenterte prosjektet «The teacher qualification lab»

(FOTO: Sonja Balci/HiOA)

Innspill fra studentene

Fra Studentparlamentet møtte Eline Stølan og Suzanne Nordgård (bildet over). De understrekte tre hovedpoenger i det fremragende arbeidet sett med studentenes øyne; god infrastruktur, rettferdig behandling og godt læringsmiljø.

— Infrastruktur kan høres banalt ut, men det er viktig at studentene har gode leseplasser også på campus. Det er viktig at vi får benytte type teknologi som også møter oss i virkeligheten når vi skal ut i jobb, og at ikke læringsutstyret på høgskolen er utdatert, sier Stølan.

Nordgård trakk fram tiltaket studentassistenter som er en viktig sak for Studentparlamentet.

— Vi ser gode resultater av bruk av studentassistenter. Det er bra for studentene og gir dobbelt læring for de studentens om går som assistenter, trakk hun fram.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS