Fusjon

Universitets­forlaget og Aschehoug slås sammen. Ansatte reagerer

Den nye forlagssjefen i Universitetsforlaget, Heidi Norland, ser lyst på sammenslåingen. Ifølge Morgenbladet skal ansatte ha grått da de fikk beskjeden.

Heidi Norland er ny forlagssjef for Universitetsforlaget, og ser lyst på fusjonen med Aschehoug.
Heidi Norland er ny forlagssjef for Universitetsforlaget, og ser lyst på fusjonen med Aschehoug.
Publisert Oppdatert

— Digital utvikling krever spisskompetanse. Jeg er glad for at vi kan bygge den kompetansen som del av Aschehoug.

Det sier Heidi Norland, som fra 1. april overtar styringen i Universitetsforlaget. Hun kommer fra stillingen som redaksjonsleder, og skifter stilling idet en stor endring står på trammen.

Slås sammen

Universitetsforlaget har vært et eget selskap i over 70 år, men innen slutten av april fusjoneres forlaget med Aschehoug, som det også har vært datterselskap av siden år 2000.

Fakta

Universitetsforlaget

  • Akademisk bok- og tidsskriftforlag som ble grunnlagt i 1950.
  • Siden 2000 har Universitetsforlaget vært et heleid datterselskap av forlagskonsernet H. Aschehoug & Co.
  • Gir ut om lag 160 nye og reviderte titler i året, i tillegg til rundt 70 tidsskrifter.
  • Forlaget hadde i 2021 en omsetning på 179 millioner og et driftsresultat på 31,8 millioner.

    Kilde: Klassekampen

Direktør for Aschehoug Utdanning, Bente Franck-Sætervoll, forsikrer overfor Klassekampen om at ingen ansatte i Universitetsforlaget kommer til å miste jobben.

— Fusjonen følger reglene som gjelder for virksomhetsoverdragelse, og alle ansatte i Universitetsforlaget blir dermed formelt ansatte i Aschehoug etter fusjonen, sier Franck-Sætervoll.

Morgenbladet melder fredag at mange ansatte opplevde nyheten om sammenslåingen som «dramatisk», og enkelte er i «sjokk» over det de oppfatter som en «dårlig forkledd nedbemanningsprosess». Flere skal ha vært tydelig preget etter å ha fått nyheten, og noen gråt.

Sluttpakker

Franck-Sætervoll presiserer overfor Klassekampen at det med fusjonen følger en omorganisering av hele utdanningsorganisasjonen i Aschehoug, som Universitetsforlaget nå blir en del av.

— Det medfører blant annet at arbeidsform og teamtilknytning vil endre seg for mange av våre ansatte, sier hun.

Til Morgenbladet sier hun at de er åpne for at ansatte kan ta sluttpakker.

— Vi har åpnet for at man kan søke om sluttpakker dersom man selv mener det er den beste løsningen, og hvis man ser det er roller eller team som ikke passer for en selv. Det er bare et fåtall som har fått tilbud om å søke sluttpakke, og vi antar at det bare er et fåtall av disse søknadene som blir innvilget.

Den nye forlagssjefen i Universitetsforlaget, Heidi Norland, er positiv til fusjonen, og i en uttalelse på Universitetsforlagets nettside, sier den tidligere redaksjonslederen at hun er spesielt glad for at Universitetsforlaget skal samarbeide tett med Aschehoug skole.

— De har kunnskap om den digitale eleven som vi trenger. Vi må se for oss framtidas student, da må vi vite hva de gjør i den heldigitale skolen, sier Norland.

— Perfekt for rollen

Franck-Sætervoll er også fornøyd med å få Heidi Norland på plass i sjefsstolen for forlaget som nå skal fusjoneres med Aschehoug.

— Universitetsforlaget har en stolt historie, en sterk markedsposisjon og utgir svært mange av Norges viktigste akademiske forfattere. Det vil Heidi forvalte med klokskap og respekt. Hun har også med seg et utrolig sterkt mannskap som lever og ånder for aktiv og nyskapende kunnskapsformidling, sier utdanningsdirektøren.

Forlegger og konsernsjef i Aschehoug, Mads Nygaard uttrykker også glede over ansettelsen av Heidi Norland.

— Med sin inngående kjennskap til forlaget kombinert med sin store nysgjerrighet og iver etter å drive aktiv kunnskapsformidling, er hun perfekt for rollen, sier Nygaard.

Powered by Labrador CMS