Status på veien til universitet

Rektor Curt Rice ved HiOA fikk tirsdag ja fra høgskolestyret til å fortsette arbeidet for å endre status fra høgskole til universitet.

Publisert Oppdatert

En av de mest spennende sidene ved strategien til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er ambisjonen om å bli akkreditert som universitet. Denne ambisjonen kan hjelpe oss å samle vår innsats for å bli enda bedre i våre kjerneoppgaver, som er utdanning, forskning og formidling.

Det å bli akkreditert som universitet er en prosess som har både en byråkratisk og en politisk side. Det byråkratiske arbeidet foregår i NOKUT, mens den politiske behandlingen skjer i Kunnskapsdepartementet. NOKUT forvalter et sett kriterier, og søknader om akkreditering som universitet vurderes opp mot disse kriteriene. Hvis en institusjon mottar positiv tilbakemelding fra NOKUT, sender institusjonen selv denne sammen med en søknad om akkreditering til departementet.

Den nåværende regjeringen har foreslått strengere kriterier for akkreditering som universitet i sin «Strukturmelding». Disse kriteriene sendes snart ut på høring, blant annet til universitets- og høgskolesektoren. Det innebærer at det kan komme endringer i kriteriene, og jeg skal jobbe med å påvirke kollegaer i vår sektor til å foreslå noen justeringer.

Ett av punktene jeg tror vil endre seg handler om doktorgradsutdanningene. Det er foreslått at for å være universitet må institusjonen ha minst to ph.d.-programmer som har en gjennomstrømming på minst 15 uteksaminerte kandidater i løpet av en treårsperiode. Det er mange verdensledende doktorgradsutdanninger som ikke uteksaminerer fem kandidater i året, så dette mener jeg må revurderes. Hos våre kolleger ved Universitetet i Bergen har de kun ett ph.d.-program ved hele institusjonen. Skal de virkelig måtte dele opp sitt nåværende og velfungerende program i to? Det er altså for tidlig å spå hvilke endringer som kommer som følge av høringsprosessen.

Jeg har den siste tiden hatt flere møter med departementet, hvor kunnskapsministeren har understreket at han ikke vil endre vår institusjonskategori inntil vi innfrir de nye og kommende kriteriene for akkreditering. Samtidig har han oppmuntret HiOA til å fortsette vår prosess med en søknad til NOKUT og til å be om vurdering under de gjeldende kriteriene ved å levere en søknad i mars 2016. Dette kan utvilsomt virke som blandede signaler. Men jeg tolker ham dithen at han anerkjenner at det er en del som fortsatt er uvisst, særlig om hva som blir utfallet av høringsprosessen om de ulike kriteriene.

Det er mange verdensledende doktorgrads-utdanninger som ikke uteksaminerer fem kandidater i året, så dette mener jeg må revurderes.

Curt Rice

Noe annet som er uvisst, er hvordan det statsråden kaller en «smidig og effektiv» prosess vil utarte seg. Det er en formulering fra Stortingets behandling av strukturmeldinga. Kunnskapsdepartementet skal avklare med NOKUT hva dette skal bety. Det kan bety en slags overgangsordning.

En siste uviss faktor jeg vil nevne, er politisk vilje. Eller politiske strømninger. Jeg håper at vårt arbeid opp mot ansvarlige politikere vil resultere i at myndighetene vil justere sine standpunkter. Vi vil fortsette dialogen med partiene i regjering, deres støttepartier og Stortinget for øvrig. I møter med disse vektlegger vi våre kvalifikasjoner og viktigheten av snarlig akkreditering som universitet.

Jeg er glad for å ha mottatt brevet fra statsråden der han støtter vår plan, og vår prosess. Jeg skulle ønske han i brevet spesifiserte en mer fleksibel overgangsordning, men det gjorde han ikke. Men at vi venter på utfallet av den politiske prosessen kan ikke stoppe vårt arbeid. Vi må – og skal – fortsette arbeidet med å bli stadig bedre. Vi skal øke kvaliteten, og bygge videre på en institusjon som blir en bedre versjon av seg selv. Og en del av det er å jobbe for å møte nåværende og kommende kriterier for akkreditering.

Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus har i dag godkjent en plan om hvordan vi skal jobbe videre for å bli akkreditert som universitet. Planen er å sende søknad om akkreditering til NOKUT i mars 2016. Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark, som snart blir Høgskolen i Sørøst-Norge, har en lignende tidslinje for sin universitetssøknad, og vi vil jobbe tett med dem.

Jeg er sikker på at denne prosessen vi nå er midt oppe i, vil gjøre oss til en bedre institusjon. Jeg er stolt og beæret over å lede HiOA  i dette harde arbeidet som er nødvendig for å virkeliggjøre våre ambisjoner.

(Innlegget er først publisert på rektors blogg).

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS