Høgskolen i Buskerud og Vestfold, her fra studiested Drammen, mener det er viktigere enn noengang å bli universitet sammen med Høgskolen i Telemark. Foto: HBV/Rune Guneriussen Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, her fra studiested Drammen, mener det er viktigere enn noengang å bli universitet sammen med Høgskolen i Telemark. Foto: HBV/Rune Guneriussen Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Øker presset for universitetsstatus

Styret ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold forutsetter at de får universitetsstatus etter fusjon med Høgskolen i Telemark. Det har styret vedtatt enstemmig.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med vedtaket fra styremøtet ved Høgskolen i Buskerud/Vestfold 13.mars)

De to høgskolene, her med bilde fra Campus Drammen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (bildet under) og Høgskolen i Telemark er begge innstilt på å slå seg sammen. I et nylig enstemmig vedtak heter det: «Styret forutsetter at en eventuell ny institusjon kan etableres som et universitet». Ellers er styrevedtaket likelydende med det som Høgskolen i Telemark gjorde torsdag 12.mars.

Om de to fusjonerte høgskolene får lov til å bli universitet, får de ikke vite før tidligst når regjeringens strukturmelding legges fram, 27. mars, og kanskje ikke før Stortinget har behandlet meldingen, forhåpentligvis en gang før sommeren.

Universitet viktigst

HBVs styremedlemmer er klare på at universitetsstatus er blant de viktigste premissene for fusjon med Høgskolen i Telemark.

Hele denne saken har universitet som mål.

Rune Nilsen

Den mulige fusjonen med Høgskolen i Telemark var sentral under HBVs styremøte 13. mars., heter det på høgskolens hjemmesider.

Ønsket om universitetsstatus ble tydlig framsatt som en del av diskusjonen rundt innholdet i en omfattende fusjonsutredning om faglige synergier, tentativ visjon og profil, prinsipper og premisser for fusjon og framdriftsplan:

– Prinsippene om likebehandling og like konkurransevilkår tilsier at regjeringen bør åpne for at en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Telemark og HBV får mulighet for universitetsstatus, sa styreleder og rektor Petter Aasen, ifølge hbv.no.

Styret var også opptatt av hvor viktig det er med god forankring og medvirkning for ansatte når fusjoner skal gjennomføres. 

For å understreke betydningen av universitetsstatus og medvirkning for ansatte, ble presiseringen om universitetsstatus tatt med.

(For hele styrevedtaket, se faktaboks til høyre for saken).

Derfor gjorde ingen av høgskolene fusjonsvedtak på styremøtene 12. og 13.mars. Høgskolen i Buskerud og Vestfold hadde møte fredag, mens styret ved Høgskolen i Telemark møttes torsdag. Her sto dokumentasjon på faglige synergier og overordnede prinsipper og premisser for fusjonen som på dagsorden, «grunnlangsdokument for en eventuell framtidig fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold».


Et 80 siders utredningsdokument med informasjon om tentativ overordnet profil og visjon for de to institusjonene, faglige synergier, premisser og prinsipper, samt en plan for utredning av vesentlige forhold lå til grunn.

Begge styrene har tidligere gjort intensjonsvedtak om å fusjonere.

Les også: Ledermodell kan skape fusjonstrøbbel

Konkurranse fra NTNU

I styrepapirene viser begge høgskolen til den vedtatte fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik. Når disse slår seg sammen blir det landets største universitet med 36.000 studenter.

«Dette medfører en betydelig skjerpet konkurranse i det vi får landets største universitet på sentralt østland, og våre teknologi- og helseutdanninger vil bli umiddelbart utfordret. Det som før var høgskolestudier, blir nå universitetsutdanninger med den status det gir», står det i styrepapirene ved Høgskolen i Telemark.

«Dette vedtaket understreker ytterligere hvor viktig det er for den nye institusjonen å bli godkjent som universitet. I et konkurranseperspektiv vil universitetsstatus for vår nye  institusjon redusere NTNUs fortrinn i noe grad», står det.

Telemark: Fortsett!

Beskjeden fra styret ved Høgskolen i Telemark (bildet under) på torsdag var klar: Fortsett arbeidet.

(Styret ved Høgskolen i Telemark. Foran f.v. rektor Kristian Bogen, Camilla Berg Rindahl, Kai Arne Semb Sætre (begge studentrepresentanter) og styreleder Rune Nilsen. Bak f.v. Per Åsmund Omholt, Ingerid Risland, Anne Margrete Blaker, Tor Lønnestad, Ellen Hermanrud og Kristian Espeland. Stående bak f.v. Mona Sæbø og Elin Ødegård. Foto: HiT)

Ifølge hjemmesidene til Høgskolen i Telemark (HiT) ligger målet om å bli universitet fortsatt fast, men det ble også stilt spørsmål om HiT fusjonerer med eller uten en universitetsstatus i handa.

— Hele denne saken har universitet som mål. Rektorene ved de to institusjonene kjører en dynamisk og god prosess med god timing til den nasjonale prosessen, uttalte styreleder Rune Nilsen.

Venter på strukturmeldinga

Og det er den nasjonale prosessen som er det store spørsmålet. 

— Det er nå mange uavklarte forhold før meldingen blir offentliggjort. Hvor langt, dypt og bredt skal man gå i utredningen før styrevedtaket ligger - det er vanskelig å si. Mitt ideal er at det i meldingen blir politisk bestemt at vi skal fusjonere og etablere et universitet i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, sa rektor Kristian Bogen.

Studentene gjort fusjonsvedtak

På styrelederens spørsmål på om ansatte og studentrepresentanter har fått henvendelser om fusjonen, så mener man at det er en generell positiv stemning for fusjon fra de ansattes side, men at man nå er i en avventende fase.

— Jeg opplever ikke noe trøkk fra de ansatte for øyeblikket. Vi sitter nok litt på gjerdet og er spent på meldingen, sa Per Åsmund Omholt.

Camilla Berg Rindahl representerer studentene sammen med medstudent Kai Arne Semb Sætre. De tror ikke den jevne student er opptatt av fusjon, men Studentorganisasjonen i Telemark (SoT) har nylig gjort vedtak på fusjon.

— De hovedtillitsvalgte er opptatt av dette. På årsmøtet i februar gjorde Studentorganisasjonen i Telemark et vedtak der vi gikk enstemmig inn for fusjon. Vi har også godt samarbeid med vår motpart ved HBV, sa Berg Rindahl som også er leder av SoT.

Fusjon fra 2016

Flere av de eksterne styremedlemmene var tydelige på at de ønsket en fusjon fra 1.1.2016.

— Når vedtakene er tatt av styrene så blir det et vakum, derfor bør fusjonen skje så fort som mulig, mente styremedlem Anne Margrete Blaker. Hun var også glad for at det i styrepapirene sto under ulemper at en fusjon har en menneskelig og økonomisk kostnadsside.

(Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm)

— Hvis mulig bør vi få en fusjon fra 1.1.2016 for å slippe en løs mellomfase, støttet styreleder Rune Nilsen (bildet over).

Endret landskap

Også Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) mener at NTNU-fusjonen forandrer landskapet vesentlig.

«NTNU-vedtaket er annerledes i det det forrykker det historisk etablerte forholdet mellom sektorens institusjoner, og deres tradisjonelle roller og arbeidsoppgaver, på en måte vi ikke tidligere har sett. NTNU utvider og styrker sin nasjonale posisjon betydelig gjennom å få direkte tilgang til flere av landets ledende industrielle miljøer i helt andre deler av landet, står det i HBVs styrepapirer til møtet 13. mars.

Gir konkurransefortrinn

Også HBV mener derfor at det er blitt enda viktigere at de to høgskolene får bli det profesjonsuniversitetet begge ønsker.

«Begge institusjonene har som hovedmål å utvikle seg til et profesjons- og arbeidslivsrettet universitet. Premisset er her at innfrielsen av de etablerte kriteriene for universitetsakkreditering følger av nødvendig fagutvikling for å sikre kvalitet i våre utdanninger, skrev rektor Petter Aasen (bildet under) ved HBV i sin spalte på høgskolens nettsider allerede i desember.

«Samtidig skal vi ikke stikke under stol at universitetsbetegnelse i seg selv også gir konkurransefortrinn, blant annet med hensyn til rekruttering av medarbeidere og studenter, eksternt samarbeid og mulighetene for å hevde seg på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer for finansiering av forskning og utviklingsarbeid», sier han.

Fikk ingen avklaring

Regjeringen Solberg har satt midlertidig stopp for etablering av nye universiteter gjennom akkreditering. Derfor har styrene ved de to høgskolene bedt Kunnskapsdepartementet om en avklaring om de får lov til å bli universitet.

Tilbakemeldingen de har fått fra departementet er at de ikke vil få noen avklaring før tidligst i stortingsmeldingen, som kommer fredag før påske.

Styrene ved begge høgskolene regner med å gjøre fusjonsvedtak på møter i mai/juni. Da vil også tidspunktet for en eventuell fusjon bli vedtatt. Ifølge styrepapirene på HBV kan det være mulig å fusjonere fra 1. januar 2016, det vil si samme tidspunkt som NTNU-fusjonen, men det skal gjøres en vurdering av om det er hensiktsmessig å gjennomføre så raskt.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS