Ikke nødvendig å vurdere alt

Forskerens dokumentasjon er ikke vurdert fordi Forskningsetisk utvalg mente dette ikke var nødvendig, sier prorektor Ragnhild Hennum.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lederen for Forskningsetisk utvalg Svein Aa. Christoffersen kaster ballen tilbake til UiO-ledelsen.

I universitetets regler for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet presiseres det at dekan skal gis tilgang til alt materiale som er nødvendig for en forsvarlig vurdering av klagen. Fakta skal tilveiebringes ved intervjuer med klager, innklaget og andre, ved innhenting av dokumenter eller på annen måte, skriver Uniforum.

Om intervjuer sier regelverket: Dekanen skal selv gjennomføre samtaler med klager og innklaget. Det skal føres skriftlig referat fra samtalene, og klager og innklaget skal til samtalene kunne ta med seg fullmektig. Samtaler skal likeledes kunne gjennomføres med andre tilsatte og personer utenfor universitetet med kjennskap til saken, og med personer som besitter spesiell ekspertise på det forskningsfeltet hvor saken har oppstått.  

Tidligere EMBIO-leder professor Odd Stokke Gabrielsen ledet komiteen som behandlet klagen mot en medisinprofessor ved UiO i 2008­–2009. Han ønsker ikke å svare på Uniforums spørsmål om hvorfor forskerens dokumentasjon ikke ble oversendt til de sakkyndige og hvorfor hun ikke ble innkalt til intervju.

— Denne saken er blitt grundig behandlet, og jeg vil hverken bekrefte eller avkrefte noen ting, sier han. «Når det gjelder denne åtte år gamle saken, mener jeg å huske at Einar Noreik håndterte de juridiske formalitetene. Jeg håper han kan bidra til å kaste lys over saken» skriver Odd Stokke Gabrielsen senere i en mail til Uniforum.

I tråd med regelverket

Prorektor Ragnhild Hennum (bildet under) svarer på vegne av universitetsledelsen. Som svar på spørsmålet om hvorfor forskerens egen dokumentasjon aldri er blitt behandlet skriver prorektor i en mail til Uniforum:

«På Universitetet i Oslo er det Forskningsetisk utvalg som behandler slike saker. Vi viser til at utvalget konkluderte med at dette ikke var nødvendig for å ta stilling til spørsmålet som forskeren hadde klaget over, nemlig at hun skulle være ekskludert som medforfatter.»

— Verken linjeleder, dvs. Odd Stokke Gabrielsen, Den lokale komitéen, Forskningsetisk utvalg eller Granskingsutvalget har på noe tidspunkt innkalt forskeren til intervju. Er ikke dette et klart brudd med regelverket?

«Ifølge saksbehandlingsreglene kan utvalget selv vurdere om det skal gjennomføres samtaler med den som klager eller andre», svarer Hennum.

— Ekspertuttalelsene i denne saken kommer fra en professor i patologi, Ole Didrik Lærum, og en professor i samfunnsmedisin, Geir Jacobsen. Burde ikke en ekstern sakkyndig med ekspertise innenfor molekylærbiologi ha blitt trukket inn i saken?

«Utvalget konkluderte med at dette ikke var nødvendig for å ta stilling til spørsmålet som forskeren hadde klaget over», svarer Hennum også på dette spørsmålet.

Begge parter har fått innsyn

— Da vitenskapsombud for medisin Peter Kierulf fikk overlevert sakspapirene oppdaget forskeren papirer som var ukjente for henne, blant annet at det på et tidlig tidspunkt ble reist spørsmål om Odd Stokke Gabrielsens habilitet som leder av komiteen som behandlet hennes klage. Burde ikke forskeren ha blitt informert om dette?

Ragnhild Hennum svarer ikke direkte på dette.

«Vi viser til at Forskningsetisk utvalg har gitt begge parter i denne saken innsyn, anledning til å kommentere, og informasjon om utfallet i saken. Utover det skal ingen av partene ha blitt intervjuet eller konsultert på noen måte», skriver Hennum i sin epost til Uniforum.

Den påklagde medisinprofessoren publiserte i 2009 en ny artikkel basert på det forskeren omtaler som sitt arbeid. Denne gangen uten at forskeren ble informert hverken om publiseringen eller at hun var ekskludert fra forfatterlisten.  Da forskeren tok kontakt med Forskningsetisk utvalg, var begrunnelsen at saken allerede var blitt behandlet. På spørsmål om hvorvidt denne behandlingen var i tråd med universitetets regelverk svarer Hennum: «Vi viser til utvalget som vurderte denne saken som en forlengelse og konsekvens av den første saken».

Kierulf må kontakte UiO-ledelsen

Også lederen for Forskningsetisk utvalg velger å svare Uniforum skriftlig. På Uniforums spørsmål om hvorfor forskningsombud Peter Kierulf ikke har fått svar på sitt brev til utvalget, svarer Svein Aa. Christoffersen:

«Det går frem allerede av vårt første svar til Kierulf at utvalget av prinsipielle grunner ikke kan gå inn i en ny diskusjon med ham om en sak som er ferdig behandlet og oversendt til Universitetets ledelse. Hvis Kierulf mener at det er gjort åpenbare feil i denne saken, må han ta det opp med universitetsledelsen. Siden Kierulf har purret på denne saken, burde han imidlertid ha fått et nytt svar der dette for sikkerhets skyld ble gjentatt og presisert. Kierulfs purringer har dessverre, og uvisst av hvilken grunn, blitt liggende i administrasjonen. Jeg har derfor ikke sett dem før nå, men skal selvfølgelig sørge for at Kierulf får det svaret han skal ha».

Les også i Uniforum:

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS