Forlik UiT

UiT ville si opp professor etter sju varsler. Nå får han en million og beholder jobben

Ansatte varslet om «krenkende, trakasserende og skremmede» adferd. Etter forlik i saken beholder tidligere senterleder jobben — og får en million på kjøpet.

Først ville UiT si han opp for trakassering og brudd på arbeidsmiljøloven. Så gikk professoren til sak mot UiT for trakassering og ærekrenkelser. Nå er varslingssakene lagt til side og forlik inngått.
Først ville UiT si han opp for trakassering og brudd på arbeidsmiljøloven. Så gikk professoren til sak mot UiT for trakassering og ærekrenkelser. Nå er varslingssakene lagt til side og forlik inngått.
Publisert Oppdatert

Professor i indremedisin og tidligere senterleder John-Bjarne Hansen, skal ifølge ledelsen ved UiT Norges arktiske universitet, «ved flere anledninger ha utvist en opptreden overfor enkelte stipendiater og fast ansatte i vitenskapelige stillinger, som har blitt opplevd som krenkende, trakasserende og skremmende mv. (…).»

UiT mente Hansens overtredelser var å regne som brudd på arbeidsmiljøloven og varslet oppsigelse av professoren.

Dette går frem av forliksavtalen som Khrono har fått innsyn i. Den er fram til nå blitt holdt hemmelig av universitetet. Ingen har tidligere ønsket å kommentere saken.

Av avtalen fremgår det også at UiT forplikter seg til å dekke advokatregninger på en million kroner, som Hansen har pådratt seg i forbindelse med varslingssaken.

Hansen fikk 2. juli 2021 varsel om oppsigelse fra sin arbeidsgiver, UiT Norges arktiske universitet. Da hadde det ifølge universitetet kommet en rekke alvorlige varsler fra sju medarbeidere.

Han er fortsatt ansatt som professor ved UiT og ledet tidligere Senter for tromboseforskning (TREC).

Avlyste rettssak

Det fremgår ikke detaljer i den offentliggjorte avtalen om hva slags form trakasseringen og den krenkende adferden ifølge varslerne har tatt.

Saken har i flere omganger blitt omtalt i Nordlys.

Det var også Nordlys som først omtalte innholdet i forliket onsdag kveld.

Den planlagte oppsigelsen av Hansen ble i forbindelse med forliksavtalen endret til en skarp advarsel til Hansen.

Det er fra før kjent at professoren gikk til søksmål mot sin arbeidsgiver. Der krevde han erstatning som følge av trakassering og ærekrenkelse fra universitetets side.

Etter planen skulle rettsaken mot UiT opp i mars i år og var berammet til hele 14 dager.

I januar kom meldingen om at rettssaken var avlyst og at partene hadde inngått forlik.

Varslene mot Hansen skal ha kommet første gang i desember 2019, februar 2020, og igjen i oktober 2021.

«Dialogbasert kommunikasjon»

I advarselen til medisinprofessoren, i forbindelse med forliket, gir universitetsledelsen uttrykk for sine forventninger til arbeidsforholdet heretter:

«Arbeidsgiver forventer at du i fremtiden er bevisst på at du i din rolle som professor, og særlig i din rolle som leder og veileder, må sørge for en god, konstruktiv og dialogbasert kommunikasjon, både i forbindelse med tilsettinger, under tilsettingsperioden og ved avslutningen av et tilsettingsforhold», heter det.

Varslingssaken regnes som avsluttet fra UiTs side. Ifølge avtalen skal Hansen følges tett opp av instituttledelse og/eller fakultetsledelse.

John-Bjarne Hansen regnes som en av landets fremste forskere på blodpropp. Senteret han leder, TREC, regnes som et av universitetets mest anerkjente. TREC er knyttet til Institutt for klinisk medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT.

Ifølge senterets nettsider drives det forskning på tvers av flere fagområder og institusjoner. TREC var finansiert av Stiftelsen K.G. Jebsen fra 2014- 2020.

Krevende sak

Khrono har vært i kontakt med Hansens advokat Espen Johannessen torsdag morgen. Han ønsker ikke å kommentere saken.

UiT-direktør Jørgen Fossland skriver i en e-post til Khrono at saken har vært krevende.

— Hvorfor inngikk regjeringsadvokaten/UiT et forlik i denne saken? Vurderte dere det dithen at Staten ville tapt saken hvis den gikk for retten?

— Ut fra en helhetlig vurdering fant vi det riktig å inngå et forlik. I og med at det er inngått forlik ønsker jeg ikke å kommentere på det hypotetiske utfallet av en sak som ikke skal føres for retten.

— Dere dekker advokatutgiftene til Hansen på én million kroner. Hvorfor det?

— Vi har som en del av forliket valgt å dekke deler av hans advokatutgifter tilknyttet varslingssaken. Dette er basert på at UiT som arbeidsgiver anerkjenner at Hansen i samband med håndteringen av denne har hatt et legitimt behov for juridisk bistand

Universitetsdirektør Jørgen Fossland, UiT.
Universitetsdirektør Jørgen Fossland, UiT.

Har kontakt med varslerne

— I avtalen står det at Hansen og arbeidsmiljøet ved IKM skal følges opp tett. På hvilken måte skal UiT følge opp Hansen?

Kjernen i oppfølgingen er at Hansen vil ha tett dialog med sin instituttleder og dekanen ved Det helsevitenskapelige fakultet.

— Hvordan ivaretar UiT varslerne?

— UiT har hatt kontakt med varslerne gjennom hele prosessen. De har også fått tilbud om samtaler i forbindelse med at forliket ble offentliggjort.

— Hvordan har varslerne opplevd denne prosessen og forliket?

— Dette er en krevende sak for alle involverte. Vårt anliggende har vært og er å ivareta alle formaliteter og samtidig ta best mulig vare på våre medarbeidere, og de som har vært direkte berørt i prosessen. Basert på den kontakten UiT har hatt med varslerne kan jeg si at de har opplevd prosessen som belastende. Av hensyn til de berørte og sakens karakter ønsker jeg ikke å kommentere dette ytterligere.

Endringslogg: Saken er oppdatert kl. 23.55 23.02.2022 med nytt hovedbilde og presisering av den offentliggjorte forliksavtalen, samt sitat fra UiT-direktør Fossland fra Nordlys.

Ny oppdatering kl. 09.05, 24.02.2022 med kommentar fra Hansens advokat Espen Johannessen.

Saken er oppdatert kl. 11.31, 24.02.2022 med kommentar fra universitetsdirektør Jørgen Fossland.

Saken er endret kl. 12.32, 24.02.2022: Hansen er ikke senterleder lenger. Senteret ble avviklet da finansieringsperioden utløp. Det er derfor presisert i teksten at han er tidligere senterleder.

Powered by Labrador CMS