statsbudsjettet

UiT får 14,6 millioner per år til Rettsgenetisk senter

Endelig avklaring om midler til Rettsgenetisk senter i Tromsø kom da Justiskomiteen avga innstilling natt til lørdag.

11 års venting på midler til drift av Rettsgenetisk senter er over for UiT-rektor Anne Husebekk.
11 års venting på midler til drift av Rettsgenetisk senter er over for UiT-rektor Anne Husebekk.
Publisert Oppdatert

Da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram i oktober var skuffelsen stor ved UiT Norges arktiske universitet. Det var ikke penger på budsjettet til drift av Rettsgenetisk senter – et analyselaboratorium ved UiT som skulle bidra til å dekke rettsapparatets økende behov for DNA-tester.

I budsjettforliket mellom regjeringen og Frp 1. desember kom derimot pengene til drift av senteret inn i budsjettet og natt til lørdag ble innstillingen fra justiskomiteen avgitt. Her er det endelig avklart at det er politisk flertall for å bevilge penger til drift av Rettsgenetisk senter.

Full drift fra 2022

– Vi har gjennom budsjettbehandlingen forstått at dette kunne bli det endelige gjennombruddet. Nå har vi endelig fasiten. Den viser at stortingsflertallet sørger for oppstart i 2021 og full drift fra 2022, sier rektor ved UiT Norges arktiske SSuniversitet, Anne Husebekk, på uit.no.

Når senteret er i full drift fra 2022 er driftsutgiftene beregnet til 14,65 millioner kroner. 2021 vil aktiviteten gradvis trappes opp og det bevilges sju millioner kroner til driften dette året.

Allerede i 2008-09 vedtok Stortinget å opprette et nytt rettsgenetisk senter ved UiT, men i de påfølgende årene ble det ikke bevilget midler til drift av senteret. Saken er blitt tatt opp jevnlig av UiT, blant annet av politikere fra Troms som har bidratt til å holde saken varm.

Det er siden det første stortingsvedtaket brukt 81 mill. kroner på å bygge opp senteret med fullverdig infrastruktur, laboratorier, akkreditering og fagkompetanse.

Starter rekruttering

Den endelige avklaringen i Stortinget gjør at Rettsgenetisk senter vil starte rekruttering av medarbeidere umiddelbart.

– Vi har topp moderne lokaler. Bevilgningen fra Stortinget vil i sin helhet gå til arbeidet med DNA-analyser, personell, sikre IT-løsninger, reagenser og utstyr til analyser. Vi vil allerede i andre halvdel av 2021 levere DNA-analyser og gradvis dekke om lag 15 prosent av det nasjonale behovet, sier Thomas Berg, daglig leder ved senteret.

Powered by Labrador CMS