Uniform på jobb-dagen

UiT-ansatte ble nektet å bære uni­form på jobb - nå snur universitets­ledelsen

Ansatte ved UiT måtte la uniformen bli hengende hjemme da Heimevernet markerte «uniform på jobb-dagen». — Universitetsledelsen konstruerer en problemstilling som ikke er reell, sier UiT-ansatt.

Rektor ved UiT, Anne Husebekk, har fått mye kritikk for sin avgjørelse om å nekte studenter og ansatte ved UiT å markere Heimevernets Uniform på jobb-dag.
Rektor ved UiT, Anne Husebekk, har fått mye kritikk for sin avgjørelse om å nekte studenter og ansatte ved UiT å markere Heimevernets Uniform på jobb-dag.
Publisert

Den 4. desember i år arrangerte Heimevernet (HV) «Uniform på jobb-dagen».

Markeringen er et nytt tiltak fra HV for å synliggjøre at de 40.000 soldatene og befalene som utgjør Heimevernet er en del av lokalsamfunnet og «tilhører alle samfunnslag og yrkesgrupper», som de selv skriver i et informasjonsskriv.

Det var denne dagen områdesjef i HV-16 og leder av teknisk kompetansegruppe ved Institutt for informatikk ved UiT Norges arktiske universitet, Kai-Even Nilssen, ønsket å gjøre universitetsledelsen oppmerksom på da han i midten av november sendte en e-post.

Svaret han fikk senere samme dag har satt i gang en stor debatt i avisa Nordlys (bak betalingsmur) sine spalter.

I en e-post til Nilssen svarte organisasjons- og økonomidirektør Odd Arne Paulsen at universitetsledelsen hadde diskutert saken og konkludert med at «universitetet ønsker ikke flere uniformerte personer på campus enn strengt nødvendig».

Kai-Even Nilssen jobber ved UiT og er områdesjef i Heimevernet. Han reagerer på det han mener er en konstruert problemstilling fra ledelsens side.
Kai-Even Nilssen jobber ved UiT og er områdesjef i Heimevernet. Han reagerer på det han mener er en konstruert problemstilling fra ledelsens side.

— Konstruert problemstilling

Paulsen skriver videre at Heimevernet er en viktig samfunnsinstitusjon, som UiT har et utmerket forhold til. «Hovedgrunnen til at universitetsledelsen likevel sier nei, er hensyn til at vi har en del studenter og ansatte som kommer fra land hvor forholdet til militært og uniformert personell er annerledes enn hos oss».

Denne forklaringen har Nilssen lite tiltro til.

— Denne siste uken har jeg hatt mye dialog med mine kolleger på mitt institutt, og har mottatt mye støtte i denne saken. Det er en felles oppfatning om at ledelsens begrunnelse er svært tynn, og blir brukt på bekostning av et langt viktigere samfunnsoppdrag, sier Nilssen til Khrono.

Som områdesjef hender det Nilssen må bruke uniformen på jobb hos UiT, da stillingen i HV til tider krever at han er representant for HV og Forsvaret i Tromsø.

Nilssen mener at universitetsledelsen konstruerer en problemstilling som ikke er reell.

— De fleste av mine utenlandske kolleger synes det er interessant at jeg har en slik ekstra rolle og ofte har vi gode erfaringsutvekslinger der Forsvarets posisjon i Norge blir godt belyst. Min erfaring med utenlandske studenter og ansatte er altså det stikk motsatte, enn det universitetsledelsen forespeiler.

Organisasjons- og økonomidirektør Paulsen skriver videre i sin e-post til Nilssen at en annen fordel ved å avslå forespørselen er at en streng praktisering av uniformering sørger for at det blir tatt «tilstrekkelig på alvor når det er nødvendig».

4. desember gjennomførte Heimevernet sin første Uniform på jobb-dag. Planen var å synliggjøre dem som tjenestegjør i Heimevernet. Blant dem som markerte dagen var barnehagelærer Kirsten Grevskott.
4. desember gjennomførte Heimevernet sin første Uniform på jobb-dag. Planen var å synliggjøre dem som tjenestegjør i Heimevernet. Blant dem som markerte dagen var barnehagelærer Kirsten Grevskott.

Utløst debatt

Som nevnt har avslaget satt i gang en debatt i Nordlys sine spalter.

Avisa har på lederplass ment at det «fremstår som høyst besynderlig at en statlig institusjon, til og med den viktigste i hele Nord-Norge, ser ut til å ha berøringsangst med de som skal forsvare landet i tilfelle militær konflikt».

Erlend Fridhjof Hagenes, seniorrådgiver ved Nord universitet og leder for Øvelse Nord, sa i Dagsnytt 18 på tirsdag, at han er forundret over avgjørelsen.

Svein Wara, vernepliktig offiser i Tromsø, skriver i et leserinnlegg at det er «helt uforståelig at UiT, som en statlig finansiert kunnskapsorganisasjon, som selv holder frihets- og uavhengighetsfanen høyt, ikke vil stille seg bak nettopp de som er garantistene for Norges frihet og selvstendighet».

Wara avslutter leserinnlegget med å skrive: «Til neste år er det blanke ark. Vi får håpe at ledelsen ved UiT bruker året på å tenke litt nøyere gjennom saken».

Nettopp det kan det virke som universitetsledelsen har gjort.

Sier ja til uniformsmarkering

I et leserinnlegg i Nordlys svarer rektor Anne Husebekk og direktør Jørgen Fossland at universitetet «har et nært og forpliktende samarbeid med Forsvaret. En enkeltstående beslutning forrige uke endrer på ingen måte UiTs vilje og ønske om å samarbeide med Forsvaret».

Husebekk og Fossland skriver videre at søknaden om å bære uniform ble denne gangen avslått, men «vi imøteser gode samtaler med HV om arrangementet neste år og vil si ja til en slik uniformsmarkering med god kommunikasjon til både studenter og ansatte».

— Jeg er selvsagt svært glad for at ledelsen har snudd i denne saken, sier Nilssen i en kort tilleggskommentar.

— Handler om prioriteringer

Husebekk forklarer at en slik markering til neste år vil være mulig forutsatt at UiT får gjort et skikkelig informasjonsarbeid i forkant av dagen.

— En uniform på en campus er ikke nyttig, men det er et symbol på at Heimevernet blir satt pris på. Det er også grunnen til at det er noe vi kan si ja til neste år.

— Kai-Even Nilssen sier at han har fått en rekke tilbakemeldinger den siste uka fra kolleger, og mener at dette er en konstruert problemstilling fra universitetsledelsen?

— Det er helt sikkert mange ansatte som ser på dette med nysgjerrighet. De aller fleste av våre ansatte og studenter er norske og skjønner hva dette dreier seg om. Men vi er også nødt ta hensyn til den gruppen som ikke syns det er greit, og det ville vært feil å ha en slik dag uten å informere om det.

Da henvendelsen fra UiT-ansatte som tjenestegjør i Heimevernet kom i midten av november var vurderingen til universitetsledelsen at det ikke var nok ressurser til å drive et godt nok informasjonsarbeid i forkant av markeringen.

— Det handler om prioriteringer. I en krevende situasjon med koronaviruset, var det ikke umiddelbart ressurser til å informere om dagen. I en slik situasjon må man prioritere skikkelig mellom hva som er viktig og ikke så viktig, sier Husebekk.

Powered by Labrador CMS