Rektor Svein Stølen, flankert av prorektor Gro Bjørnerud Mo (til høyre) og viserektorene Åse Gornitzka (til venstre). Viserektor Per Morten Sandset var ikke til stede da dette bildet ble tatt. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Rektor Svein Stølen, flankert av prorektor Gro Bjørnerud Mo (til høyre) og viserektorene Åse Gornitzka (til venstre). Viserektor Per Morten Sandset var ikke til stede da dette bildet ble tatt. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Med takhøyde for å si fra

Si fra og varsling. Rektoratet ved Universitetet i Oslo framhever behovet for åpenhet, respekt og takhøyde ved et universitet, og promoterer universitetets varslingssystem i dette blogginnlegget.

Det akademiske felleskap handler om mennesker. Uten mennesker intet universitet. Dette felleskapet skal og må kjennetegnes av åpenhet, respekt og stor takhøyde for ytringer. Den samme store takhøyden må også gjelde for å si fra når fellesskapet eller enkeltmenneskers integritet utfordres.

Som universitet lykkes vi best når både ansatte og studenter er trygge og trives, både faglig og sosialt. Et godt arbeidsmiljø og læringsmiljø er svært viktig.

Hos oss skal alle ha rett til å ta like mye plass, snakke like høyt, være like sterke, men også være sårbare, innadvendte og lavmælte.

Alle skal ha rett til å føle seg både trygg og fri ved Universitetet i Oslo (UiO).

Dessverre oppleves ikke hverdagen slik for alle i samfunnet, heller ikke her på UiO. Det skjer ting som begrenser andres handlingsrom, som truer grenser og utfordrer trygghetsfølelsen.

Vi kan ikke være til stede i alle relasjoner og passe på at alle til en hver tid har det bra. Derfor er det så viktig å ha en sterk og god arbeids- og studie-kultur, men også gode og trygge rammer for varsling, slik at vi raskt kan følge opp det som ikke er bra.

Høsten 2013 opprettet vi en egen kanal hvor studenter og ansatte kunne si fra om saker av ulike karakter. Enten det var noe som ikke virket, noe som opplevdes utrygt eller farlig, eller noe man var fornøyd med.

Siden 2013 har Si fra-systemet har blitt en godt etablert kanal. Vi har en rød linje for saker som gjelder straffbare, farlige, skadelige, uetiske forhold. Gul linje er for saker som må forbedres, og som gjelder forhold ved det fysiske eller sosiale læringsmiljøet.

Vi er jo også opptatt av å høre hva som fungerer bra og gjennom den grønne linjen kan studentene gi tilbakemelding på for eksempel læringsmiljøtiltak, som bør videreføres eller utvides.

Hva skjer når man sier fra? Når man melder inn en sak i Si fra skal man være trygg på at saken får god oppfølging. Hvert fakultet ved UiO har et eget Si fra- mottak hvor det sitter dedikerte og skolerte saksbehandlere som tar imot innmeldte saker, og sørger for oppfølging av sakene.

Hva skjer når man sier fra? Når man melder inn en sak i Si fra skal man være trygg på at saken får god oppfølging.

Rektoratet, UiO

Responstiden vil avhenge av alvorlighetsgrad på saken(rød, gul eller grønn). Du kan lese mer om hvordan du varsler her.

Siden høsten 2013 har UiO mottatt rundt 700 saker. Omtrent 100 av sakene har vært varslingssaker i rød linje, og cirka 100 har vært positive tilbakemeldinger i grønn linje. Vurderer du å varsle, men er usikker på hvordan varslinger følges opp? Her finner du mer utfyllende informasjon om hvordan vi ivaretar varsler.

Et varslingssystem gir mulighet for å si fra, men vi skal jo selvfølgelig jobbe hver eneste dag for å sikre en best mulig hverdag for studenter og ansatte. Jeg vil derfor gi skryt til studenttillitsvalgte, som har satt i gang og spredt kampanjen og oppropet #aldriOK.

Etter oppfordring fra Studentparlamentet ved UiO signerte jeg kampanjen #aldriOK, med et ønske og ambisjon om at UiO skal jobbe enda mer målrettet for å sikre et godt arbeids- og læringsmiljø for ansatte og studenter.

I morgen skal jeg delta på UiO-studentenes eget arrangement på Realfagsbiblioteket, hvor seksuell trakassering står på dagsorden. Her skal også professor Ragnhild Hennum delta. Ragnhild leder en bred og kunnskapsrik arbeidsgruppe som skal foreslå flere konkrete tiltak i arbeidet mot trakassering.

Vi lover å holde trykket oppe på arbeidet for et godt læringsmiljø og studentmiljø. Denne våren skal vi blant annet kurse 200 ledere i hele organisasjonen på hvordan vi systematisk kan jobbe mot trakassering. Vi trenger ledere med mot til å ta fatt i problemer, med metoder for å følge opp og sørge for menneskelige ressurser som kan hjelpe til med råd og vink underveis.

Og vi skal ikke minst fortsette å snakke om våre verdier og våre forventninger til hverandre. Det handler om vårt akademiske fellesskap Det handler om helt sentrale akademiske verdier. Vi utdanner de kommende generasjoner og vi må og skal forvente mye av oss selv. Jeg forventer vi gir våre studenter et trygt og godt læringsmiljø.

Vi ønsker at det skal være lett å si fra dersom noe går på tverke. Vi vil også få vite om de tingene som vi gjør bra, slik at vi kan fortsette å gjøre dem.

Si fra – vi lytter!

I skrivende stund har våre studenter mulighet til å gi tilbakemeldinger om et bredt aspekt ved studiehverdagen, gjennom «Helt Ærlig – Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT)». Bruk den muligheten, og vær ærlig!

Innlegget er først publisert på rektoratets blogg, Universitetet i Oslo.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS