UiO trenger et etikkutvalg

Hans Christian Paulsen, leder for Studentparlamentet på Universitet i Oslo, mener å ha sett flere saker denne høsten, deriblant Kissinger-saken, som tilsier at UiO må etablere et etikkutvalg.

Publisert Oppdatert

Denne høsten har vist at det er et behov for å få etikk inn som en del av driften til Universitetet i Oslo (UiO). Samarbeid med næringslivet og Henry Kissinger-arrangementet i Universitetets aula er eksempler på saker som burde vært gjennom en skikkelig etisk vurdering.

Jeg mener at UiO bør opprette et etikkutvalg som kan være rådgivende for styret og ledelsen på UiO, og ha ansvar for å utarbeide universitetets etiske retningslinjer. For at et slikt utvalg skal fungere, er det helt avgjørende at det er faglig forankret.

Som samfunn må vi begynne å forholde oss aktivt til etiske sider ved valg, det er ved å sette standarden høyere enn et juridisk minstekrav at vi kommer oss videre.  Kunnskapsinstitusjoner bør gå i front, og som et universitet med noen av landets ledende filosofer bør UiO være ledende i egen sektor.

På UiO har man sagt at næringslivssamarbeid er greit så lenge samarbeidspartnere holder seg innenfor norsk lov. På NTNU har holdningen til et omstridt samarbeid med det israelske universitetet Technion blitt møtt med man følger Norges utenrikspolitikk.  Historien er full av eksempler på at juss og utenrikspolitikk ikke nødvendigvis holder mål etisk. 

Det etiske ansvaret til UiO bør samordnes, og et utvalg bør gis et sterkt mandat til å utforme retningslinjer og evaluere UiOs drift. Utvalget må bestå av de gruppene som har lovfestet rett til å være representert, og ha en tydelig faglig forankring.  På UiO er vi så heldige å ha noen av Norges fremste professorer innenfor etikk. De sitter allerede i etiske utvalg rundt i det norske samfunnet, og det er på tide at vi bruker dem selv også.  

Det etiske ansvaret til UiO bør samordnes, og et utvalg bør gis et sterkt mandat til å utforme retningslinjer og evaluere UiOs drift.

Hans Christian Paulsen

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!