Sikkerhet tema på styremøte

Sikkerhet er en av sakene som skal diskuteres i dagens møte på Universitetet i Bergen som du kan se her fra klokken 9.

Publisert Oppdatert

(Direktesending fra møtet ser du øverst i saken, dagsorden nederst.)

— UiB styrker kompetansen på sikkerhet og etablerer en definert rolle som sikkerhetsansvarlig ved UiB.

Det er en av anbefalingene fra arbeidsgruppen som har levert en rapport til universitetsdirektøren etter innbruddet ved Universitetsmuseet i august, skriver På Høyden.

Rapporten skal diskuteres i dagens universitetsstyremøte. Møtet ser du direkte hos nederst i denne saken.

Etterlyser sikkerhetskultur

Arbeidsgruppen kommer med fire anbefalinger:

  • Koordineringen av internkontroll plasseres ved HR-avdelingen.
  • Det bør også etableres et koordineringsorgan i sentraladministrasjonen, underlagt HR-direktøren.
  • Det etableres en definert rolle som sikkerhetsansvarlig.
  • Det må utvikles en sikkerhetskultur som inkluderer både fakulteter, institutter og administrasjonen/teknisk stab.

Det samme peker universitetsdirektøren på i sine kommentarer. Han skriver at «det er også behov for å arbeide systematisk med å utvikle en sikkerhetskultur gjennomgående i organisasjonen som omfatter både ledere og ansatte».

Skal diskutere arealplan

En annen av sakene som skal diskuteres i torsdagens møte, er masterplan for areal. Den endelige planen skal legges frem i novembermøtet, men hovedprinsippene skal diskuteres nå. I saksfremstillingen blir det pekt på både kunnskapsklynger, EnTek-bygget og samlokalisering av sentraladministrasjonen for å oppnå den vedtatte strategien.

Men også i denne saken handler det om hvordan UiB skal ta vare på verdifulle gjenstander og materiale. I saksfremstillingen heter det at universitetsledelsen vil innarbeide prioritering av magasin og samlinger i budsjett 2018 og i den endelige masterplan for areal.

Lang saksliste

Møtestart er klokken ni torsdag. Her er sakslisten:

S 91/17   Godkjenning av innkalling og saksliste
S 92/17   Godkjenning av protokoll fra møte 24.8.2017
S 93/17   Økonomirapport per august 2017
S 94/17   Regnskap Universitetet i Bergen 2. tertial 2017
S 95/17   Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen for budsjettåret 2016
S 96/17   Status for budsjettprosess 2018  og langtidsbudsjett 2018 - 2022
Vedlegg 1: Fakultetsbudsjett
Vedlegg 2: Innteksberekning og føresetnader
S 97/17   Etatsstyring 2017 - departementets tilbakemelding
S 98/17   Utviklingsavtale 2018 - Utkast
S 99/17   Forskningsselskapet Sørvest AS
S 100/17 Universitetets  forvaltning av eierinteresser
Vedlegg 1: Årshjul og ansvarsmatrise
S 101/17 Internrevisjonsplan 2017/2018
S 102/17 Internrevisjonsrapport - Planlegging av bygg og infrastruktur
S 103/17 Masterplan for areal
S 104/17 Orientering om oppfølging av arbeidet med sikkerhet ved UiB etter tyveri fra universitetsmuseet
S 105/17 Studiestart og fadderuken 2017
S 106/17 Gjennomgang av valgreglement og regler for styringsorganene
S 107/17 Oppnevning - styrer, råd og utvalg
S 108/17 DnB NOR Jubileumsfond til Universitetet i Bergen - vedtak om tildeling
S 109/17 Årsrapport 2016 fra Likestillingskomiteen
S 110/17 Årsrapport ytre miljø 2016
S 111/17 Universitetsdirektøren sine stillings- og resultatmål
S 112/17 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater
S 113/17 Senterleder ved SFF IV - Centre for Early Sapiens Behaviour - Tilsetting uten forutgående kunngjøring på åremål som 1404 professorUnntatt offenlighet iht.off.l §25.1.ledd
Orienteringer
Eventuelt    

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!