ikt-reglement

UiB-ansatt fikk sparken etter brudd på IKT-regler

En ansatt ved Universitetet i Bergen ble avskjediget i 2016. Hovedbegrunnelsen var brudd på universitetets IKT-reglementet.

I 2016 avskjediget Universitet i Bergen en ansatt begrunnet med brudd på ikt-reglementet.
I 2016 avskjediget Universitet i Bergen en ansatt begrunnet med brudd på ikt-reglementet.
Publisert

NTNUs ledelse har i et brev varslet førsteamanuensis Øyvind Eikrem om at de ønsker å ta beslag i de top pc-ene han disponerer fra NTNU samt gå gjennom e-postkassen hans.

NTNU mener de har berettiget mistanke om at han kan ha misbrukt NTNUs datautstyr privat, etter at Filter nyheter meldte at de mente Eikrem sto bak en anonym facebookprofil som hisset opp til rasistiske debatter og som NTNU karakteriserer som hatefulle ytringer.

Dekan Marit Reitan skriver i varsel om innsyn i Eikrems e-post og pc at:

«Dersom det skulle vise seg at du har brutt IKT-reglementet og står bak de anonyme Facebook-profilene, på tross av at du har benektet dette, vil forholdet kunne gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed», skriver dekanen.

LO-advokat Karl Inge Rotmo advarer ifølge Universitetsavisa ansatte mot å blande jobb- og privat e-post.

Rådet til LO-advokaten er klinkende klart og i tråd med Datatilsynets oppfordring:

— Ansatte må skille mellom personlige e-poster og e-poster i jobbsammenheng, og bruke privat utstyr for privat kommunikasjon, sier advokaten.

UiB-ansatt fikk sparken

Og det finnes eksempler på at ansatte har fått sparken for brudd på IKT-reglementet. Selv om Eikrem-saken og en sak fra 2016 ved Universitetet i Bergen ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbare.

I 2016 omtalte På Høyden en sak der en teknisk administrativt ansatt ved Universitetet i Bergen (UiB) ble avskjediget og politianmeldt.

Vedkommende fikk avskjed etter å ha lastet ned store datamengder på arbeidsgiverens maskiner.

— Jeg har en viss samlemani, innrømmer den tidligere ansatte.

Forholdet ble oppdaget fordi datamaskinen personen brukte, knapt fungerte lenger etter å ha blitt fylt opp med bøker, filmer, lydfiler – samt virus.

Fakta

Eikremsaken og varsel om innsyn i pc

  • NTNU sendte fredag før pinse varsel til førsteamanuensis Øyvind Eikrem om at de som arbeidsgiver kommer til å foreta innsyn i e-postkassen hans og annet elektronisk lagret materiale.
  • Innsynet vil, ifølge varselet som er signert dekan Marit Reitan, «også omfatte opplysninger som Eikrem har slettet fra de nevnte elektroniske mediene, men som finnes lagret på sikkerhetskopier eller annet som arbeidsgiver har adgang til».
  • Eikrem har gjennom sin advokat klaget på krav om innsyn. En klage NTNU ikke har tatt til følge.
  • NTNU skriver i en internmelding at de ikke har vurdert å avskjedige Eikrem, og at medias spekulasjoner om dette må stå for deres regning.
  • I sitt varsel der de krever innsyn skriver NTNU: «Dersom det skulle vise seg at du har brutt IKT-reglementet og står bak de anonyme Facebook-profilene, på tross av at du har benektet dette, vil forholdet kunne gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed», skriver dekanen der.

På grunn av større båndbredde valgte den ansatte å bruke en maskin på jobben til å laste ned store mengder data fra såkalte newsgroups. Det var en særlig interesse for bøker som startet det hele.

Brudd på IKT-reglement

Lederen til den ansatte var særlig opptatt av de mange bruddene på universitetets IKT-reglement i saken.

— Det var som å invitere hackere inn til oss. Hvis ikke et slikt brudd på IKT-reglementet skal føre til avskjed, så må det utrolig mye til, sa lederen.

Det ble funnet flere typer virus og skadevare på maskinen, og ett program hadde åpnet en bakdør inn på maskinen. Slike infiserte maskiner blir ofte brukt av hackere til videre angrep mot hele nettverket.

— Jeg har en viss samlemani. Og når en først har begynt, er det lett å fortsette. Primært har jeg samlet elektroniske bøker, som har vært hovedsaken. Jeg har også stuen full av papirbøker, og leser mye, sa vedkommende til På Høyden.

Saken ble anmeldt til politiet, men var ikke etterforsket da På Høyden skrev om den i 2016. Khrono er ikke kjent med status for politisaken. Nedlasting av opphavsrettslig beskyttet materiale og eventuell barnepornografi var hovedpunktene i anmeldelsen.

Flere brudd på IKT-reglement

Den ansatte angrer dypt på handlingen, men synes likevel at sanksjonen ble for streng.

— Jeg synes det er litt urimelig at det er universitetet som er alle instanser her. Da blir det fort slik at man bare sier at «slik er det», sa pesronen til På Høyden, den gang.

Den ansattes advokat bekrefter også at det er vanskelig å ta slike saker til retten, når det er gjort omfattende saksbehandling og vurderinger på ulike nivå hos arbeidsgiver.

— Å få avskjed var en litt voldsom reaksjon, mente min fagforening. Det virker som om det er lite gradering av reaksjonene. Enten får du sparken, eller bare et slag på hånden. Det finnes jo også andre reaksjoner, som å bli satt ned i lønn eller få lavere ansiennitet, sa vedkommende.

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm vil ikke uttale seg om saken, men sier generelt at Universitetet i Bergen er forsiktig med å si opp ansatte.

— Jeg er rimelig sikker at du skal lete lenge etter en arbeidsgiver som er like forsiktig med oppsigelser som UiB, sier Bernstrøm.

Lederen til den ansatte er særlig opptatt av de mange bruddene på UiBs IKT-reglement i saken.

— Det var som å invitere hackere inn til oss. Hvis ikke et slikt brudd på IKT-reglementet skal føre til avskjed, så må det utrolig mye til, sier lederen.

Det ble funnet flere typer virus og skadevare på maskinen, og ett program hadde åpnet en bakdør inn på maskinen. Slike infiserte maskiner blir ofte brukt av hackere til videre angrep mot hele nettverket.

Skille mellom privat og jobb

Spørsmål rundt bruk av IKT-utstyr som arbeidsgiveren din eier, og hvilke rettigheter og plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har er aktualisert av den nye omdreining i Eikrem-saken.

Universitetsavisa har intervjuet LO-advokat Karl Inge Rotmo. Rotmo er leder for LOs juridiske kontor i Midt-Norge. Avisa har spurt ham om hvilke begrensninger bruk av arbeidsgivers IKT-utstyr setter for ansatte.

Avisa presiserer at han ikke uttaler seg om Eikrem-saken siden han ikke har inngående kjennskap til den, men redegjør her for hvordan regelverket skal forstås.

Koronasitusjon gjør det mer krevende

— I disse tider med korona og økt bruk av hjemmekontor er de kolliderende interessene aktualisert: Arbeidsgivers interesser på den ene siden og det å ivareta arbeidstakers personlige integritet på den andre, sier Rotmo til Universitetsavisa.

Rotmo legger også til at arbeidsgiver aldri gå inn på den ansattes private e-post. Rotmo forklarer, som Khrono før har beskrevet at den ansatte skal varsles om et innsyn og være til stede. Han legger til at det ikke alltid er like lett for arbeidstaker å hevde hva som er privat i en slik situasjon.

— Her er arbeidstaker overlatt til arbeidsgivers lojalitet. Har arbeidsgiver satt seg inn i informasjon han ikke har krav på, så kan skaden allerede være gjort, sier Rotmo til Universitetsavisa.

Universitetsavisa spør også Rotmo om IKT-reglementets formulering som går på at ansatte ikke skal bruke IKT-utstyr for å svekke NTNUs omdømme.

På dette svarer Rotmo at NTNU her har en utfordring, og at det er NTNUs reglement som står opp mot grunnlovens og bestemmelser om ytringsfrihet.

— Det skal være vektige grunner for å gripe inn i ei meningsutveksling selv om de er kontroversielle for flertallet, svarer Karl Inge Rotmo.

Bakgrunnen for Eikrem-saken

20.februar i år skrev Filter Nyheter en sak der de hadde snakket med flere anonyme kilder som hevdet at førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU har stått bak flere anonyme Facebook-kontoer der han har «hisset opp til rasistiske nettdebatter».

Eikrem selv har hele tiden benektet dette, både overfor Khrono og via sin advokat i andre medier.

Innsynet vil, ifølge varselet «også omfatte opplysninger som Eikrem har slettet fra de nevnte elektroniske mediene, men som finnes lagret på sikkerhetskopier eller annet som arbeidsgiver har adgang til».P

Etter det Khrono kjenner til skriver NTNU i varselet at de mener å ha saklig grunn for å gjennomføre innsynet blant annet for å ivareta «andre berettigede interesser ved virksomheten».

I en internmelding på NTNUs intranett heter det at: «Dekan Marit Reitan understreker at det ikke har vært aktuelt å vurdere slike personalmessige tiltak, da saken ikke er ferdig undersøkt».

Les også:

Powered by Labrador CMS