Frank Reichert er valgt rektor ved Universitetet i Agder. Onsdag avgjør styret om universitetet fortsatt skal ha valgt rektor. Foto Saara Ojanen
Frank Reichert er valgt rektor ved Universitetet i Agder. Onsdag avgjør styret om universitetet fortsatt skal ha valgt rektor. Foto Saara Ojanen

Avgjør om det blir valgt eller ansatt rektor i Agder

Ledelsesmodell. Styret ved Universitetet i Agder skal onsdag vedta om rektor de neste fire årene skal velges eller ansettes. Styremøtet begynner klokken ni.

Publisert Oppdatert
Fakta

Styret ved Universitetet i Agder

Styreleder:

Rektor Frank Reichert

Studentrepresentanter:

Christine Alveberg

Robin Amir Rondestvedt Moundnib

Eksterne medlemmer, oppnevnt av KD:

Kerstin Norén, professor ved Gøteborgs universitet, Sverige

Tom Fidjeland, direktør ved Cameron Sense, Kristiansand

Kari Ugland, samhandlingssjef ved Helse-Fonna, Haugesund

Bjørn Stordrange, advokat, Nesøya

Valgt av fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling:

Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik

Førsteamanuensis Per Elias Drabløs

Valgt av teknisk/administrativt personale:

Seniorrådgiver Ingunn Galteland

Valgt av midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling

Stipendiat Stine Øyna

Skal rektor i neste fireårsperiode ved Universitetet i Agder velges av ansatte og studenter, eller ansettes av styret?

Spørsmålet skal avgjøres av universitetsstyret onsdag formiddag.

Debatten starter 09.00 og kan følges her.

Innstillingen er åpen, og det er skissert to alternative forslag til vedtak.

Alternativ 1 er å videreføre dagens ordning med todelt ledelse og valgt rektor, mens alternativ 2 er at styret vedtar enhetlig ledelse og dermed ansatt rektor.

Siden universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen er inhabil i saken, fremmes den av personal- og organisasjonsdirektør Bernt Jørgen Stray.

Universitetsdirektøren er inhabil fordi hennes stilling bortfaller hvis styret velger enhetlig ledelse med ansatt rektor.

Etter at ansatt rektor ble normalmodellen i sektoren i 2016, kreves det nå kun alminnelig flertall for å endre modell.

Les også: Åpen styreinnstilling om valgt eller ansatt rektor i Agder

I innstillingen skisseres veien videre for begge alternativene. Dersom universitetsstyret ønsker å videreføre ordningen med valgt rektor, utlyses valget i løpet av høsten, og valget holdes i februar neste år. Den som velges tiltrer 1. august 2019. Velger styret en enhetsmodell med tilsatt rektor, utlyses stillingen i oktober, med tilsetting i januar/februar neste år, går det fram av uia.no.

Stor støtte til valgt rektor

Universitetet i Agder arrangerte en høring om valgt eller ansatt rektor i vår, med høringsfrist 1. juni. Så å si alle som uttalte seg ville fortsette med valgt rektor, bare fellesadministrasjonen tok ikke klart standpunkt og nøyde seg med å påpeke negative og positive sider ved begge modeller.

Lite debatt

UiA har en debattside om valgt eller ansatt rektor, men der er det kun seks innlegg og det nyeste er tre måneder gammelt. Det er heller ikke mange spor av debatt om styringsordningen noe annet sted, bortsett fra en kronikk undertegnet av 90 ansatte og studenter i mai, der det argumenteres for å beholde dagens modell, og et lunsjmøte om saken på universitetet 28. mai.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!