Rektor på UiT, Anne Husebekk, mener at den vedtatte samorganisering av kunstfakultetet og Tromsø museum gir mange muligheter. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Rektor på UiT, Anne Husebekk, mener at den vedtatte samorganisering av kunstfakultetet og Tromsø museum gir mange muligheter. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Museum og kunstfag passer sammen

Kunstfag. Det er i tråd med UiTs tradisjoner å finne nye muligheter, som samorganisering av museet og Kunstfakultetet kan representere, skriver Anne Husebekk.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) vedtok 19.juni at Tromsø Museum Universitetsmuseet (TMU) og Det kunstfaglige fakultetet (Kunstfak) skal slås sammen. Den nye enheten skal være i funksjon fra 1.januar 2019.

Forleden dag åpnet utstillingen om Johan Adrian Jacobsen på Polarmuseet, en avdeling i Tromsø Museum. Utstillingen bygger på Cathrine Baglos forskningsresultater og er et samarbeid med en lydkunstner. Utstillingen viser et strålende samarbeid mellom vitenskap og kunst i regi av museet. Universitetsstyrets vedtak åpner opp for flere slike prosjekter.

Det er alltid mulig med forandring, forenkling og forbedring i en stor organisasjon. Det er alltid mulig å stille spørsmål til om vi utnytter organisasjonens store potensiale. Det er i universitetets natur å stille kritiske spørsmål til organisasjonen i seg selv og hvordan vi oppnår best mulig resultater innenfor kjerneområdene som er forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Ellers sagt på en annen måte; hvordan løser UiT samfunnsoppdraget på en best mulig måte?

UiT har startet på en spennende prosess. Målet er å gjøre Tromsø museum og kunstfagene enda bedre sammen. Det er krevende. Det er mulig.

Anne Husebekk

UiT har siden oppstarten for 50 år siden tenkt nytt og annerledes – både faglig og organisatorisk. Den medisinske studieplanen var svært ulik studieplanene for medisin i Oslo og Bergen. Studieplanen var god og mange elementer ble etter hvert kopiert ved UiO og UiB. UiT har fusjonert med Høgskolen i Tromsø og Høyskolen i Finnmark lenge før regjeringen innførte krav til fusjoner mellom universitet og høyskoler. Dette gjorde det mulig å tilby 5-årig lærerutdanning som de første i landet, noe som nå er standard. UiT har vurdert sin faglige og administrative organisering. Fakultetsorganiseringen ble vedtatt for ett år siden og implementert med noen få unntak. Administrativ endring er vedtatt og innføres fra 1.januar 2019.

Hva gjensto i den faglig omorganiseringen? Jo, universitetsstyret vedtok for ett år siden å vurdere museets plassering i organisasjon og innplasseringen av Kunstfakultetet i UiT. 19. juni vedtok universitetsstyret at Tromsø Museum Universitetsmuseet og Kunstfak skulle slås sammen. Dette var en modig beslutning, noen sier overraskende; nevnt som et alternativ allerede for ett år siden og diskutert i flere utvalg. Beslutningen gir muligheter til å utvikle både museet og kunstfagene på en grenseoverskridende måte. Det er nybrottsarbeid, det krever at vi tørr å tenke utenfor det etablerte.

Museet har et oppdrag knyttet til forskning, innsamling og formidling av den nordlige natur- og kulturarv. Det finnes store samlinger (2-3 millioner objekter), det finnes svært gode forskningsgrupper og Tromsø Museum ble i fjor besøkt av 195 000 mennesker. Et nytt museumsbygg er under planlegging og skal ligge sør for gamle Mack-bryggeri.

Det kunstfaglige fakultet har fem fagområder; drama og teater, musikk, samtidskunst, forfatterstudium og landskapsarkitekturutdanning, solide fagmiljø som utdanner kunstnere/fagpersoner på bachelor, master og phd nivå. Forskningen er av høy kvalitet og fakultetet har forskningsfinansiering fra eksterne kilder. Kunstfak er lokalisert på Sør-Tromsøya og i Mack vest.

Hva kan sammenslåingen bety? Det kan bety at to miljøer som har forskning, formidling og kunstnerisk utviklingsarbeid som kjernefokus finner nye måter å samarbeide på til glede for både museum og kunstfagene. For eksempel kan ny forskning på formidling gi gode utviklingsmuligheter for å koble musikk, drama, samtidskunst til museets utstillinger, og museets rike historie og samlinger kan stimulere til unike kunstneriske uttrykk. Museet har til nå ikke hatt egne utdanninger, men ved sammenslåingen får enheten en studierett som gjør det mulig å tenke nye utdanninger.

En konsekvens av å inkludere utdanninger ved museet kan være at folkelig kunnskap i nord ytterligere kan dokumenteres og bevares gjennom handling og praksis, slik byggingen av nordlandsbåter ved museet i dag er et eksempel på.

Det nye museumsbygget skal være et bygg som er tilpasset museets behov. Men det er mulig å tenke seg at utstillingslokaler og auditorium utformes på en slik måte at kunstfagene også kan bruke disse lokalene uten at det går på bekostning av den øvrige museumsaktiviteten.

Det kommer til å bli et sterkt kunst-, kultur- og kunnskapskvartal i Tromsø. Med Hålogaland teater i sør, via Framsenteret, Polaria og Polstjerna til det nye museet, et mulig Musikkens hus og UiTs lokaler i Mackbygget vest og Driv. Hvert miljø har sitt særpreg og sine kvaliteter. Det er viktig å verne om det spesielle, de ulike konkrete oppgavene hver institusjon og enhet er gitt. Det er i tråd med UiTs tradisjoner å finne nye muligheter som en samorganisering og samlokalisering av museet og Kunstfak kan representere.

UiT har startet på en spennende prosess. Målet er å gjøre Tromsø museum og kunstfagene enda bedre sammen. Det er krevende. Det er mulig.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS