Takk for det gamle

Toppenes nyttårsønsker for 2023: Fred og mer penger

Ledere i akademia er ganske samstemte i ønskene for det nye året.

Det har fått en fornyet mening å ønske hverandre fred på jord, frihet for fanger og dødsdømte, mat og klær til de som sulter og fryser og håp for mennesker på flukt, sier en av rektorene i sitt nyttårsønske. Bildet er fra en tidligere nyttårsaften i Oslo. .
Det har fått en fornyet mening å ønske hverandre fred på jord, frihet for fanger og dødsdømte, mat og klær til de som sulter og fryser og håp for mennesker på flukt, sier en av rektorene i sitt nyttårsønske. Bildet er fra en tidligere nyttårsaften i Oslo. .
Publisert Oppdatert

Tradisjonen tro har vi også i år invitert rektorer og ledere i kunnskapssektoren til å komme med sine ønsker for det nye året.

Nina Skarperud, rektor Politihøgskolen: I år er det kun et ønske: At de som lever med krig og uro - i Ukraina og ellers i verden - får tent et håp om fred.

Vidar Haanes, rektor MF vitenskapelig høyskole: Mine nyttårsønsker for 2023 er knyttet til de ord vi i så mange år har uttalt som hilsener til jul og nyttår, ofte uten å tenke over alvoret. Nå har det fått en fornyet mening å ønske hverandre fred på jord, frihet for fanger og dødsdømte, mat og klær til de som sulter og fryser og håp for mennesker på flukt.

Rektor på Menighetsfakultetet Vidar Leif Haanes.
Rektor på Menighetsfakultetet Vidar Leif Haanes.

Sveinung Skule, direktør HK-dir: Mitt nyttårsønske for 2023 er svært tradisjonelt, og dessverre svært aktuelt: Fred i verden! Det håper jeg (og det vet jeg) at norsk utdanning også vil bidra til, gjennom styrket utdannings- og forskningssamarbeid på tvers av landegrenser. Og jeg lover at vi i HK-dir skal gjøre vårt aller beste for å bidra enda mer til det, også i 2023.

Kristin Vinje, adm.dir. Nokut: Mitt ønske for 2023 er at utdanning og kunnskapsutvikling som grunnlag for verdiskaping blir verdsatt og løftet høyt i samfunnsdebatten. I tillegg håper jeg vi alle blir enda flinkere til å lytte til studentene. De er vår viktigste ressurs for fremtiden, og de fortjener utdanning av god kvalitet.

Anne Borg, rektor NTNU: Mitt høyeste ønske for 2023 er at vi skal få se slutten på krigen i Ukraina, og de lidelsene den har ført med seg. NTNUs visjon – kunnskap for en bedre verden – er mer aktuell enn noensinne, og jeg ønsker og tror at vi i enda større grad enn tidligere vil jobbe for å utvikle kunnskap som kan bidra til å løse de store utfordringene vi står oppe i, både nasjonalt og globalt.

Peer Svenkerud, rektor Høgskolen i Innlandet: Et riktig godt nyttår fra Høgskolen i Innlandet. Sektoren vår har utrolig mye å være stolt av men får ikke like ofte den anerkjennelsen den fortjener. La oss bruke 2023 spesielt til å vise omverden alt vi får til og hva vi betyr i utviklingen av ett bedre samfunn for alle.

Markus Degerman, rektor Kunsthøgskolen i Oslo: Det mesta i samhället ligger nedströms kulturen och konsten är sammanhanget där kulturen kan bearbetas och utvecklas. Våra studenter är morgondagens konstnärer, forskare och utbildare och framtiden blir därmed så som det prioriteras i stort. Vi har hoppats på normalisering förr, pandemin lättade sitt grepp men vi fick knappt vardagen åter förrän Ryssland invaderade Ukraina med de fruktansvärda följder och verkan som nått även vår sektor och del av världen. Låt oss hoppas att 2023 blir året då Ukraina får fred och att vi får möjligheter att sätta fullt fokus och energi på de stora uppgifter vi har framför oss.

Rektor ved Høgskulen i Volda, Johann Roppen.
Rektor ved Høgskulen i Volda, Johann Roppen.

Johann Roppen, rektor Høgskulen i Volda: Kjære 2023: Eg håper du blir betre enn vi fortener: Korona ut av verda og Putin ut av Ukraina hadde vore ein god start.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor Høgskolen i Østfold: Mitt største håp og ønske for 2023 er at Ukraina igjen skal bli fritt, at vi får fred i Europa, at mennesker kan leve uten redsel og frykt, og ikke kun som brikker i et hensynsløst stormaktsspill. Jeg håper at kommende statsbudsjetter hensyntar og kompenserer et stadig stigende utgiftsnivå, slik at det ikke rammer drift, satsing og ansatte. Jeg håper at regjeringen går tilbake på innføring av studieavgift og at de gjeninnfører øremerking av rekrutteringsstipendiater. I tillegg håper jeg at 2023 blir året hvor våre myndigheter til slutt forstår at man må tilføre midler for forskningssatsing, ikke bare i deler av, men i hele landet. Ja, flere stipendiatstillinger, nam, nam. Jeg håper at 2023 blir året da vi med brask og bram markerer oppstart av vårt ph.d.- program og sender vår neste søknad. Godt nytt år!

Ola Borten Moe, forsknings- og høyere utdanningsminister: Jeg ser fram til et år der vi fortsetter med høye overføringer til forskning og høyere utdanning. Samtidig ser verden veldig annerledes ut enn den gjorde for et år siden, og vi må innstille oss på at dette er den nye normalen. Det betyr vi må bruke pengene bedre, og vi må være enda tettere på behovene i arbeids- og næringslivet over hele landet. Målet vårt for sektoren er å forenkle, effektivisere og gi tillit. Mye har skjedd på ett år og jeg ser frem til året som kommer.

Petter Aasen, rektor Universitetet i Sørøst-Norge: Året som ligger bak oss, viser at universiteter og høgskoler også det kommende året må fortsette å stå på barrikadene for ytringsfriheten som bærebjelken demokratiske samfunn. Frie og uavhengige universiteter og høgskoler må ha et årvåkent og kritisk blikk på samfunnsinstitusjoner og maktstrukturer, og stå vakt om overholdelsen av menneskerettighetene. I det nye året må vi fortsette å arbeide for at globale, nasjonale og lokale konflikter, utfordringer og muligheter møtes med kunnskap og kompetanse, solidaritet og toleranse.

Maika Marie Godal Dam, leder NSO.
Maika Marie Godal Dam, leder NSO.

Maika Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon: La 2023 blir året vi løfter studiestøtta tilbake der den hører hjemme - på 1.5 G, året vi får et rettferdig opptak til høyere utdanning som gir muligheter til flere, og året også Stortinget skjønner at skolepenger for internasjonale studenter er en dårlig ide. I 2023 leverer politikerne på sine egne løfter og politikk, sånt blir det nemlig god stemning av!

Christen Krogh, rektor ved OsloMet: Et samfunn trenger både kompetanse og kunnskap. Desto større utfordringer som skal løses i samfunnet, desto større er behovene for nettop kompetanse og kunnskap. Det er helt nødvendig å ha en stor og sterk universitets- og høyskolesektor for å møte disse behovene. Mitt ønske er todelt: For det første ønsker jeg meg at vi virkelig får stabile og høye tildelinger til universiteter og høgskoler og at vi får tillit nok til til å skjøtte våre oppgaver. For det andre ønsker jeg meg at studentvelferd skal prioriteres høyere enn det har vært gjort. Det er dyrt å studere og mange jobber så mye at det går utover studiene, spesielt i de store byene. Derfor bør studentenes betingelser forbedres.

Dag Rune Olsen, rektor UiT Norges arktiske universitet: La 2023 bli et år der vi snakker mindre om alt som var annerledes før; før pandemi, før krig og før dyrtid. Jeg ønsker at vi bruker det nye året til å snakke om hvordan vi skal løse de store samfunnsutfordringene for framtiden. For verdens nordligste universitet betyr det å navigere i et nytt geopolitisk Arktis med klima, energi, grønt skifte og demografi på sakskartet. La oss i 2023 inspireres av Terje Vigens holdning: «Da stured Terje en dag eller to, så rysted han sorgen af; han mindtes en kending, gammel og tro: det store bølgende hav».

Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen
Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen

Astrid Kvalbein, rektor Norges Musikkhøgskole: For 2023 ønskjer eg at vi får styrke og klokskap til å stille om til ein tøffare økonomisk situasjon, og kan glede oss over alt vi skal halde på med same kva. På Musikkhøgskolen skal vi markere 50-årsjubileum, utdanne kreative studentar, forske og drive med kunstnarisk utviklingsarbeid - det skal ikkje bli stille!

Trine Meza, rektor Høyskolen Kristiania: Ønsker alle et godt nytt år. Vår virksomhet er viktig for samfunnet og for 2023 håper jeg alle som er tilknyttet sektoren får de beste muligheter for å lykkes med sine arbeidsoppgaver eller studier. For å klare dette må vi samarbeide både nasjonalt og internasjonalt. Mitt håp er også at vi sammen skal kunne bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted, ved blant annet å fortsette å reagere når ansatte og studenter i andre land ikke har de samme muligheter som oss, eller fratas retten til utdanning og akademisk frihet.

Sunniva Whittaker, rektor Universitetet i Agder: Jeg håper at vi i året som kommer lykkes enda bedre med å synliggjøre og få aksept for vår sektors viktige rolle i samfunnet. Uten ny kunnskap stanser Norge!

Ellers går mine tanker spesielt til de modige kvinnene i Iran, og til alle kvinnelige studenter i Afghanistan som er frarøvet muligheten til å få seg utdanning. Og kanskje er det lov å ønske seg at regjeringen snur når det gjelder innføring av skolepenger for internasjonale studenter?

Rektor ved AHO Irene Lønne .
Rektor ved AHO Irene Lønne .

Irene Alma Lønne, rektor Arkitekthøgskolen: Jeg ønsker meg et 2023 hvor vi tør å håpe og satse på fremtiden – også på lang sikt. At vi ikke glemmer den viktige klimaagendaen og det grønne skiftet selv om akutte problemer presser seg på her og nå. Ikke minst at vi tør å prioritere satsing på utdanning og forskning som et viktig sentralt element i Norges videre utvikling og innovasjonskraft – og at vi får inn bredden slik at forskning og utdanning ikke bare blir instrumentell.

Gunnar Yttri, rektor ved Høgskulen på Vestlandet: Nyttårsønsket for 2023 er at me i utdanning og forsking lukkast med å byggja kunnskap, handlekraft og mot.

Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen: At sektoren får arbeidsro til å prioritere langsiktig forskning og utdanning frikoblet fra kortsiktige politiske mål, og slipper å måtte mobilisere mot endringsprosesser som ikke er tilstrekkelig utredet.

Bård Mæland, rektor VID vitenskapelig høyskole: Jeg håper 2023 blir det året hvor nye akkrediteringskriterier åpner døren for et større mangfold av kvalitetsuniversiteter, at Kunnskapsdepartementet lanserer et spenstig initiativ for å sikre fortsatt stor studentutveksling fra det globale sør, og hvor både studenter og ansatte (og rektorer) i desember 2023 vil si, tross slankere budsjetter: Det gikk ganske bra tross alt!

Curt Rice, rektor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU): I’m wishing students and staff alike a peaceful and enriching holiday season. My hope for 2023 is that we think anew in Norway about our place in the world. Norway has the potential to show leadership on the most difficult challenges the world is facing; realizing this potential, however, requires substantial, ongoing, and predictable international engagement. Lucky for us, the potential payoffs are profound – for everyone.

Forskningsrådets direktør Mari Sundli Tveit.
Forskningsrådets direktør Mari Sundli Tveit.

Mari Sundli Tveit, adm.dir Norges forskningsråd: Jeg ønsker at 2023 skal bli året der vi gjennom bred satsing på forskning, utdanning og innovasjon lykkes med gjennombrudd for å løse klima- og naturkrisen, skape nye bærekraftige jobber og sikre velferd og inkludering. Jeg ønsker meg fred i Ukraina og en verden der kunnskap og menneskerettigheter styrker grunnlaget for fred og utvikling.

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo: Ønsker fred i ett fritt Ukraina. For universitets- og høgskolesektoren: Styrkede vilkår for langsiktig grunnleggende forskning med styrkede kvalitetsbaserte konkurransearenaer.

Lars Tore Rognlan, rektor Norges idrettshøgskole: Mitt ønske for 2023 er at situasjonen i Europa stabiliseres på en god måte for Ukraina. Redusert usikkerhet i verden rundt oss gir også universitets- og høgskolesektoren økt forutsigbarhet. Jeg ønsker meg et 2023 der vi kan rette oppmerksomheten mer mot samfunnsoppdraget enn mot rammebetingelser. For studenter, forskere og ledere: djerve ideer, dype tanker og lange linjer.

Endringslogg:
Saka blei endra nyårsaftan med helsinga frå Universitetet i Stavanger, som diverre hadde falle ut.

Powered by Labrador CMS