Høgskolen i Oslo og Akershus har vært «på teppet » i Kunnskapsdepartementet og fått beskjed om å forbedre seg på fire områder, blant annet å få flere studenter til å forlate campus en periode og dra på utveksling i utlandet. Foto: Nicklas Knudsen
Høgskolen i Oslo og Akershus har vært «på teppet » i Kunnskapsdepartementet og fått beskjed om å forbedre seg på fire områder, blant annet å få flere studenter til å forlate campus en periode og dra på utveksling i utlandet. Foto: Nicklas Knudsen

HiOA må bli bedre på (minst) 4 områder

Studenter bruker for lite tid på studiene og ansatte publiserer for lite. Det er noen av tilbakemeldingene Høgskolen i Oslo og Akershus får fra sin eier. Riksrevisjonen sliter også med å få svar fra høgskolen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har fått sitt vitnemål fra Kunnskapsdepartementet (KD) etter etatsstyringsmøtet som ble holdt på forsommeren.

Tilbakemeldingene er satt opp som egen orienteringssak på høgskolens styremøte som skal være på et spahotell i Son tirsdag 6.september. Høgskolestyret møtes allerede til lunsj mandag for å holde styreseminar. 

Mer utveksling og publisering

Vitnemålet - eller tilbakemeldingen fra departementet - legger vekt på at HiOA må forbedre seg på fire områder. Det gjelder studenters tidsbruk og medvirkning, at for få kandidater går ut av høgskolen, for få studenter drar på utveksling og ansatte publiserer ikke nok.

Etatsstyringsmøtet ble holdt 24. mai og nå foreligger en skriftlig tilbakemelding som skal opp i høgskolestyret på høstens første møte, 6. september. Etatsstyringsmøtene holdes med universiteter og høgskoler annethvert år.

Les Kunnskapsdepartementets tilbakemelding her

Kunnskapsdepartementet forventer nå at Høgskolen i Oslo og Akershus setter i verk nødvendige tiltak for å følge opp tilbakemeldingen, heter det.

Studentenes tidsbruk

Departementet er svært opptatt av å overholde de frister som Riksrevisjonen har satt og ser alvorlig på at høyskolen må purres flere ganger uten at det blir fulgt opp.

Kunnskapsdept. i brev til HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus må, ifølge departementet, sørge for å øke studentenes medvirkning og tiden de bruker på studiene. Departementet viser til NOKUTs Studiebarometer, som blant annet viser at studentene på lærerutdanningene bruker lite tid både på organiserte og uorganiserte læringsaktiviteter.

På HiOA ligger to av lærerutdanningene omtrent på gjennomsnittet for heltidsstudenter ved høgskolen, mens de to andre programmene har noe kortere arbeidsuke.

«Det er imidlertid positivt at høyskolen selv har identifisert dette som forbedringsområder», står det.

Les mer om Studiebarometeret og studenters tidsbruk

For få som går ut

7 av 19 utdanninger som har kandidatmåltall, det vil si at det er fastsatt hvor mange som bør gå ut etter endt utdanning, oppfylte ikke dette målet i 2015, blant annet «flere lærerutdanninger», heter det.

Fra 2014 er det fastsatt et generelt minste kandidatmåltall på 20, men i tillegg har institusjoner med helse- og lærerutdanning fått egne kandidatmåltall. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus er det 19 utdanninger som har krav om å utdanne et visst antall ferdige kandidater. Det gjelder blant annet lærerutdanningene og sykepleieutdanningene.

Departementet ber HiOA skjerpe seg på dette området og sørge for at kandidatmåltallene blir oppfylt.

For få til utlandet

Departementet forventer at HiOA forbedrer seg og sørger for at flere av studentene drar på utveksling. I 2015 gikk antall utreisende studenter ned, mens andelen innreisende, utenlandske studenter har gått litt opp.

Les også: Få studenter på utveksling

HiOA ligger fortsatt under gjennomsnittet for statlige høgskoler for både utreisende og innreisende studenter.

Det framgår av HiOAs årsrapport at internasjonalisering av utdanning og forskning er et særskilt satsingsområde i 2016. Dette har departementet merket seg, og skriver at på bakgrunn av HiOAs posisjon og ambisjoner forventes en forbedring når det gjelder internasjonal studentutveksling.

Ikke nok publisering per ansatt

Det siste av de 4 hovedpunktene departementet mener HiOA spesielt må forbedre seg på, er vitenskapelig publisering. Ifølge tilbakemeldingen har departementet notert seg at høgskolen totalt sett har en positiv utvikling på dette feltet, men at publisering per vitenskapelig ansatt ikke har hatt samme utvikling.

I 2015 oppnådde HiOA totalt 710,7 publikasjonspoeng, sammenlignet med 539,7 i 2014, viser tall fra Database for høgre utdanning (DBH). Målt per faglig ansatt utgjorde dette o,61 poeng i 2015. Når HiOA søker om universitetsstatus sammenligner høgskolen seg med de «nye universitetene», og da ligger høgskolen fortsatt dårlig an når det gjelder poeng per ansatt. Ved Universitetet i Agder var tallet 1,14 poeng, Universitetet i Stavanger o,95 poeng og ved Nord universitet 0,81 poeng per ansatt, ifølge DBH).

Somler overfor Riksrevisjonen

I tillegg til disse fire punktene får HiOA refs fra departementet for å somle når Riksrevisjonen ber om opplysninger.

Ifølge etatsstyringsbrevet har Riksrevisjonen flere ganger tatt opp med departementet at de har problemer med å få svar fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

«Departementet er svært opptatt av å overholde de frister som Riksrevisjonen har satt og ser alvorlig på at høyskolen må purres flere ganger uten at det blir fulgt opp», heter det.

Departementet forklarer at dersom man ikke kan gi Riksrevisjonen svar innen fastsatt frist, skal det sendes en skriftlig henvendelse fra høgskoleledelsen der man ber om utsatt frist. Og ifølge departementet må en slik søknad i så fall være godt begrunnet.

Les også:

Får ros også

Selv om HiOA får beskjed om å forbedre seg på flere områder, vanker det også en god del ros i tilbakemeldingen fra eieren Kunnskapsdepartementet.

Blant annnet er de fornøyd med at høgskolen skal foreta en strategisk gjennomgang av studieporteføljen, og at det etableres en Learning Lab for pedagogisk støtte til undervisere.

«Dette er etter departementets vurdering gode og målrettede tiltak for stadig bedre kvalitet i utdanningen», heter det.

Videre har departementet merket seg at HiOAs satsing på å bli universitet medfører at kvalitet og volum på forskningen blir styrket, og at det jobbes målrettet med å knytte profesjonsfagene til forskning og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt.

«Departementet merker seg dette og understreker viktigheten av koblingen mellom forskning og utdanning», lyder det i tilbakemeldingen.

Bra med SVA

Fra 1. januar i år fikk HiOA to nye forskningsinstitutter inn i Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), slik at det nå består av NIBR og SIFO, i tillegg til AFI og NOVA. Høgskolen får ros for å integrere nye fagområder i SVA.

«Det er positivt at HiOA tar initiativ for å styrke seg på relevante fagområder, og departementet ser frem til å følge integreringen og utviklingen av SVA videre. Det er særlig viktig at profesjonsutdanningene sikres forankring i aktive forskningsmiljøer. Det vil derfor være viktig at også SVA-instituttene kan bidra med faglige ressurser i utdanningsprogrammene», står det i tilbakemeldingen fra departementet.

Styreseminar og styremøte

Høgskolestyret skal være sammen fra lunsj mandag 5.september til lunsj tirsdag 6.september. På seminarprogrammet står blant annet gjennomgang av studieporteføljen, ved prorektor Nina Waaler, en time til «State of the University» med rektor Curt Rice før direktør ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Kåre Hagen, skal holde innledning om høgskolens nye strategi. Deretter skal Tore Hansen, fungerende direktør for økonomi og virksomhetsstyring, holde en presentasjon under samme punkt rundt strategien, før det blir «frilek», mulighet for spa. 

Les også: Seminarprogram

Tirsdag morgen starter med styremøte som skal vare fra 09-12. Her står blant annet saker om fullmakt til lønnsforhandlinger, opprettelse av nye FoU-seksjoner ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). Justert instruks for daglig ledelse og mandat til strategiprosessen som vedtakssaker, samt flere orienteringssaker. 

Les også: Innkalling og dagsorden til styremøtet

Khrono vil dekke styremøtet direkte tirsdag.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS