Fra prosjektet Blank Løgn med Pål Jackman som regi. Verdalslaboratoriet, Nord universitet. Foto: Lukasz Zamaro
Fra prosjektet Blank Løgn med Pål Jackman som regi. Verdalslaboratoriet, Nord universitet. Foto: Lukasz Zamaro

Åpent brev til rektor Hanne Solheim Hansen på Nord universitet

Teater. Tidligere teaterstudenter ved Nord universitet har skrevet nytt brev til ledelsen ved Nord universitet.

Publisert

Hei igjen! Du har kanskje sett saken i Khrono om utdanningen i Tetaterproduksjon og skuespillerfag ved Nord universitet.

Vi har tidligere bedt om et møte med deg, men har ikke fått svar. Vi tenker at vi kanskje bør ha en samtale direkte med deg om en sak vi mener er viktig. Nivået på en kunstfaglig utdanning vil gjenspeiles i hele kunstfeltet. Vårt utgangspunkt er at vi bryr oss om det stedet vi tok utdanning, og ønsker at fremtidige studenter skal få det samme gode tilbudet som vi har fått. Svaret fra dekan Egil Solli gjennom Khrono inneholder så vidt vi kan forstå flere faktiske feil. Vi er også bekymret for måten svaret ble formulert på.

Vårt utgangspunkt er at vi bryr oss om det stedet vi tok utdanning, og ønsker at fremtidige studenter skal få det samme gode tilbudet som vi har fått.

Tidligere studenter

1. Kan universitetet vise til en kilde som forklarer innsparingen på 2 millioner kroner? Så vidt vi vet er det egentlig snakk om i underkant av 1 million. For hver krone universitetet har brukt på filmlabben har de som har deltatt på laboratoriet og samarbeidspartnere bidratt med tilsvarende beløp. Er det dette universitetet viser til som 2 millioner? Det er i så fall ikke noe universitetet kan spare, men en million som vil gå tapt for skuespillerstudentene og universitetet om man slutter å hente inn eksterne.

2. Hvordan ser universitetet for seg at filmfaget skal bli mer integrert med resten av utdanningen? Er det snakk om å spre faget utover? Her mener vi det er viktig at filmfaget beholder prosjektstrukturen sin, da det er nærere slik man jobber med film i arbeidslivet.

3. Hvordan kan dekanen forvente å tilby et utdanningstilbud på høyeste nasjonale nivå, samtidig som han utelukker samarbeid med fagpersoner utenfor regionen? Vi er godt kjent med at det i Steinkjer finnes utdanninger som retter seg mot spill-, animasjon, film og TV, men i vår tid i Verdal fikk vi ikke kjennskap med at det finnes et filmfaglig miljø ved Nord Universitet. At det finnes andre studenter som blir utdannet innen fiksjonsfilm er vi heller ikke kjent med og er usikre på hvilket fagmiljø ved Nord Universitet dekanen refererer til. Det er også et viktig poeng at studenter under utdanning ikke skal måtte lære seg et fag av andre som er under utdanning hvis kvaliteten og læringsutbyttet skal være god nok for skuespillerstudentene. At det finnes noen lærere med noe teknisk filmerfaring fra flere tiår tilbake er ikke et substitutt for utøvende filmkunstnere. Så vidt vi vet lages det heller ingen profesjonelle spillefilmer i Nord-Trøndelag og det finnes heller ingen bransje å snakke om i regionen.

4. Hvor henter dekanen sitt utsagn fra om at utdanningen i dag bare henter folk fra Oslo? I alle kull har de profesjonelle representert og kommet fra hele landet.

5. Deler universitetet dekanens syn på at timeantallet i et fag også avgjør hvor viktig et fag er? Det er dyrt å lage film og bransjekontakt koster penger, men det gir også stor avkastning gjennom faglighet og studenter som går ut i arbeid etter endt utdanning.

6. Hvorfor godtar rektor at dekanen svarer på sine vegne på vårt ønske om et møte? Han sier: “Tidligere studenter er alltid velkomne, både for å snakke om utdanning og andre ting. Dersom de ønsker et møte omkring dette, er det bare å ta kontakt.” Det er nettopp det vi har gjort, men vi retter oss altså inn mot den øverste ledelsen ved universitetet, rektor og styret, ikke dekanen.

7. Vi vet ikke om universitetet er tjent med å ha en dekan som velger å svare utøvende kunstnere og fagpersoner med en slik maktarroganse. Når vi ønsker et konstruktivt møte og en god dialog, vil vi ikke bli avspist med at “Brevet er et tydelig signal på at tidligere studenter er engasjert i utdanninga, noe vi synes er positivt”. Vi vil ikke hylles for engasjementet, vi vil bli tatt på alvor.

Vi håper at rektor ikke har gitt opp å skulle svare oss, og kan se på oss som de ressurspersonene vi er, slik at denne kommunikasjonen kan flyttes inn i et møte og ikke lenger bare foregå per mail og i Khronos spalter.

PS for å oppklare i en siste misforståelse

I saken er dekan Egil Solli sitert med: «De små endringene vi nå gjennomfører i organiseringen av et lite fag, er helt nødvendige og ønsket fra flere studenter.» Denne påstanden mener vi er mangelfull og feil. Det kan virke som om dekan Egil Solli tror at forslaget om å kutte samarbeidet med landets filmbransje har støtte hos studentene. Så godt som alle tidligere skuespillerstudenter ved utdanningen har skrevet under på oppropet for å bevare filmlabben, og de nåværende skuespillerstudentene stiller seg bak. Hvem er det Egil Solli refererer til da? Hvilke studenter? Ettersom dette kun går utover skuespillerutdanningen, må det vel være disse studentene som bør ha noe å si i saken?

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!