Rektor Klaus Mohn trur det blir stramme økonomiske rammevilkår for Universitetet i Stavanger i 2020. Ein av sakene som skal opp på styremøtet onsdag er budsjettet for det komande året. Foto: Siri Øverland Eriksen
Rektor Klaus Mohn trur det blir stramme økonomiske rammevilkår for Universitetet i Stavanger i 2020. Ein av sakene som skal opp på styremøtet onsdag er budsjettet for det komande året. Foto: Siri Øverland Eriksen

Styret ved Universitetet i Stavanger skal diskutere budsjett og tilsette dekan

Styremøte. Følg styremøtet ved Universitetet i Stavanger frå klokka 10.00 onsdag 11. desember.

Publisert

(Se møtet nederst i saken)

Fleire saker står på agendaen for universitetsstyret ved Universitetet i Stavanger, som skal opp til diskusjon på møtet onsdag klokka 10.

Dei skal mellom anna diskutere og vedta budsjett for 2020. I sakspapira står det at rektor Klaus Mohn si vurdering er at det framlagte budsjettforslaget gir stramme økonomiske rammevilkår for det komande året.

I tillegg skal dei også tilsette dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora og dei skal diskutere utsett sensurfrist på eksamenar i 80 emner.

Møtet startar med ein introduksjon ved rektor Klaus Mohn, eit innlegg om forskning ved Merete Vadla Madland, prorektor for forskning og innlegg om campusutviklingsplan ved Ole Ringdal, direktør for organisasjon og infrastruktur.

Saksliste

V-sak US 106/19 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 11.12.2019

V-sak US 107/19 Godkjenning av møtebok fra styremøte 31.10.2019

Økonomi/Virksomhetsstyring

V-sak US 108/19 Strategi 2030 – prosess og organisering

V-sak US 109/19 Planer 2020

V-sak US 110/19 Endelig budsjettfordeling 2020, med prognoser til 2023

Forskning

V-sak US 111/19 Oppnevning av ombud for forskningsetiske spørsmål (Vitenskapsombud)

Utdanning

V-sak US 112/19 Kvalitet i studieprogram - Etablering av Master’s. Programme in Service Leadership in International Business

V-sak US 113/19 Forslag til endringer i forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger

V-sak US 114/19 Utvidet sensurfrist på høstens eksamener

HR

V-sak US 115/19 Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. UH 30086636 (unntatt offentlighet §25)

V-sak US 116/19 Kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SV 30088552

V-sak US 117/19 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Norsk hotellhøgskole, SV-NHS 30083501 (unntatt offentlighet §25)

V-sak US 118/19 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, TN-IKBM 30088551

Diverse saker

O-sak US 119/19 Fullmaktsaker til styremøte 11.12.2019

O-sak US 120/19 Orienteringssaker til styremøte 11.12.2019

Eventuelt

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS