Siri Hatlen fikk fornyet tillit fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og skal lede NMBU de neste fire årene. Nyansatt rektor samme sted er Mari Sundli Tveit, som var valgt rektor forrige periode.
Siri Hatlen fikk fornyet tillit fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og skal lede NMBU de neste fire årene. Nyansatt rektor samme sted er Mari Sundli Tveit, som var valgt rektor forrige periode.

Isaksen har oppnevnt 60 nye styrerepresentanter

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styrerepresentanter til 10 høyere utdanningsinstitusjoner. Statens representanter ved universitetene domineres av folk fra næringslivet. Høgskolene har i større grad fått folk fra akademia - og to tidligere statsråder.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

1.august starter en ny styre- og rektorperiode for ti av landets høgskoler og universiteter. Kunnskapsdepartementet har oppnevnt, eller reoppnevnt 60 eksterne styremedlemmer, 40 faste og 20 vara.  

Sist ute var offentliggjøringen av de eksterne representantene for NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), der navnene ble kjent 14. juli.

De andre institusjonene som har fått nye eksterne styremedlemmer som starter nå 1. august er:

  • UiT Norges arktiske universitet, NTNU, NMBU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Østfold, Norges handelshøyskole, Norges idrettshøgskole, Norges Musikkhøgskole og Arkitekthøgskolen.

Næringslivsfolk på universitetene

Utviklingen gjør at også universitetene må se litt på sin forretnings-modell fremover.

Bjørn Kjærand Haugland

Jeg veldig opptatt av studie- og utdannings-kvalitet, det er kanskje en viktig faktor for departe-mentet.

Berit Kjelstad

Folk med bakgrunn fra næringslivet, som blant annet Statoil, Hydro, DnB og DNV GL er i overvekt blant de eksterne styremedlemmene som skal være med å styre fem av landets universiteter de neste fire årene.

Styreleder de ved NTNU de siste årene, administrerende direktør i Norsk Hydro ASA, Svein Richard Brandtzæg, har fått ny tillit, og det samme har styreleder Siri Hatlen ved NMBU.

Ved Universitetet i Oslo (UiO) forsetter Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, som styremedlem i en ny periode, og det samme gjør Anne-Marie Engel, forskningssjef i Lundbeckfonden.

Tidligere varamedlem Qaisar Farooq Akram, forskningsdirektør i Norges Bank, rykker opp til medlem i UiO-styret, og nytt medlem er også Elisabeth B. Kvalheim, direktør for forskning og teknologi i Statoil. 

Styret ved UiO skal ledes av nyvalgt rektor Svein Stølen.

Bærekraftsagenda i Bergen

Bjørn Kjærand Haugland (bildet under), konserndirektør for bærekraftig utvikling i DNV GL, er nyoppnevnt til styret ved Universitetet i Bergen.

— Hvorfor tror du at du har blitt utpekt?

— Tja, det er jeg vel ikke den rette til å svare på. Men jeg tror man ønsker å få inn perspektiver fra næringslivet, og få inn et perspektiv knyttet til det som er min hovedjobb i DNV GL - en global bærekraftsagenda, sier Haugland og fortsetter:

— Jeg har fulgt UiB lenge og de har hatt et sterkt engasjement i dette, både gjennom Bjerknessenteret, men også generelt. Og så er de engasjert i samarbeid og utvikling med Østen generelt og Kina spesielt, og der har jeg en bakgrunn der jeg tidligere har bodd og jobbet i Kina og Korea.

Haugland mener hans bidrag, utover antakelsene over, vil være knyttet til teknologiutvikling, ikke minst IKT:

— Utviklingen gjør at også universitetene må se litt på sin forretningsmodell fremover. Både i forskningsaktiviteten, men også i undervisningsaktivitet, hvor en befinner seg i en mer og mer digital hverdag. Dette er veldig relevant i næringslivet, men nok mer og mer på universitetene også, sier han, og legger til:

— Det viktigste er nok likevel bærekraft og klimautfordringer - det å sørge for at universitetet følger med i timen og har en god stemme inn i samfunnsdebatten som er kunnskaps- og forskningsbasert.

Viktig kobling til næringslivet

Han har ingen formening i skillet mellom andelen oppnevnte fra næringsliv og sektoren mellom universitetet og høgskoler, men utdyper viktigheten av koblingen til næringslivet:

— Jeg tror at dersom vi skal kunne utnytte de fordelene vi har i Norge, som et lite land med korte avstander, er samarbeid mellom næringsliv og universiteter er viktig - det er åpenbart at universitetene kan tilføre næringslivet mye, men jeg tror også at det kan være elementer fra globalt næringsliv som kan være viktig i videreutviklingen av universitetene. Å få næringslivet inn i disse styrene tror jeg er viktig for å perspektiver og idéer til å utvikle seg fortere.

Dag Rune Olsen er gjenvalgt rektor og styreleder for UiB. I tillegg får Olsen og Haugland med seg Bjørn Østbø, Marianne Møgster og Hanne Foss Hansen som eksterne styremedlemmer.

Østbø er selvstendig næringsdrivende, Møgster er Senior Vice President of Finance i DOF Subsea AS, mens Foss Hansen er professor ved Københavns universitet.

Tromsø sitt utvidede styre skal ned til normalen

Statoil er også fortsatt representert i det nye styret ved UiT Norges arktiske universitet, ved produksjonsdirektør Anita A. Stenhaug, som også er styremedlem i inneværende periode. 

Lin Marie Holvik, direktør for Kulturtanken - den kulturelle skolesekken, Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, og Anders Malmberg, professor og prorektor ved Uppsala Universitet, er alle nye.

UiT har siden fusjonen med høgskolene i Nord-Norge hatt et utvidet styre på 17 personer, men skal nå ned til normalen på 11.

To tidligere statsråder, Bård Vegar Solhjell (SV) og Tord Lien (Frp) er også oppnevnt som styremedlemmer, på henholdsvis Arkitekthøgskolen og Norges handelshøyskole.

Eks-rektor og -prorektor til Østfold

Innslaget med folk med tilknytning til universitets- og høgskolesektoren er betydelig høyere ved høgskolene enn ved universitetene. Her har blant annet tidligere rektor Ole Gunnar Søgnen og avtroppende prorektor ved NTNU, Berit Kjeldstad, fått styreplass ved Høgskolen i Østfold.

Kjelstad sier til Khrono at trenden med representanter fra næringslivet til universitetene og fra sektoren til høgskolene, ikke er noe hun har lagt merke til.

— Den forskjellen hadde jeg ikke observert, sier hun, og tenker seg om:

— Jeg vet at høgskolene generelt har en veldig tett kobling til næringslivet, mange er koblet slik på grunn av sin egenart som høgskoler og gjennom profesjonsutdanningene. Kanskje universitetene i mindre grad har hatt det og man har prøvd å få en tettere kobling gjennom sammensetningen av styrene.

Kvalitet viktig for departementet

— Hvorfor tror du at du har blitt utpekt til styremedlem ved Høgskolen i Østfold?

— Jeg tror det kanskje er fordi jeg har bakgrunn i fag som også Østfold har, som ingeniørfag, teknologi og lærerutdanning. Og så er jeg veldig opptatt av studie- og utdanningskvalitet, det er kanskje en viktig faktor for departementet, legger hun til.

Kjeldstad mener hennes kanskje viktigste bidrag er på utdanningskvalitet, og hvordan Østfold bør videreutvikle både utdannings- og forskningsmiljø for å gi et så godt utdanningstilbud som mulig.

— Jeg har sett gjennom NTNU-fusjonen hvordan man jobber med ingeniørutdanning på de høgskolene NTNU har fusjonert med og tror det vil være nyttig inn i styrearbeidet, sier hun.

NMBU sist ut

Sist fredag, 14. juli, kom den siste meldingen fra Kunnskapsdepartementet om nyoppnevnte eksterne styremedlemmer, da det ble kjent hvem som skal sitte i universitetsstyret på NMBU de neste fire årene. 

Selvstendig næringsdrivende Siri Hatlen er re-oppnevnt som styreleder, og tidligere medlem, selvstendig næringsdrivende Marianne Harg, får også en periode til. Petter Arnesen, Breeding Director i Marine Harvest ASA er nytt medlem, det samme er Per Holten-Andersen, rektor ved Copenhagen Business School.

Som varamedlemmer er konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt, og administrerende direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes, oppnevnt.

Alle bortsett fra én unntatt offentlighet

Landets høyere utdanningsinstitusjoner har selv kommet med en rekke forslag til styrekandidater som de har oversendt Kunnskapsdepartementet. Khrono har bedt om innsyn i disse, men de fleste institusjonene og også departementet har unntatt forslagene fra offentlighet.

Ett unntak er nettopp NMBU, som hadde sine ønsker om styrekandidater åpent i styrepapirene i januar i år. Der la prorektor Halvor Hektoen, som var saksansvarlig for forslagene, vekt på å finne kandidater som samlet har kompetanse innen samfunnsliv, næringsliv, forskning og innovasjon.

Les også: 13 har takket ja til styreplass ved NMBU

Isaksen fornøyd med sammensetningen på NTNU

I tillegg til at rektor Gunnar Bovim (bildet under) får med seg Svein Richard Brandtzæg som fortsatt styreleder på NTNU, er også Nils Kristian Nakstad og Nina Refseth, som begge er medlemmer i dagens styre, oppnevnt for en ny periode.

I tillegg har departementet oppnevnt Maria Strömme som styremedlem ved NTNU i neste periode. Varamedlemmer er Bjørn Otto Sverdrup og Jessica Gärtner.

— Jeg setter stor pris på at disse kompetente folkene vil være med på å ta NTNU videre. NTNU er inne i en viktig og krevende periode med gjennomføring av sammenslåing og campusutvikling, og jeg er glad for at Svein Richard Brandtzæg fortsatt vil lede styret for NTNU, sier Isaksen i en pressemelding fra departementet.

Han sier også at han er glad for at Nils Kristian Nakstad og Nina Refseth fortsatt vil bidra med sin kompetanse og gi kontinuitet, og at man har fått Maria Strömme med på laget.

— Styret får en betydelig jobb med å sørge for at NTNU fortsetter å utvikle sitt studietilbud og forskning av høy kvalitet, sier Isaksen.

Stabile styrer for de vitenskapelige høyskolene

Tidligere i år valgte Norges idrettshøyskole (NIH) Lars Tore Ronglan til ny rektor og styreleder fra 1. august i år.

De nye styremedlemmene ved Norges idrettshøgskole (NIH) er Tomas Ø. Kristensen, som har vært styremedlem inneværende periode, Øyvind B. Sandbakk, Lone Friis Thing og Marcela Montserrat Fonseca Bustos. Kathrine Cappelen og Jan Oddvar Skisland er varamedlemmer.

For Norges Handelshøyskole ble Kari Olrud Moen oppnevnt som ekstern styreleder allerede 2. mars i år. Hun har fått med seg Aase Aamdal Lundgaard, Tord Lien og Pontus Troberg som eksterne styremedlemmer. Frank Mohn og Mioa Reinlund er oppnevnt som varamedlemmer.

— Det er i år hundre år siden Stortinget vedtok å opprette en handelshøyskole i Bergen, og styret får en viktig jobb med å legge til rette for god utdanning og forskning også i fremtiden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, i en pressemelding om disse representantene.

Kari Olrud Moen jobber i DNB som konserndirektør for strategiske prosjekter. Hun har vært leder i DNB siden 2006, og har tidligere vært statssekretær i Finansdepartementet og konsulent i McKinsey. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH, med MBA fra Haas School of Business ved University of California Berkley.

Musikk- og arkitekthøyskolene i Oslo

Peter Tornquist er rektor og styreleder for Norges musikkhøyskole. Her har departementet oppnevnt Stein Olav Henrichsen, Cecilie Ohm, Karloo Hildén og Paula Crabtree til å være styremedlemmer ved Norges musikkhøgskole (NMH) i neste periode.

Varamedlemmer er Ingvild Aas og Alexander Refsum Jensenius.

Stein Olav Henrichsen Adm. direktør Munchmuseet, mens Cecilie Ohm Seniorrådgiver ved Universitetet i Bergen (UiB) og tidligere direktør for Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB).

Karloo Hildén er dekan og leder av Sibelius akademiet, Fakultet for klassisk musikk, Konstuniversitetet, mens Paula Crabtree Rektor ved Stockholms konstnärliga högskola.

Departementet har oppnevnt Gunnar B. Kvaran til å være styreleder for Arkitekt og designhøyskolen i Oslo (AHO), og Mathilde Aggebo, Lisa Ann Cooper og Bård Vegar Solhjell til å være styremedlemmer. Varamedlemmer er Hege Schøyen Dillner og Jan Christian Vestre.

— Dette er  svært kompetente mennesker, så jeg er glad for at de har sagt ja til å sitte i styret for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo den neste perioden. AHO har høy kvalitet og er anerkjent nasjonalt og internasjonalt. Dette er det viktig å ivareta og videreutvikle, og det er jeg sikker på at de nye styremedlemmene vil bidra til, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, i en pressemelding.

I tillegg til eksterne medlemmer har også ansatte valgt sine medlemmer, og det samme har studentene ved de ulike institusjonene. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS