Ønsker et bedre 2018 på Vestlandet

Publisert - Sist oppdatert
Kjære kunnskapsminister, og kjære rektor:

La 2018 bli året der en tar et oppgjør med hvilken kunnskap som er best delt med få, og hvilken kunnskap som er best delt med mange, skriver leder av Studenttinget på Vestlandet.

Kjære kunnskapsminister, og kjære rektor: La 2018 bli året der en tar et oppgjør med hvilken kunnskap som er best delt med få, og hvilken kunnskap som er best delt med mange, skriver leder av Studenttinget på Vestlandet.

Nytt år. At det er varierende kunnskap om hva de to ordene «gratis» og «utdanning» betyr, er lite tillitsvekkende, skriver leder for Studenttinget på Vestlandet, Jonas Oliver Hui Dahl.

I 2017 har vi nok en gang sett at mobbing og trakassering er et nasjonalt problem. Mobbing og trakassering er dessverre fortsatt en del av manges hverdag, noe kampanjer som #metoo bekrefter.

Vi vet også at mange utdanningsinstitusjoner sliter med de samme problemene som samfunnet generelt.

Det har i en årrekke blitt diskutert mange ulike løsninger for å få bukt med problemene, men diskusjonene dør ofte ut av utydelig lovgivning og mangelfull oppfølging.

Gjennom obligatoriske egenandeler har prinsippet om gratis utdanning blitt presset ved flere utdannings-institusjoner.
Jonas Oliver Hui Dahl
Leder, Studenttinget på Vestlandet

I 2017 har det også kommet frem at prinsippet om gratis utdanning ikke alltid gjelder for alle. Gjennom obligatoriske egenandeler har prinsippet om gratis utdanning blitt presset ved flere utdanningsinstitusjoner rundt om i Norge, deriblant hos oss ved Høgskulen på Vestlandet.

At det er varierende kunnskap om hva de to ordene «gratis» og «utdanning» betyr, er lite tillitsvekkende.

Så kjære kunnskapsminister, og kjære rektor:

La 2018 bli året der en tar et oppgjør med hvilken kunnskap som er best delt med få, og hvilken kunnskap som er best delt med mange. Og la alle få dele den innenfor en trygg og god ramme – uten redsel for mobbing og trakassering.

Fakta

Studentledernes ønsker for 2018

Khrono har invitert landets studentledere til å komme med sine ønsker for 2018.

Les alle innleggene, etter hvert som de publiseres, her:

Studentledernes ønsker.

Språk. På norskseksjonen på lærerutdanningen ved OsloMet reagerer de kraftig på rektor Curt Rice sine nye regler for rekruttering og at man bare i sjeldne tilfeller får lov å kreve at nyansette behersker norsk fra dag en.

Film. I denne filmen møter vi aktivister som kjemper for HIV-smittede, for forebygging av smitte – og dypest sett for anerkjennelse av minoriteter, med vekt på seksuelle minoriteter.

Nikab. Retten mot diskriminering på bakgrunn av kjønn og religion blir nå satt på prøve, skriver lederkandidat i Norsk studentorganisasjon, Ida Austgulen, om regjeringens forslag om å innføre nikabforbud.