— Mange opplever at avstanden mellom tilsatt og student er stor. Alle tiltak som kan minske dette er gode tiltak. Felles kulturarrangementer kan være ett slik tiltak, sier læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet, Tord Øverland. Foto: Tove Lie
— Mange opplever at avstanden mellom tilsatt og student er stor. Alle tiltak som kan minske dette er gode tiltak. Felles kulturarrangementer kan være ett slik tiltak, sier læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet, Tord Øverland. Foto: Tove Lie

Studentene etterlyser gode kulturtiltak

— En kulturkoordinator på fulltid ved høgskolen ville løst mye, tror læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet Tord Øverland. Han mener det der på høy tid med kulturtiltak fra ledelsens side.

Tord Øverland regner med at det er han som skulle vært en av de aktive studentene i høgskolens kulturutvalg, men etter å ha innehatt vervet som medlem i kulturutvalget sist år har han bare blitt innkalt, og deltatt, på ett møte.

Etter å ha lest høgskolens utredning om kulturarbeidet etterlyser han fortgang både når det gjelder organisering, struktur og iverksetting av tiltak. Utredningen var ferdig i desember 2012, men ennå er ikke noen tiltak satt i verk og det er heller ikke invitert til møter om oppfølging av utredningen.

— Situasjonen er moden for at noe må skje, sier Øverland.

Smalt eller bredt?

— Er du enig i at kulturarrangementene er for smale og finkulturelle?

— Vil vel si meg til dels enig i dette, men det er nok ikke her hovedutfordringen ligger. Det jeg har erfart er at rammene rundt utvalget ikke er gode nok, derfor blir kanskje ikke studentene involvert i arbeidet. Tiden mellom utredningen og gjennomføring av tiltak basert på hva utredningen anbefaler er etter min mening for lang. Utredningen var ferdig i desember 2012 og det er ennå ikke  iverksatt tiltak, sier Øverland.

— Hva tenker du om funnene i utredningen?

— Utredningen har en del spennende funn. Tiltak for å bedre informasjonen er smart, og dette var et av hovedfokusene i utredningen. Enkle tiltak som å opprette en www.hioa.no/kultur kan være fornuftig for å nå ut til studenter og ansatte. Mange av tiltakene utredningen også kommer med er ikke økonomisk kostbar, det bare krever at noen gjør det, sier Øverland.

— Utvalget må ha rammet

— Å få på plass rammene rundt utvalget er også svært viktig, for Studentparlamentet sin del trenger vi å vite når oppnevninger til utvalget skal fortas og hvilket mandat utvalget har. Vi i AU har en hektisk hverdag og få oversikten over hva som skjer er til tider en utfordring, derfor ønsker vi fastere rammer, sier han.

— Hvor viktig er kulturarrangement for studentene?

— Det er veldig varierende fra student til student, men å tilrettelegge for at studenter i større grad kan delta tror jeg er fornuftig. Vi er ca. 17 000 studenter, så å si at noe er viktig og noe ikke er det blir vanskelig.

50.000 i prosjektstøtte

— Hvor mye penger får dere fra kulturutvalget og/eller HiOA til kulturformål?

— Vi får ingen penger som er øremerket kulturformål, men studentgrupper og studentforeninger kan søke oss om prosjektstøtte. Budsjettposten til dette er på 50.000, så det er ikke all verdens med midler det er snakk om.

— Det er viktig å huske at vi er en interesseorganisasjon som jobber for at studenter skal få best mulig vilkår, faglig, sosialt og økonomisk. Våre arrangementer er i hovedsak opplæring og kursing av tillitsvalgte. Kulturelle arrangementer er det opp til studentforeninger og studentgrupper, kulturutvalget og andre kulturaktører å gjennomføre, så skal vi jobbe for gode rammer rundt deres virksomhet.

— Er felles kulturelle møteplasser for studenter og tilsatte viktig, og hvordan kan man få det til?

— Mange opplever at avstanden mellom ansatt og student er stor, og tiltak som er med på å minske avstanden er gode tiltak. Kulturutvalget trenger nok et mandat for sitt arbeid, samt at man får sekretær for utvalget.

— Situasjonen er overmoden

— Situasjonen er moden for at noe skal skje, eller så må man få beskjed om hvor lenge det er til før man iverksetter tiltak. Ledelsen må enkelt og greit begynne med tiltak basert på hva utredningen kom fram til, og gjerne innkalle til en workshop med aktuelle aktører som Kulturutvalget, PiSt og andre engasjerte parter, mener Øverland.

— Hva er en god og studentvennlig kultursatsing?

— Det er godt spørsmål, jeg tror ikke det er no fasitsvar. Det viktigste er nok variasjon, både i når, hva og hvor det er. Og at studentene kan være mer delaktig i utformingen av programmet.

— Men det tiltaket jeg tror er mest fornuftig for å få en helhetlig profil over kulturtilbudet på HiOA er oppretting av en eventuell koordinator, som kan jobbe på fulltid med hva angår kultur på HiOA. Andre tiltak som kan være smarte er få det mer inn i årshjul og etablere en fast arrangementgruppe med hovedansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av store arrangementer, sier Øverland.

Håper utredningen gir endring

Øverland håper at utredningen fører med seg noe, og at ledelsen starter arbeidet med å iverksette tiltak. Og at eventuelle endringer blir godt informert om.

— Og at vi som AU vet hva vi skal si utvalget jobber med om noen spør, og når man skal rekruttere studenter, sier Øverland.

Administrerende direktør ved høgskolen, Anne Elisabeth Wedø, skriver i en epost til Khrono:

«Dagens ordning videreføres ut året. Kulturutredningens anbefalinger arbeides videre med, og det tas sikte på en beslutning om videre organisering over sommeren.»

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS