studenttall

Studentene svikter ikke Universitetssenteret på Svalbard

Direktør Jøran Moen forteller at etterspørselen har økt gjennom hele pandemien. I år er det bare ti færre studentårverk enn i 2019.

Undervisningen og aktivitetene ved Universitetssenteret på Svalbard, her illustrert ved en forskningsutflukt for noen år siden, har tatt seg kraftig opp etter over to år med pandemi. I løpet av 2023 vil alt være tilbake til normalen, informerer universitetsdirektør Jøran Moen.
Undervisningen og aktivitetene ved Universitetssenteret på Svalbard, her illustrert ved en forskningsutflukt for noen år siden, har tatt seg kraftig opp etter over to år med pandemi. I løpet av 2023 vil alt være tilbake til normalen, informerer universitetsdirektør Jøran Moen.
Publisert

Tall Khrono har fått tilgang til viser at studentenes interesse for Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) stor både underveis og i kjølvannet av pandemien.

Det heller ikke er noe som tyder på at færre ønsker å gjennomføre et semester eller å skrive en mastergrad i Longyearbyen i tiden som kommer.

— Vi føler at etterspørselen egentlig har økt gjennom hele pandemien, sier UNIS-direktør Jøran Moen til Khrono.

Direktør ved Universitetssenteret på Svalbard, Jøran Moen, ble ansatt omtrent da Norge og store deler av verden stengte ned i mars 2020. Nå ser han frem mot mer normale tider i årene som kommer.
Direktør ved Universitetssenteret på Svalbard, Jøran Moen, ble ansatt omtrent da Norge og store deler av verden stengte ned i mars 2020. Nå ser han frem mot mer normale tider i årene som kommer.

Lav strykporsent

Han legger til at prognosen for 2022 er 210 studentårsverk, bare ti færre enn i 2019.

— Hadde det ikke vært for smitteutbruddet på Svalbard i januar, noe som medførte innreiserestriksjoner, ville vi trolig vært helt à jour, poengterer direktøren.

I 2020, altså det første pandemiåret, hadde UNIS 97 studentårsverk og bare tre prosent stryk, noe som er en svært lav strykprosent i pandemiøyemed.

I 2021 var studentårsverkene økt til 162 og strykprosenten tilbake på normalen, som er ganske nøyaktig én prosent.

— Vi har hatt et stramt fokus på at alle studenter i vårt system ikke skulle tape studieprogresjon i forbindelse med pandemien. Stipendiatene som ble forsinket fikk forlenget kontraktene sine, og vi har gjort det vi kan for at studentene skal bli minst mulig skadelidende, sier Moen.

Fakta

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)
  • En norsk forsknings- og utdannelsesinstitusjon på Svalbard, grunnlagt i 1993.
  • Verdens nordligste utdanningsinstitusjon, og ligger i Longyearbyen.
  • Underviser og driver forskning innen arktisk biologi, geologi, geofysikk og teknologi.
  • Organisert som et aksjeselskap, og eies av Kunnskapsdepartementet.
  • Omtrent halvparten av studenter og ansatte er utenlandske.
  • I 2019 hadde UNIS over 800 studenter fra 43 land.
  • Studenter som studerer biologi, geologi, geofysikk eller teknologi kan søke seg for et semester til UNIS i løpet av det tredje og siste året av bachelorgraden. UNIS har i tillegg en rekke kurs som er rettet mot master- og doktorgradsstudenter.
  • Ble grunnlagt som en stiftelse i 1993 av de fire tradisjonelle universitetene i Norge (Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø).

Kilde: Wikipedia og UNIS

Var forberedt på utbrudd

Det første smitteutbruddet av covid-19 på Svalbard kom så sent som i januar i år. Det hadde vært noen få smittetilfeller på Svalbard tidligere i pandemien, men ikke så mange at det kunne klassifiseres som utbrudd.

— Selv om det hadde vært pandemi i snart to år, kom det relativt brått på oss, sier Jøran Moen.

Etter å ha fulgt de samme restriksjonene som Fastlands-Norge siden 12. mars 2020, var det ikke uventet at det det skulle komme en smittebølge når samfunnet en gang skulle gjenåpnes.

— Vi hadde hele tiden forberedt oss på et utbrudd, og da det først kom, fikk vi testet rutinene våre. Gjennom høsten 2021 planla vi for et tilnærmet normalt år i 2022, men slik ble det ikke, forteller UNIS-direktøren.

Han legger til at smitteutbruddet i seg selv forløp seg rolig og uten et alvorlig sykdomsbilde blant befolkningen på øyen.

— Befolkningen på Svalbard var godt vaksinert da utbruddet kom. For vår del var det største problemet innreiserestriksjonene som ble innført i forbindelse med omikronutbruddet. Det førte til et frafall av internasjonale studenter, sier Moen.

— Det har vært krevende

Ved UNIS, som i resten av den norske universitets- og høgskolesektoren, ble det i forbindelse med koronapandemien utarbeidet gode og produktive hybridløsninger for blant annet digital undervisning under pandemien, men de mange periodene med hjemmekontor og strenge restriksjoner har utvilsomt vært en belastning både for studenter og ansatte ved universitetssenteret, ifølge direktør Moen.

— Det har vært krevende å tilpasse seg nye undervisningsmetoder og omstille seg flere ganger. Det har påvirket de ansattes psykososiale arbeidsmiljø, sier direktøren.

Høsten 2020 ansatte han en helserådgiver med smittevern som spesialfelt ved UNIS. To år senere er Moen sikker på at dette har vært en svært god investering for å avhjelpe utfordringene.

— Det er noe av det lureste vi har gjort, fastslår Moen.

Powered by Labrador CMS