studiestart

Studentene har valgt bort Oslo, mens universitetene i nord jubler for godt oppmøte

Høgskoler og universiteter i Oslo-området opplever stillstand i studentveksten, mens i nord jubler rektorer over rekordhøye oppmøtetall.

Studiestart 2020 var ikke som andre studiestarter. Her rektor Hanne Solheim Hansen (nummer to fra høyre), sammen med: Kristian Brunsvik Olsen (direktør Studentinord) Geir Waage (ordfører i Rana kommune) og Tomas Norvoll (fylkesråd i Nordland).
Studiestart 2020 var ikke som andre studiestarter. Her rektor Hanne Solheim Hansen (nummer to fra høyre), sammen med: Kristian Brunsvik Olsen (direktør Studentinord) Geir Waage (ordfører i Rana kommune) og Tomas Norvoll (fylkesråd i Nordland).
Publisert

Universitetet i Oslo (UiO) er det eneste universitetet med faktisk nedgang i nye oppmøtte studenter når alt er inkludert, både bachelor, master og enkeltemner.

Det viser nye tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH/NSD).

Nedgang har også Kunsthøgskolen i Oslo og Norges idrettshøgskole. Norges musikkhøgskole som også er oslobasert har stillstand, mens tallene for Arkitekt- og designhøgskolen ennå ikke er klare.

OsloMet opplever vekst, men tar man bort enkeltemner innenfor teknologi har også OsloMet nedgang i sine oppmøte- tall.

Årets oppmøtetall viser også andre unormale variasjoner. Også høgskoler som Volda og Vestlandet opplever fall i antall oppmøtte studenter, mens Nord universitet og UiT arktiske universitet på sin side ligger i vekst-toppen.

Nord-rektor svært glad

Hanne Solheim Hansen er rektor ved Nord universitet. Hun forteller at de ved hennes universitet er svært glade og fornøyde med at så mange studenter har valgt å takke ja og også møter opp til studier ved Nord universitet denne høsten.

— Dette er veldig bra tall for oss, et kjempeflott år, og det betyr at det aldri har vært flere studenter på Nord universitet enn det vi har akkurat nå, sier Hansen til Khrono.

Tallene som nå ligger i DBH inkluderer både master, bachelor og enkeltemner. Disse tallene viser en vekst for Nord universitet på 17,7 prosent fra 5535 i 2019 til 6515 nye studenter per 15. oktober.

— Her er jo enkeltemner også inkludert. Men hvis vi bare ser på tallene for de opptak som skjer gjennom samordnet opptak har vi en vekst på 11 prosent, fra 5260 til 5860 nye studenter, forteller Hansen og legger til:

— Så vet vi jo at lokale opptak til master er vel så gode i år, så dette er tall som er veldig positive for oss, sier Hansen.

Erna Solberg på besøk hos Nord universitet og rektor Hanne Solheim Hansen.
Erna Solberg på besøk hos Nord universitet og rektor Hanne Solheim Hansen.

— Har dere plass til alle sammen? Går det utover kvaliteten?

— Vi har sørget for å skjerme de utdanningene der det er begrensninger knyttet til praksis og laboratorieplass, men tatt inn flere der vi ser at det ikke vil gå utover studiekvalitet og studentenes oppfølging, sier Hansen og legger til:

— På grunn av koronapandemien og de begrensningene denne medfører har vi paradoksalt nok, samtidig mindre plass enn noen gang, nå som vi har flere studenter enn før.

Rektor Hansen understreker samtidig at de klarer å ta vare på alle studentene, og at alle har noe tilbud med fysisk undervisning, selv om det er mindre enn de vanligvis ville fått.

UiO: Nedgang skyldes at utveksling er avlyst

Universitetet i Oslo (UiO) er det eneste universitetet som denne høsten har færre oppmøtte nye studenter enn høsten 2019.

Studiedirekør Hanna Ekeli peker på at den viktigste forklaringen på UiO sin nedgang er at de ikke har innreisende utvekslingsstudenter denne høsten.

— All utveksling har jo blitt avlyst. UiO har mye utveksling og mange internasjonale studenter, så dette er en hovedforklaring på vår nedgang, sier Ekeli til Khrono.

Bortsett fra det forteller UiO at de på sine ordinære bachelor- og masterprogram har en liten vekst i antall møtte studenter.

Tall Universitetet i Oslo selv har viser at de har vekst fra 2117 oppmøtte på master i 2019 til 2264 høsten 2020. På bachelorprogrammene viser UiO sine tall at vekst fra 5.675 i 2019 til 5970 i 2020.

— Vi tror ikke det er noen koronaeffekt med tanke på at studenter ikke vil studere i Oslo, men koronaeffekten ser vi på mangel på besøk av internasjonale studenter, legger Ekeli til.

UiT: — Flere forklaringer

UiT har en vekst i antall nye studenter som har møtt til studiestart i høst på hele 39 prosent. Høsten 2019 var det totalt 7400 nye studenter som møtte til studiestart, høsten 2020 hadde dette økt til 10.310. Mye av veksten ligger i en sekkepost som heter enkeltemner, her er det tatt opp nær 1800 flere studenter enn i 2019.

Oppmøtetall nye studenter, alt inkludert, bachelor, master og enkeltemner og årsstudier, statlige høgskoler

Statlige høgskoler 2019 2020 Endring i %
Høgskolen i Innlandet7460912022,25 %
Høgskolen i Østfold296529951,01 %
Samisk høgskole*1551550,00 %
Høgskulen i Volda34052970-12,77 %
Høgskulen på Vestlandet90057685-14,66 %

*Mangler noen tall fra Samisk høgskole. Har estimert tallet til det samme for 2020 som for 2019. Kilde: DBH/NSD

Tallene gjelder i tillegg til enkeltemner, også nye studenter på master og bachelorutdanningene.

May-Liss Hestnes Mæhlum er opptaksleder ved UiT Norges arktiske universitet. Mæhlum forklarer at mye av veksten i årets oppmøtetall blant nye studenter i høst skyldes et stort og bredt tilbud i enkeltemner.

— UiT har både i sommer, men også i høst tilbudt en rekke nye enkeltemner til studenter. Her er det slik at vi har stor kapasitet og alle kvalifiserte får plass, forteller hun.

— I tillegg har vi overbooket godt mer i år enn det vi har gjort tidligere. Vi vet jo av erfaring at mange studenter faller fra etter at de har fått tilbud og fram til faktisk oppmøte. UiT har kanskje tidligere tatt litt for lite i når vi har sendt ut tilbud. Erfaringen i år viser at vi har fått flere toppmøte studenter og har klart å fylle studieplassene våre bedre, så dette er nok en strategi vi vil fortsette med, sier Mæhlum.

— Har det blitt for mange studenter noe sted? Altså at overbookingen har gått ut over studentene med dårlige oppfølging og tilbud?

— Nei, så langt har vi ikke fått noen tilbakemeldinger på det, sier Mæhlum.

Mange ulike forklaringer på nedgang

Tallene vi presenterer her inkluderer altså alle nye studenter. Både de som har startet på bachelor som er tatt opp via samordnet opptak (stort sett), men også de som har kommet inn på bachelor gjennom lokalt opptak, alle masterstudenter som jo blir tatt opp lokalt, studenter på årsstudier og enkeltemner.

Den nedgangen man eksempelvis ser ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) skyldes blant annet at mens man i 2019 hadde mange inne på etterutdanning for lærere, er det ikke det på samme måte i år. Det utgjør rundt 600 studenter bare her. På HVLs sentrale master- og bachelorprogram for grunnskolelærerutdanninger og barnehagelærerutdanninger er det møtt opp litt flere studenter i år enn i fjor.

Oppmøtetall nye studenter, alt inkludert, bachelor, master og enkeltemner og årsstudier, statlige vitenskaplige høgskoler

Statlige vitenskaplige høgskoler 2019 2020 Endring i %
Høgskolen i Molde**1125160542,67
Norges musikkhøgskole3153253,17
Arkitektur og designhøgskolen i Oslo*1701700
Norges Handelshøyskole17651550-12,18
Kunsthøgskolen i Oslo265225-15,1
Norges idrettshøgskole550415-24,55

*Mangler tall for 2020. Har estimert likt som 2019. ** Stor del av vekst skyldes nettilbud til permitterte og vekst i årsstudium i it. Alle tall presentert her benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Kilde: DBH/NSD

Bjørg Kristin Selvik er prorektor for utdanning på HVL. Hun trekker fram at det er litt ulike forklaringer på nedgangen i oppmøtet studenter, og HVL mener det i liten grad skyldes nedgang på sentrale studieprogrammer.

— Når det gjelder masterstudier og deltidsstudier har vi en del med opptak 2. hvert år så her ligger noen naturlige svingninger, videre har vi også noen masterstudier som vi ikke starter opp før til våren.

Hun forteller også at noen videreutdanninger er forskjøvet til våren med bakgrunn i koronasituasjonen. Hun trekker også fram at de ikke har noen innreisende utvekslingstudenter denne høsten.

Norges handelshøgskole (NHH) opplever også nedgang, fra 1765 oppmøtte studenter høsten 2019 til 1550.

Seniorrådgiver Maj-Brit Iden ved seksjon for utdanningskvalitet forteller at det er en viktig forklaring til denne nedgangen.

— Høsten 2019 hadde vi rundt 300 innreisende utvekslingstudenter. I år er dette tallet 5. Vi ser ellers at vi har noe økning på de fleste av våre kjerneprogrammer på bachelor og master, sier Iden til Khrono.

It øker mest på OsloMet

Når man ser på tallene for OsloMet er det ett institutt som står for mesteparten av veksten i oppmøtte studenter, og det er Institutt for informasjonsteknologi. Også Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid opplever vekst.

Leder ved instituttet, Laurence Habib, trekker fram at alle instituttets tre bachelorprogram, dataingeniør, IT og Anvendt datateknologi, har grei vekst.

— Dette forklares blant annet av at vi ble tildelt flere studieplasser i 2020 enn i 2019, noe som følger utviklingen i industrien, der det er stort behov for uteksaminerte kandidater med IT-bakgrunn, beskriver Habib i en e-post til Khrono.

Hun legger til at på masterprogrammet (Applied Computer and Information Technology) har de gått fra tre studieretninger i 2019 til seks studieretninger i 2020, og antall studenter som har møtt har gått fra 75 i 2019 til 130 i 2020.

Laurence Habib ved OsloMet har fått flere studieplasser og permitterte og arbeidsledige som studenter høsten 2020.
Laurence Habib ved OsloMet har fått flere studieplasser og permitterte og arbeidsledige som studenter høsten 2020.

Habib forteller også at når det gjelder etter- og videreutdanningstilbudene på instituttet, er disse i 2020 hovedsakelig rettet mot permitterte og arbeidsledige, og finansieringen for disse kursene kommer fra DIKU og Kompetanse Norge.

— Alle disse kursene handler om teknologi, med forskjellige innfallsvinkler og har vært veldig populære og tilbakemeldingene er gjennomgående gode. Det er store variasjoner i både yrker, sektorer, utdanningsbakgrunn og alder i gruppene, noe som mange deltakere har trukket fram som et stort pluss ved disse kursene.

Volda: — Ikke urovekkende

Johann Roppen er rektor ved Høgskulen i Volda.

Totaltallet for Volda viser at de høsten 2020 har en nedgang på nesten 13 prosent i oppmøtet sammenlignet med 2019. Høsten 2019 var det 3405 nye studenter som møtte fram, tallet var høsten 2020 redusert til 2970.

— Vi kan ikke si noe om hvordan koronapandemien eventuelt har påvirket oppmøteprosenten. For de siste fem årene ser vi at prosentdelen av studenter som har møtt opp har variert. Tallene for 2020 er faktisk litt bedre enn for 2018 og 2016, så dette er ikke tall eller en utvikling som er urovekkende, mener rektor Roppen.

Powered by Labrador CMS