Universitetet i Nordland kan komme til å få både ny rektor og en ny fusjonert høgskole onsdag. Foto: UiN
Universitetet i Nordland kan komme til å få både ny rektor og en ny fusjonert høgskole onsdag. Foto: UiN

Tross uro, det går mot årets femte fusjonsvedtak

Skepsisen mot fusjon mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag er fortsatt stor. Men i dag blir den sannsynligvis vedtatt. Og universitetet skal også ansette ny rektor.

Publisert Oppdatert

Onsdag 30.september kan det være klart for det femte fusjonsvedtak i universitets- og høgskolenorge. Universitetet i Nordland/Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag kan komme til å vedta fusjon på sine respektive styremøter.

Allerede kl.10.20 i dag ble det tvitret om at styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag har sagt ja til fusjon og dermed vil bli universitet fra 1.1.2016 (se også egen sak). Begge styrene har kalt inn til felles pressekonferansen kl. 1200 på Hell i Stjørdal.

Tidligere i år har NTNU og høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag vedtatt fusjon. Det samme har Høgskolen Buskerud/Vestfold og Høgskolen i Telemark, UiT - Det arktiske universitet i Tromsø og høgskolene i Harstad og Narvik samt Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland.

Stor motstand i Nord-Trøndelag

Motstanden mot fusjon mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag er fortsatt betydelig blant ansatte ved høgskolen.

Det er også en risiko for at det spesielt i 2016, som et mellomår, utvikler seg uheldige subkulturer og brukes tid til intern posisjo-nering.

Pål Pedersen og Stig Fossum

For mange fremstår nok den såkalte «plattformen»
som en flyktningebåt i Middelhavet på mer eller mindre tilfeldig drift nordover.

Ottar Bjerkeset

Men selv de sterkeste motstanderne av fusjon spår at begge styrene vedtar fusjon på sine respektive møter onsdag 30. september. Det er ikke mange som ser noen gode alternativer, selv om mange HiNT-ansatte kunne tenkt seg en ny forhandlingsrunde og at det ble brukt mer tid på det viktige spørsmålet. 

Mange ansatte er skuffet og føler seg lurt over at HiNT ikke har fått gjennomslag for å ha ledelsen for et fakultet for helsefag og lærerutdanning, slik høgskolestyret forutsatte. Man skal bruke 2016 til å fastsette endelig organisering. 

UiN frykter uheldige subkulturer

I styrepapirene til møtet ved Universitetet i Nordland/Høgskolen i Nesna heter det blant annet: 

«Det er også en risiko for at det spesielt i 2016, som et mellomår, utvikler seg uheldige subkulturer og brukes tid til intern posisjonering. Med parallelle strukturer vil det også kunne oppstå uklarheter rundt fullmakter. Disse mulige risikoområdene må følges opp og gjennomgås nærmere»

«2016 vil bli et utfordrende år, da den løpende virksomheten skal ivaretas og sikres både på faglig og administrativ side, samtidig som utviklingsprosjektene må gjennomføres og løsninger implementeres», heter det.

I papirene kommer det også fram at det har vært jevnlig kontakt med departementet underveis i forhandlingene.

De største fagforeningene sier nei

Fagforeningene ved HiNT hadde møte med ledelsen ved høgskolen mandag denne uka. Der skal de to største foreningene - Forskerforbundet og Utdanningsforbundet har sagt nei til fusjon på det grunnlaget som er forhandlet fram. De øvrige fagforeningene skal også ha vært skeptiske til forhandlingsresultatet, ifølge Avisa Nordland.

Styret ved HiNT hadde satt som klare premisser i fusjonsforhandlingene at Midt-Norge skulle ha ansvaret og ledelsen for både helsefag og lærerutdanning i det nye universitetet. Den framforhandlede plattformen gir ingen garantier for noen av delene. 

Et eget fakultet for helsefag er gitt opp, mens det ifølge fusjonsplattformen i løpet av 2016 skal tas initiativ til en utredning om det er faglig grunnlag for å legge et fakultet for utdanning til Nord-Trøndelag. 

Flere ansatte har skrevet åpent brev i lokal- og regionsavisene. Førsteamanuensis Hans Jørgen Støp er en av dem som har skrevet under på brevet. Han sier mange ansatte er frustrerte og opprørte over prosessen så langt. 

— Et dårlig resultat

— Forhandlingsresultatet makter ikke å presisere det reelle styrkeforholdet som eksisterer mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Ergo er dette et dårlig forhandlingsresultat for ikke bare oss som har HiNT som arbeidsplass, men for hele Nord-Trøndelag som region.

Og det må understrekes: Dette dreier seg ikke om et ja eller nei til fusjon! Dette dreier seg om et forhandlingsspill mellom likeverdige parter hvor vi ikke har maktet å vinne gjennom på strategisk viktige punkter, sier han ifølge Adresseavisen.

Trønder-Avisa anbefaler nei til fusjon nå

Trønder-Avisa anbefalte på lederplass tirsdag at styret ved HiNT burde si nei til fusjon: 

«Sett fra utsiden kan det se ut til at ledelsen ved HiNT ikke har hatt tilstrekkelig kompetanse eller erfaring til å gjennomføre forhandlingene når man ikke makter å lande et resultatet som imøtekommer de premisser eget styre har satt. Dermed mener vi også at styret ikke har annet valg enn å utsette endelig beslutning - og be administrasjonen gå i nye forhandlinger med de to andre partene. Det er nå framtida for HiNT må sikres. I samme øyeblikk som avtalen signeres, er det for sent», heter det i lederspalten.

Om skepsisen og motstanden mot fusjon har vært stor på lærerutdanningen ved HiNT har også helseansatte sagt sitt. 

«For mange fremstår nok den såkalte «plattformen» heller som en flyktningebåt i Middelhavet på mer eller mindre tilfeldig drift nordover», skrev professor Ottar Bjerkeset ved helseutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) i et åpent brev til høgskoleledelsen  i avisen Innherred.

«Uredelig»

«Dette er ikke bare uredelig, det er også et uhyre dårlig forhandlingsresultat», skriver han.

Bjerkeset er professor ved helsefag på høgskolen. Han mener at de som har forhandlet ikke har fulgt opp udiskutable krav som styret i HiNT la til grunn da et knapt flertall i styret anbefalte å gå i fusjonsforhandlinger, skriver han i innlegget i avisen Innherred.

Bente Fostad i Forskerforundet ved HiNT sier i en epost til Khrono:

— Forskerforbundet støtter ikke fusjon på grunnlag av den fusjonsplattform som er fremforhandlet. En rekke momenter i plattformen må presiseres og avtales før fusjon kan vedtas. 

Ny rektor internt?

Samlingsstyret mellom Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland skal ifølge kommunikasjonsdirektør Lotte Grepp Knutsen ansette ny rektor også på møtet onsdag, men denne saken står ikke på den offisielle dagsorden. 

Innstillingen er ikke kjent, men det var fem mannlige søkere til stillingen. 

Les også: Fem menn vil bli rektor i Bodø

På listen finnes blant annet Dr. Reid Hole ved UiN, og ifølge Trønder-Avisas spekulasjoner er han en av favorittene. Hole leder i dag Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Ettersom det nye universitetet vil ha en tydelig grønn og blå profil, samt at Hole er meget respektert faglig, seiler han opp som favoritt, etter det Trønder-Avisa skal ha fått opplyst av forskjellige kilder i universitetsmiljøet. 

Departementet bestemmer

Begge styremøtene avsluttes med en pressekonferanse. 

Dersom styrene vedtar fusjon skal saken videresendes til Kunnskapsdepartementet som foretar den endelige godkjenningen. Departementet skal også bestemme navn på den potensielt nye utdanningsinstitusjonen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS