Flere rektorer enn NTNUs Gunanr Bovim kan trenge råd på veien for alle endringer og fusjoner som skal gjennomføres i universitets- og høgskolesektoren. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm
Flere rektorer enn NTNUs Gunanr Bovim kan trenge råd på veien for alle endringer og fusjoner som skal gjennomføres i universitets- og høgskolesektoren. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

Ti fusjonsråd til rektor

Av sin egen professor i sosiologi, Aksel Tjora, får NTNU-rektoren ti gode råd på veien mot stor-NTNU. Fusjonsdebatten går høyt i Trøndelag.

Publisert Oppdatert

Utspillet kommer i et leserinnlegg i Universitetsavisa i forrige uke. Og Tjora, som er sosiologiprofessor ved NTNU, med forskning relatert til interaksjon mellom mennesker, i organisasjoner og i det offentlige rom, ofte i forbindelse med teknologiske endringer, starter friskt:

— Overkjøringen av de ansatte i styret og mistanken om manglende faglig styrte endringer kan skade tilliten som er helt nødvendig i institusjonen. Dette kan repareres, men det krever stor vilje fra ledelsen om nettopp å gjøre det. Jeg er i tvil om denne er til stede, skriver Tjora i Universitetsavisa.

Han starter med at det er et krevende utgangspunkt når fusjonen nå går sin gang etter at de ansatte ble nedstemt i NTNUs styre.

— La meg si først som sist at jeg selv er positiv til endringer ved NTNU dersom det kan bidra til styrking av fagmiljøene, og likeledes skeptisk til endringer som ikke styrker forskning og undervisning, men som drives av helt andre krefter enn de faglige, skriver Tjora (bildet under).

Ti fusjonsråd

Og her kommer Tjoras ti råd til NTNUs ledelse. Fusjonsråd som kan være nyttig også for andre institusjoner som skal i gang med samme prosess:

  1. Vitenskapelig ansatte ved NTNU er mest opptatt av å ha tid og ressurser til spennende framtidsrettet forskning og god undervisning, med tydelig faglig forankring. Ikke reduser betydningen av disse kjernefaktorene!
  2. Tro ikke at du kan motivere vitenskapelig ansatte til å tro på en idé som ikke er faglig forankret. NTNU må videreutvikle faglig orienterte miljøer som kjernen i en endringsprosess.
  3. Du kan ikke å tegne deg fram til en levende universitet! Det må skapes gjennom engasjerte fagmiljøer som opplever eierskap både til hva NTNU jobber for sentralt og til de muligheter som kan skapes og bevares i eget fagmiljø.
  4. De vitenskapelig ansatte sitter på tonnevis med erfaringer fra andre universiteter, fra forskningsopphold og samarbeid. Lytt til disse erfaringene!
  5. Ikke ha overdreven tro på muligheten til å engasjere NTNUs ansatte ved bruk av orienteringsmøter fra ledelsen. De fleste av oss er interessert i dialog, men er lei av å bli orientert!
  6. Allmøte er ikke medvirkning!
  7. Unngå festtaleaktige innlegg i media (jf. rektorenes kronikk i Adressa 4. mars) . Fagfolk gjennomskuer tom retorikk og blir bare irritert og oppgitt av slikt fra ledelsen.
  8. Ikke overdriv retorikken med eksterne faglige trusler mot NTNUs fagmiljøer, når den virkelige trusselen er økt byråkrati internt og i forskningsfinansiering, samt ukritisk tro på tellekanter, som pekt på av Erik Boye og Edvard Moser.
  9. Kutt mantraet om tverrfaglighet. Gi fag og disipliner gode vilkår først! Tverrfaglighet uten solide fag «i bunn» blir overfladisk.
  10. Slutt å bruke følgende ord: fremragende, eksellens, robust(het), bærekraft(ig). Vær heller helt konkret!

Slutt å bruke følgende ord: fremragende, eksellens, robust(het), bærekraft(ig). Vær heller helt konkret!

Aksel Tjora

Vi fusjonerer ikke for å bli mindre kompe-tente.

Gunnar Bovim

Les også:

Bovim glad for innspill

Under tittelen «Vi fusjonerer ikke for å bli mindre kompetente» skriver Gunnar Bovim svar til Tjora i Universitetsavisa, og takker for engasjementet:

— Kjære Aksel Tjora. Takk for ditt engasjement. Min største bekymring i den prosessen vi nå er inne i, er at ikke alle motforestillinger, refleksjoner og gode argumenter kommer på bordet. Jeg setter derfor oppriktig pris på rådene, både på grunn av din faglige forankring og din «entusiasme og iver for et godt NTNU». Den entusiasmen og iveren deler vi, skriver Bovim.

Vi har bedt om råd, og vi har lyttet

Bovim skriver altså at han er glad for råd, og han trekker fram flere momenter som viser at fusjonen med de tre høgskolene etter hans syn i stor grad er faglig begrunnet.

Men når det kommer til det å lytte til egne ansatte. er Bovim ikke enig i Tjoras utspill om at de ansatte ikke har blitt hørt:

«Det ikke riktig at jeg har «avslått gode råd fra egne ansatte». Tvert imot, jeg har både bedt om råd og lyttet til dem. Det fantes ikke én mening om fusjonen blant NTNUs ansatte. Det har vært mange runder, ikke minst blant NTNUs ledere og tillitsvalgte, som har hatt stor betydning for mine vurderinger og for styrets vedtak. Vi har også forsøkt å åpne flere arenaer for toveis kommunikasjon, både i form av allmøter og på nett, selv om jeg absolutt hadde ønsket at flere hadde brukt dem. Jeg er helt enig med deg om at allmøter ikke skal være eneste arena for medvirkning», skriver Bovim blant annet.

Les også:

Etter påske møtes de to til åpen debatt om fusjonsarbeidet. For selv om de er uenige på noen punkter vil begge universitetets beste:

Rektor Bovim formulerer det slik: «Jeg kjenner en grunnleggende entusiasme for NTNU.», mens Tjoras utgangspunkt er:  «Det handler om drømmen om NTNU

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS