Statsråd Torbjørn Røe Isaksen omprioriterer fusjonsmidler i revidert nasjonalbudsjett i dag og gir ni millioner kroner til privat høgskolefusjon. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Statsråd Torbjørn Røe Isaksen omprioriterer fusjonsmidler i revidert nasjonalbudsjett i dag og gir ni millioner kroner til privat høgskolefusjon. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Pengedryss til privat fusjon

Departementet flytter 9 av 75 statlige fusjonsmillioner over til fusjon av fire private høgskoler. Diakonhjemmets høgskole synes de har fått mye penger.

Publisert Oppdatert

Det er i budsjettet for 2015 bevilget 75 millioner kroner til såkalte SAKS-midler (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing) - enklere sagt - fusjoner i universitets- og høgskolesektoren. 

I revidert nasjonalbudsjett som blir lagt fram i dag, tirsdag, kommer det fram at regjeringen har flyttet 9 millioner kroner av disse midlene over til en tilskuddspost for private høgskoler. 

Fire kristne høgskoler blir én

Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass Diakonale Høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen har søkt om 9 millioner til sin fusjonsprosess. De fire private høgskolene har en intensjon om å vedta fusjon i september, med virkning fra 1.januar 2016.

De har fått innvilget pengestøtten, og begynner derfor for alvor prosessen med å bli én skole.

Vi syns vi har fått mye penger, og er fornøyde med summen.

Inger Moser

Vi har en berettiget forventning om at det skal komme statlige midler og støtte til fusjonsarbeidet framover både i 2016 og 2017 og videre.

Gunnar Bovim

— Vi er veldig glade og kjempefornøyde med tildelinga. Vi syns vi har fått mye penger, og er fornøyde med summen. Det er ikke nok om du regner med arbeidskostnader innad på de fire institusjonene, men det hadde vi heller ikke lagt inn i regnestykket da vi søkte, sier rektor Ingunn Moser ved Diakonhjemmet Høgskole.

Til sammen vil de fire høgskolene ha rundt 3500 studenter når fusjonen blir et faktum, med campus spredt rund i forskjellige byer: Oslo, Stavanger, Sandnes og Bergen. 

Et ønske fra institusjonene

— Vi har hatt en god dialog med høyskolene og universitetene underveis og er glade for godt samarbeid. Vi ønsker fortsatt en god dialog med alle institusjonene, basert på kriteriene for robusthet og kvalitet som vi har fremmet for Stortinget. Det er viktig å støtte fusjonene også økonomisk og vi foreslår derfor at disse fire høyskolene får 9 millioner kroner til arbeidet med fusjonen framover, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

De 9 millioner kronene er engangsmidler til de nevnte institusjonene når styrene har vedtatt fusjonen til høsten. 

Både høgskolestyrene og eierstyrene skal behandle fusjonen, dermed anslår Moser at de tidligst gjør et vedtak til høsten. Den foreløpige planen er å være klare i begynnelsen av september.

Det er skolene selv som har tatt iniativ til fusjonen og som tok kontakt med Kunnskapsdepartementet, dermed er det lite trolig at høgskolene vil avvise en fusjon.

Isaksen understreker imidlertid at dersom de private fusjonspartnerne ikke kommer fram til fusjonsvedtak vil departementet heller prioritere statlige institusjoner og flytte midlene i forbindelse med nysalderingen av 2015-budsjettet.

Fytter midler fra offentlige høgskoler

Potten til de statlige fusjonene er dermed redusert til 66 millioner kroner i 2015.

Rektor Gunnar Bovim (bildet over), som står i spissen for en av de aller største statlige fusjonene, ved NTNU i Trondheim, er helt avslappet på akkurat denne omprioriteringen av midler når det gjelder 2015. Han leder et arbeid der intensjonen er at tre høgskoler; henhholdsvis i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag skal bli en del av NTNU fra 1.januar 2016. 

— Det er ikke fryktelig mye penger vi kan bruke i 2015. Vi har ikke bestilt store konsulentutredninger, vi gjør det meste arbeidet på egen kjøl, sier NTNU-rektor Bovim i en kommentar til Khrono. 

— Men vi har en berettiget forventning om at det skal komme statlige midler og støtte til fusjonsarbeidet framover både i 2016 og 2017 og videre. Det har jeg tillit til vil skje og opplever at vi er i en god dialog med departementet om dette, sier Bovim. 

Deler 66 millioner likt

Øvrige 66 mill. kroner i SAKS-midler i 2015 vil Kunnskapsdepartementet i hovedsak tildele til statlige institusjoner som fusjonerer fra 1.1.2016. Midlene vil tildeles i etterkant av Stortingets behandling av strukturmeldingen og kongelig resolusjon sommeren 2015.

Midlene vil i 2015 fordeles likt til alle de statlige fusjonsprosessene.

De som da skal dele på summen vil eventuelt bli fusjonsprosessen mellom Høgskolen i Buskerud/Vestfold og Høgskolen i Telemark, Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund samt Universitetet i Tromsø og høgskolene i Narvik og Harstad. Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna jobber også for å fusjonere fra 1.1.2016, mens og Nord-Trøndelag ifølge rektor Steinar Nebb, ikke vil være fusjonsklare før 1.1.2017.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS