— Landskapet har endret seg og vi må følge med, sier ny styreleder ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Trond Ueland.
— Landskapet har endret seg og vi må følge med, sier ny styreleder ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Trond Ueland.

Motstander av fusjon utreder stor-fusjon

Nye toner på Vestlandet: Styret hos den største fusjonsmotstanderen av alle, Høgskulen i Sogn og Fjordane, har bestemt at de skal utrede fusjon. Volda er fortsatt i tenkeboksen.

Publisert Oppdatert

Det nye styret ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) har hatt styreseminar onsdag og torsdag denne uka, og 24.september hadde de også sitt aller første styremøte. Det samme hadde Høgskulen i Volda.

Ifølge styreleder Trond Ueland ved HiSF vedtok styret flere utredninger som skal gjøres parallelt: 

— Vi skal gjøre en utredning om hva som kan bli konsekvensene dersom vi blir en del av et profesjonsuniversitet på Vestlandet. Denne utredningen skal gjøres eksternt. Og så skal vi lage en egen intern utredning om styrker og svakheter og hvordan vi eventuelt kan klare oss alene. Vi snakker også med Høgskulen i Volda, sier han og i det kan det ligge både fusjonsmuligheter, samarbeid om lærerutdanning eller å bli en del av alliansen mellom Høgskolen i Molde, Høgskolen i Lillehammer og Høgskulen i Volda.

Mer fusjonsvennlig

Den nye eksterne styrelederen Ueland, som er blitt karakterisert som mer funsjonsvennlig enn mange i HiSFs forrige styre var, sier til Khrono at han ikke ser på vedtakene som ble gjort torsdag som noen endring på den sjølstendighetslinja Høgskulen i Sogn og Fjordane har stått for. 

Med ett unntak er alle medlemmene nye og de trenger nok litt tid på å bli kjent med høgskolen og med de mange sidene ved strukturdebatten.

Johann Roppen

— Allerede i februar i år vedtok det forrige styret et slikt subsidiært forslag om mulig fusjon, sier han. 

I styrepapirene vises det til et vedtak fra februar 2015, der det heter at:

«Subsidiært går styret inn for ein tettare integrasjon mellom UiB, HiSF, HiB, og HiVolda med sikte på å etablera eit framtidig fleircampusuniversitet på Vestlandet. HiSF legg til grunn at dette alternativet kun er aktuelt dersom UiB er med frå starten». Dette vedtaket har langt på vei druknet i sjølstendighetsdebatten på Vestlandet. Men nå går de altså inn for å utrede muligheten til å bli en del av et profesjonsuiversitet også uten Universitetet i Bergen.

Intern strid 

I styrepapirene til torsdagens møte kommer det også fram at tidligere rektor Åse Løkeland flere ganger foreslo et slikt subsidiært vedtak, men at styret hennes sa nei. I de samme papirene kommer det også fram at ledelsen ved høgskolen har vært splitta i synet på samarbeid og fusjon. 

«I leiargruppa ved HiSF har det vore ulike syn og meiningar om struktursaka. Det gjeld både innhald og prosess. I dei fleste fagmiljøa i Sogndal har sjølvstendestandpunktet stått sterkt. I Førde har det både ved sjukepleie- og ingeniørutdanningane vore stemning for nærmare samarbeid og mogleg fusjon med Høgskolen i Bergen», heter det.

Styreleder Ueland sier til Khrono at styret også har presisert at utredningene som ble vedtatt i møtet torsdag ikke er noe vedtak om fusjonsinngåelse. 

— Vi har også kontakt med Høgskulen i Volda og en utgreiing om allianse med Molde og Lillehammer, sier Ueland. 

— Alt dette skal legge grunnlag for å gjøre et endelig vedtak til våren 2016, sier han. Dersom styret vedtar sammenslåing eller fusjon i en eller annen form da, vil denne ha virkning fra 1.januar 2017.

Utredningen om mulig fusjoner skal gjøres av eksterne konsulenter, det er ennå ikke bestemt hvem. 

Bevegelse på Vestlandet

— Men selv om du sier at dette ikke er noe linjeskifte så er nye toner fra styret liekvel?

— Det er en bevegelse på Vestlandet nå, sier han og legger til: 

— Landskapet har endret seg og vi må følge med, sier Ueland.

(Deltakerne på det første styremøtet ved Høgskulen i Volda torsdag 24. september. Fra venstre: Joanna Antoniak, Jacob Kjøde jr, Tor Johan Ekeland, Janne Heggvoll, Stig Ove Brobakke, Johann Roppen, Endre Brunstad, Kristin Sørheim, Terje Heggem, Åslaug Krogsæter, Kjell-Einar Dagfinrud og Jens Standal Groven. Foto: Hans Jordheim, Nærnett, Høgskulen i Volda.) 

Volda fortsatt i tenkeboksen

Kan hende er det nå Høgskulen i Volda som etter torsdagens styremøte vil overta rollen som den største fusjonsskeptikeren på Vestlandet. 

Styret i Volda gjorde ikke vedtak om verken det ene eller det andre når det gjelder strukturdebatten, og det var det heller ikkje lagt opp til i styrepapirene som ble sendt ut på forhånd til møtet som ble holdt 24.september. 

Voldarektor Johann Roppen er også styreleder ved Høgskulen i Volda. Han mener det er fornuftig av det nye styret å tenke seg litt om.

— Styret hadde sitt første møte i dag. Med ett unntak er alle medlemmene nye og de trenger nok litt tid på å bli kjent med høgskolen og med de mange sidene ved strukturdebatten, sier Roppen til Khrono.

Styret ved Høgskulen i Volda vil diskutere strukturdebatten på alle styremøtene i høst. Styret skal møtes neste gang til styreseminar og styremøte 29.-30. oktober. Statssekretær Bjørn Haugstad skal delta på styreseminaret. Han bekreftet invitasjonen fra Volda på en e-post som faktisk kom til Volda midt under styremøtet i torsdag 24. september.

Fortsatt alliansetenking

Roppen legger til at det uansett er behov for å utvikle alliansen med Høgskolen i Molde og Høgskolen i Lillehammer videre, og at det er en prosess som nå går inn i en fase der fag blir viktig.

— Faglig samarbeid skal en arbeide for å utvikle uansett hvordan strukturdebatten utvikler seg, sier Roppen.

— Ambisjonen med allianseprosjektet er å finne en bedre måte å oppnå styrka undervisnings- og forskningskvalitet på enn gjennom kostbare fusjoner, sier Roppen. 

Vestlandsfloka

Når det gjelde invitasjonene fra Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen så mener Roppen at styret var avventende og ville verken si ja eller nei på dette første styremøtet. 

Høgskolene på Vestlandet og Universitetet i Bergen møtte statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad, på hotellseminar i Bergen for vel to uker siden. Hensikten med møtet var å løse den såkalte Vestlandsfloken og det som så langt har vært en relativt sterk motstand mot fusjoner i vest.  Møtet bunnet ut i en enighet om å lage en felles utredning om en mulig fusjon mellom Høgskolen i Bergen (HiB), Stord/Haugesund (HSH)og Sogn og Fjordane (HiSF). Både HiB og HSH er allerede i fusjonsmodus, mens man tok forbehold om et styrevedtak om ny fusjonskurs ved  HiSF og Volda. 

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS