<span class="caps">NTNU</span>-rektor, Gunnar Bovim, holder foredrag på seminar med Produktivitetskommisjonen. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm
NTNU-rektor, Gunnar Bovim, holder foredrag på seminar med Produktivitetskommisjonen. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

Fremdeles glad for ekteskap, men spente på finansiering

Rektorene i det nye «stor-NTNU» sier etter å ha sett første flik av melding om struktur at de er enda gladere for at de skal fusjonere, men de er spente på hvilken økonomisk drahjelp de får.

Publisert Oppdatert

Fredag legges Stortingsmeldingen om struktur fram for Kongen i statsråd. Onsdag ble hovedpunktene presentert, og Gunnar Bovim og de tre andre rektorene i stor-NTNU sendte ut en felles pressemelding.

Hovedbudskapet er at de tar utfordringen, og lover kunnskapsministeren to nye universitetsbyer i Norge om ti måneder.

Tyst om finansiering

Onsdag ble ikke finansiering nevnt, hverken på lang sikt eller når det gjelder fusjonskostnader. Rektor på NTNU, Gunnar Bovim, sier til Universitetsavisa at om regjeringen, med noen justeringer, følger rådene fra finansieringsutvalget, får sektoren en god modell med forutsigbar og skikkelig basisfinansiering.

— Hva med fusjonskostnadene?

— I sin natur er dette forbigående utgifter. På lang sikt blir det ikke dyrere å drive et fusjonert NTNU, enn det vi har nå. Men det vil koste en del i overgangen å få systemene på plass. Jeg har tillit til at vi får gode tilskudd til det, selv om det ikke er sikkert vi får full dekning til alt vi ønsker oss. Det kan også være litt vanskelig å skille nå, hva som er fusjonskostnader og hva som er forbedringskostnader som vi ellers ville måtte tatt på egen kjøl.

— Det er satt av 75 millioner kroner til fusjonsarbeidet på årets budsjett?

— Det er ikke nok. Men ministeren har vært tydelig på at det også settes av minst 75 millioner kroner neste år. Men for meg er ikke utgangspunktet at vi er en underfinansiert sektor. Slik jeg ser det er vi først og fremst for lite ambisiøse. Det er for meg en større bekymring enn finansiering.

Nye kvalitetskrav

Rektor ved Høgskolen i Ålesund, Marit Synnes (bildet under), er glad for de nye kvalitetskravene fra regjeringen.

— De tydelige kvalitetskravene i meldingen er nye, spesielt økte krav i forhold til opprettelse av master- og doktorgradsutdanninger, og på sikt reakkreditering av eksisterende programmer i henhold til nye krav. Dette er viktig og riktig, og viser at man mener alvor med å øke kvaliteten, sier Synnes til Khrono.

Synnes forteller at Høgskolen i Ålesund tidlig fikk beskjed fra Kunnskapsdepartementet om at de var for små til å fortsette alene.

— Strukturmeldingen er en bekreftelse på at vårt valg om å gå aktivt inn i fusjonsplanlegging med NTNU, HiG og HiST, var et riktig valg. Det vil ikke bli noe enklere å fortsette som liten høgskole framover. Men man skal likevel ikke undervurdere kostnadene med en fusjon. Tettere oppfølging og støtte fra Kunnskapsdepartementet i den videre prosessen vil derfor være avgjørende for å kunne gjennomføre denne fusjonen på en god måte, understreker Synnes overfor Khrono.

NTNU får økt konkurranse

Bovim merket seg også at dagens presentasjon inneholdt et skriftlig punkt som ministeren ikke kommenterte, nemlig at fra neste år må man minst ha karakteren 4 i matematikk for å komme inn på lærer- og lektorutdanningene.

— Det er en betydelig skjerping, og for oss ved NTNU betyr det at konkurransen om de flinkeste studentene øker, sier Bovim.

NTNU har fram til nå vært i den spesielle situasjonen at de har fått lov til selv å sette karakterkrav på sine sivilingeniørstudier. Det betyr at universitetet er blitt favorisert ved å kunne trekke til seg de beste studentene.

Bovim avviser at han er urolig. Han sier det er fornuftig samfunnsmessig at lærerutdanningene trekker til seg studenter med høy kompetanse.

— Det vil endre noe på vår konkurransesituasjon, vi har hatt privilegier som vi mister, men jeg kan ikke sitte her og si at det er hverken grusomt eller forferdelig. Det er viktig å få de mest skolerte inn på de viktigste utdanningene, men man kan jo stille seg spørrende til om man trenger 4 i matematikk for å bli en god historielærer.

Gjøvik og Ålesund blir universitetsbyer

Høgskolene i Ålesund, Gjøvik, Sør-Trøndelag og NTNU er i full gang med å planlegge bryllup. Om ti måneder skal etter planen det nye NTNU formelt åpnes. Det betyr at Gjøvik og Ålesund blir universitetsbyer fra 1.januar 2016. 

— Vi tror at universitetsstatusen vil få mange positive ringvirkninger for våre regioner. Vi regner med at søkertallene vil øke og at samarbeidet skal styrke våre fagmiljøer, sier rektorene Jørn Wroldsen i Gjøvik og Marianne Synnes i Ålesund. 

— Vi på Gjøvik er glade for de strategiske valg styret og ledelse gjorde høsten 2014. Og vi er glade for at dette nå forankres i strukturmeldingen. Vi ser fram til videre arbeid sammen med HiST, HiÅ og NTNU for å realisere «nye NTNU», sier Wroldsen til Khrono.

Rektorene er spente på hva slags rammevilkår den nye institusjonen vil få.

— Det er viktig å ha en robust og forutsigbar basisfinansiering , sier rektor Gunnar Bovim ved NTNU.

Felles studentopptak i 2016

Fra fusjonstidspunktet 1. januar 2016 vil NTNU være én organisasjon. Våren 2016 vil det første felles studentopptaket bli gjennomført.

— Studietilbudene ved NTNU vil gjennom fusjonen framstå mer enhetlig, med høyere kvalitet og større samfunnsrelevans. Vi har solide disiplinfag som driver aktiv grunnforskning, og profesjonsutdanningene skal hente det beste fra hvert studiested, sier Gunnar Bovim.

Jobb nummer én i planleggingen i år blir å sørge for sikker drift fra første dag i det fusjonerte universitetet.

— Vi tar lærdom av andre fusjoner. Det aller viktigste i starten blir å sørge for at virksomhetskritiske funksjoner og støttetjenester fungerer. Ansatte skal ha lønn og studenter må vite at de er registrert i riktig studieprogram. Vi må støpe fundamentet før vi kan bygge det nye NTNU-huset, sier rektor Bovim.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS