Ved tidligrere fusjonsvedtak har motsetningene vært skarpe, særlig mellom de interne og de eksterne. I dag var de samstemnte om ønsket om å føre styrearbeidet videre. FOTO:  KRISTOFFER FURBERG
Ved tidligrere fusjonsvedtak har motsetningene vært skarpe, særlig mellom de interne og de eksterne. I dag var de samstemnte om ønsket om å føre styrearbeidet videre. FOTO: KRISTOFFER FURBERG

Benkeforslag vedtatt

Styret ved NTNU vedtok fredag å vrake forslaget om å opprette et flunkende nytt styre for Midlertidige NTNU. I stedet vedtok man å forlenge egen virkeperiode.

Publisert Oppdatert

Dagens styremøte ved NTNU var i sin helhet viet den forestående fusjonen. Det viktigste vedtaket gjaldt oppnevning av nytt, utvidet styre for den midlertidige, fusjonerte hybridmodellen som vil utgjøre NTNU fra årsskiftet og fram til omkring sommeren 2017, hvor den permanente, fusjonerte organisasjonen er oppe og står, skriver Universitetsavisa.

Styret fikk seg forelagt en innstilling hvor man anbefalte departementet å gjøre rent bord og oppnevne et helt nytt NTNU-styre.

Dette vedtaket ville, om det ble tatt til følge, ha ført til at samtlige, interne representanter (ansatte, studenter og de midlertidige) måtte ha blitt valgt på nytt, med mulig konsekvens at alle disse ble skiftet ut.

For de eksternt oppnevntes del ville det vært opp til departementet om de fikk sitt mandat forlenget.

— Uheldig

Som ansattrepresentant Kristin Melum Eide påpekte, kunne man kommet i den etter hennes oppfatning svært uheldige situasjon at man fikk full utskiftning av de interne, demokratisk valgte representantene, mens de eksterne fikk fortsette.

— Noe slikt ville blitt svært dårlig mottatt på grunnplanet. Vi ble tross alt valgt med fire års mandatperiode, sa Eide.

Derfor sluttet hun helhjertet opp om et benkeforslag kollega blant ansattrepresentantene, Bjarne Foss, la fram. I dette vedtaksforslaget fikk det nåværende styret sin mandatperiode forlenget fram mot 2017, til det nye NTNU er en realitet.

I henhold til Foss’ forslag utvides styret med 2 representanter, én fra studentene og én fra de ansatte, slik det også sto å lese i det opprinnelige forslaget.

Etter forslag fra Karin Røding, ble en representant fra de eksterne også lagt til. Røding motiverte sitt forslag med behovet for å opprettholde den interne styrebalansen mellom de eksterne og de interne.

Gjøvik eller Ålesund kan bli urepresentert

Det har vært et tema fram mot vedtaket at «satellittene» i Ålesund og Gjøvik ble sikret representasjon i det midlertidige, utvidede styret. Denne sikringen er svekket i det vedtatte forslaget, fordi valgkretsene som de 2 nye representantene skal velges fra, er utvidet med HiSTs. Dermed kan man, slik rektor Gunnar Bovim kommenterte, risikere å komme i den situasjon at begge de nyoppnevnte kommer fra HiST, som har den desidert største valgkretsen, mens varaene (som har fast møteplikt men ingen stemmerett) kommer fra én av de to mindre høgskolene.

Dermed kan man oppleve at enten HiG eller HiÅ bli stående uten representasjon i det utvidede styret.

Denne eventualiteten ble luftet over styrebordet. Man valgte å møte det ved å legge inn en anbefaling i vedtaket til KD om, når man velger ekstern representant, kompenserer for en slik eventuell, manglende representativitet.

Enstemmig vedtak

Dette vedtaket, som ble gjort enstemmig,  er rådgivende. Regjeringen tar sin endelige beslutning, blant annet på basis av hvilke råd styrene ved NTNU – og de tre høgskolene – velger å gi. Styret ved HiG har allerede gitt sitt råd, som er å anbefale at hele styret velges på nytt.

Dermed er det en mulighet for at samtlige høgskolestyrer lander på en annen anbefaling enn NTNUs styres. Det som står fast er at samtlige av dagens «gamle» styrerepresentanter ønsker å bli med videre, med unntak av den midlertidige og studentenes representanter, som står på ordinære valg i høst.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS