Prorektor ved Høgskolen i Hedmark, Jørgen Klein, sier at hovedmålet til høgskolen er å bli universitet. Første steg til fusjon med Høgskolen i Lillehammer er tatt. Foto: HiHe
Prorektor ved Høgskolen i Hedmark, Jørgen Klein, sier at hovedmålet til høgskolen er å bli universitet. Første steg til fusjon med Høgskolen i Lillehammer er tatt. Foto: HiHe

Høgskolene i Lillehammer og Hedmark går for fusjon fra 2017

Fusjon mellom høgskolene i Lillehammer og Hedmark kan bli en realitet allerede fra 1.1.2017. Østlandsuniversitetet kan se dagens lys før 2020.

Publisert Oppdatert

Det meste ligger nå til rette for at det blir fusjon mellom de to høgskolene i innlandet. De formelle vedtakene om en fusjon mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark skal ikke gjøres før i slutten av september, men allerede på høgskolenes styremøter nå i juni vil det bli gjort likelydende vedtak om å inngå fusjonsforhandlinger og lage et forslag til en fusjonsplattform. Og departementet skal ha godkjent framdriftsplanen.

De to rektorene, Anna Ottesen ved Høgskolen i Hedmark og Kathrine Skretting ved Høgskolen i Lillehammer har brukt de første månedene i sin første rektorperiode til å snakke seg sammen. 

NIFU tror på universitet

I dag, torsdag, ble også rapporten Muligheter ved en fusjon fra NIFU (Nordisk institutt for studier om forskning og utdanning) offentliggjort. 

«En fusjon mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer gir realistiske muligheter til å oppnå universitetsstatus innen 2020». Det er hovedkonklusjonen i NIFU-rapporten.

Vårt primære mål er å bli universitet og det greier vi ikke alene.

Jørgen Klein

Vi vil ikke bli Høgskolen i Østfold som kun satser på å være en høgskole med kun
bachelor-utdanninger.

Kathrine Skretting

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) fikk tidligere i vår oppdraget fra de to høgskolestyrene om å synliggjøre og vurdere mulighetene for sammen å utvikle en ny, høyere utdanningsinstitusjon på Østlandet. 

Den nye høgskolen kan få rundt 13.000 studenter og vel 850 ansatte. 

Østlandsuniversitetet anno 2020

De to høgskolene har vært i fusjonsforhandlinger tidligere. Den gangen var også Høgskolen i Gjøvik med, og det var snakk om å opprette Innlandsuniversitetet. Men fusjonsplanene mellom de tre om et innlandsuniversitet havarerte. Nå er Høgskolen i Gjøvik fusjonert inn i NTNU. Arbeidstittelen på den potensielt nye utdanningsinstitusjoen i innlandet er Østlandshøgskolen eller Østlandsuniversitetet. 

Hedmarkrektor Anna Ottosen er på ferie, men prorektor for forskning, Jørgen Klein, er fornøyd med NIFUs anbefalinger.

— Vi må i gang med en navneprosess etterhvert, sier prorektor ved Høgskolen i Hedmark, Jørgen Klein til Khrono. Det er ennå ikke avklart hvordan den skal foregår. 

Fusjon 1.1.2017

— Dere går jo relativt fort fram når dere tenker at fusjonen skal være i boks allerede 1.1.2017?

— Det endelige fusjonsvedtaket vil ikke bli gjort før 28.september, men det er jo et poeng å få gjort dette nå innenfor den nåværende regjeringsperioden. Til neste høst vet man ikke hvilken regjering som sitter, sier Klein. 

Prorektoren merker også en positiv og avslappet stemning rundt seg  og ikke mye murring eller fusjonsmotstand. 

— Det er en helt annen stemning nå, og mer entusiasme enn under de tidligere fusjonssamtalene. Man ser at disse to høgskolene passer sammen og er komplementære. sier Klein og legger til: 

— Vårt primære mål er å bli universitet og det greier vi ikke alene. Vi har ikke lyst til å bli stående igjen alene når «alle andre» fusjonerer, sier han. 

Skjær i sjøen?

— Hvor er skjærene i sjøen? 

— Det vet jo ennå ikke, men det kan jo bli krevende prosesser både rundt ledelse og fordeling av fakulteter og hvor disse skal ligge etterhvert, sier han og mener det også kommer an på hvordan forslaget til en fusjonsplattform er utformet.

— Ja, hvem skal være rektor på denne nye høgskolen? De er relativt nytilsatte begge de nåværende rektorene? 

— Det kan jo være at lederstillingene blir lyst ut og så må de som ønsker det søke, sier Klein. 

— Den nye høgskolen vil få 5-6 campus, det kan jo bli krevende? 

— Vi ved Høgskolen i Hedmark har jo god erfaring med å drive flercampushøgskole, så det er vi ikke så redde for. Vi har gjort det i mange år allerede, og dessuten er jo flercampus i ferd med å bli regelen og ikke unntakene, ikke bare i Norge, men også i verden forøvrig, sier prorektor Jørgen Klein. 

(Foto: Maja Lindseth)

Skretting: Vil ikke bli Høgskolen i Østfold

Rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Lillehammer er heller ikke overrasket over NIFUs konklusjoner. 

— Dette var som ventet, sier hun til Khrono. 

— Og noen større motstand internt mot dette på Lillehammer har ihvertfall ikke vi registrert? 

— Nei, det er  en ganske gjengs oppfatning her at vi sikrer virksomheten vår best ved å fusjonere. Vi vil ikke bli Høgskolen i Østfold som kun satser på å være en høgskole med bachelorutdanninger, sier Skretting som absolutt går for en universitetssøknad. 

 — Jeg er glad for at NIFU mener det er innen rekkevidde å bli universitet før 2020. Men vi ser jo at det er hard jobbing som skal til, både med PhD-programmer og gjennomstrømming, også på MA. Vi bør også styrke forskningsvirksomheten når det gjelder både akkvisisjon og publisering, sier hun, og legger til:  

— Men der er vi jo ikke alene. Flere av dem som ønsker å bli universitet er der. 

Nybygg ved Mjøsbrua?

Men noen skjær i sjøen kan det komme til å bli, selv om alt høres ganske så harmonisk ut nå. 

— Geografisk plassering av ledelsen, for eksempel kan jo bli et stridsspørsmål. Noen har foreslått et nybygg ved Mjøsbrua? 

— Der har jeg faktisk tenkt å finne ut litt mer hva Høgskolen i Sørøst-Norge gjør, så kan hende kan vi komme rundt hele spørsmålet, sier Skretting. 

Et alternativ kan dermed være såkalt mobil ledelse og ambulerende rektor.

Hedmark har styremøte først

Høgskolen i Hedmark er først ut og har sitt styremøte allerede 9. juni. Styrepapirene ble lagt fram torsdag og her er forslaget til vedtak som styret ved Høgskolen i Lillehammer, etter planen, skal vedta uka etter: 

«Styret ber om at det til styremøtet 28.9 legges frem et forslag til avtale (fusjonsplattform) mellom høgskolene i Lillehammer og Hedmark. Avtalen skal gi det nødvendige grunnlag for gjennomføringen av en eventuell fusjon mellom partene. Forhandlingene om utformingen av avtalen skal gjennomføres av styrelederne og rektorene ved de to institusjonene. Rektor skal sørge for god informasjon og involvering av medarbeidere og studenter i prosessen frem til styremøtet 28.9. Partene oppnevner i fellesskap et sekretariat som kan bistå i utformingen av avtalen».

(Rektor Kathrine Skretting har 6.juni dementert uttalelsen sin i denne artikkelen om Høgskolen i Østfold.

Les også: Skretting dementerer)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS