Språkrådet deler ut masterstipend

Publisert

Språkrådet har lyst ut fleire stipend til mastergradsstudentar som skriv oppgåver rådet er interesserte i.

Det melder dei på sine heimesider.

Dei årlege stipenda er på 25 000 kroner og søknadsfristen er 1. oktober.

I 2020 deler Språkrådet ut stipend innanfor desse fag- eller emneområda:

· språk i media og kultursektoren

· språk i høgare utdanning

· terminologi og fagspråk

· språk og IKT

(Ragnhild Vartdal / Khrono)