null Foto: Privat
null Foto: Privat

Debatt: Islam Net, høgskolen og stormuftien

Islam Nets søknad om studentforening gir verdifull informasjon om organisasjonens målsetting, kultur og arbeidsformer.

Publisert Oppdatert

Islam Net HiOA har søkt om å bli godkjent som studentforening ved HiOA. Vår nye nettavis Khrono har sørget for å publisere søknaden. Den gir verdifull informasjon om organisasjonens målsetting, kultur og arbeidsformer. I en kristen kulturkrets kan man snakke om evangeliene, treenigheten, Abraham og de sju dødssynder uten at folk ser rart på deg. Dette er jo barnelærdom.

Islam er kommet for å bli i Europa. Derfor er det nyttig å bli kjent med deres barnelærdommer. Ta lov og rett. Islam Net legger stor vekt på samhold i forhold til islamsk lov:

Islam Net HiOA skal ikke delta i arbeid som kan føre til splittelser blant muslimer. Det innebærer bl.a. at ingen lovskole skal prioriteres overfor en annen. Arrangementer skal heller ikke være ekskluderende overfor andre godkjente lovskoler.

Styremedlemmer i Islam Net HiOa kan ikke uttale seg mot grunnprinsipper i islam som godtas av den muslimske majoriteten.

Det innebærer bl.a. at en ikke kan være motstander av lærde som Abu Haneefa, Ahmad ibn Hanbal, Malik ibn Anas, Muhammad ibn Idris as-Shafi’i, Taqi ad-Din Ahmad ibn Taymiyyah, Muhammad Nasiruddin al-Albani, Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baaz osv

Hva innebærer dette? De fire første er tidlige muslimske rettslærde og grunnleggere av hver sin juridiske skole.

Abu Haneefa (699-767; grunnlegger av Hanafi-skolen)
Ahmad ibn Hanbal (780-855; Hanbali-skolen )
Malik ibn Anas  (c. 711-795; Maliki-skolen)
Muhammad ibn Idris as-Shafi’i  (767-820; Shafi-skolen)

De fire skolene skiller seg ikke vesentlig fra hverandre. De har ulik tyngde i ulike land, men anerkjenner hverandre som legitime. Taqi ad-Din Ahmad ibn Taymiyyah (1263–1328), var også en ledende jurist. At Islam Net også nevner to moderne rettslærde, er imidlertid interessant.

Muhammad Nasiruddin al-Albani (1914-1999), sier Wikipedia, angrep islamsk fanatisme, konservatisme og sensur («the stifling of free thought and inquiry»). Han kritiserte de fire juridiske skolene og hadde et komplisert forhold til salafistene (som tar islams tidligste tider som ideal).

Den siste på listen, Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baaz (1910-1999), var i mange år den ledende juristen i Saudi-Arabia.  I 1966 angrep han universitetet i Riyadh for vranglære. Riyadh hevdet nemlig at jorda går rundt sola.  Ibn Baaz var æresrektor (chancellor) av det Islamske universitet i Medina fra 1970 til 1975 og direktør for forskningsavdelingen fra 1975.

I 1982, sier Wikipedia, publiserte Ibn Baaz en bok om solsystemet. Her gjentok han påstanden fra 1966 om at sola går rundt jorda. Men selv om jorda sto stille i verdensrommet, kunne den kanskje snurre? «In 1985, he changed his mind concerning the rotation of the earth … when Prince Sultan bin Salman returned home after a week aboard the space shuttle Discovery to tell him that he had seen the earth rotate.»

Ibn Baaz ble utnevnt til stormufti av Saudi Arabia i 1992. Dette er den høyeste rang (som er noe annet enn beslutningsmyndighet) i islamsk rettsvesen.  I denne rollen hadde han også overordnet ansvar for vitenskapelig forskning og juridiske utalelser. Ibn Baaz var konservativ og samtidig tett knyttet til kongedømmet. Dette førte til konflikter. Han aksepterte utstasjonering av amerikanske tropper i Saudi-Arabia i 1991. Han støttet Oslo-avtalen, noe som ble fordømt av Osama bin Laden.

Det hjelper ikke å påby enighet: politiske begivenheter skaper stadig nye splittelser.

Islam Net HiOA er ingen stor gruppe.  I søknaden står det at foreningen har ti medlemmer, hvorav tre aktive. Ti-femten prosent av studentene ved HiOA, det vil si rundt to tusen personer, er muslimer.
Ut fra det (lille) jeg vet om organisasjonen, vil jeg gå inn for godkjenning.  Samtidig bør foreningens uttrykte ønske om dialog og kunnskaper tas på alvor.

Det åpne diskusjonsforumet til Islam Net er en uvant blanding av autoritetstro, forvirring, tvil og sunn fornuft. Bokstavtro kristne og ortodokse jøder resonnerer ofte på samme måte.  Men vi tar dem sjelden på alvor. De får holde på med sitt i sin egen lille boble. I Norge er disse gruppene små og ubetydelige.

Islam er på frammarsj og fortjener dagslys, utfordringer og veloverveide svar.

Vitenskap og forskning gir status. Mange trossamfunn svøper seg derfor i vitenskapens kappe. Vesten har scientologer, kreasjonister,  homeopater og Christian Science. Saudi-Arabia har sitt General Presidency of Scholarly Research and Ifta. Regimet støtter seg på wahabittene, en av de mest konservative bevegelsene i Islam. 

Islam Net ser ut til å representere tilsvarende holdninger. Abd al-Aziz ibn Baz, den forrige stormuftien av Saudi Arabia, står på listen over deres religiøse autoriteter.

Å lese fatwaene til ibn Baz er en reise tilbake til middelalderen. Det betyr ikke at tekstene er enkle eller primitive. Både islamsk og kristen middelalder hadde høyt utviklede lærdomskulturer. De europeiske skolastikere integrerte Aristoteles og Bibelen. Islam utviklet sine egne synteser av Koranen og gresk kultur. I tillegg spiller muntlige overleveringer gjennom troverdige kjeder av vitner (hadith) en vesentlig rolle. 

Men når konservative muslimske lærde uttaler seg om livet i moderne industrisamfunn, blir kontrastene ofte latterlig store. Det er vanlig å snakke om «the clash of civilizations».  Når det gjelder Islam og Vesten, er det heller historiske epoker som støter sammen. En tradisjonell skolastisk tankeverden møter post-moderne samtaleformer.

Alliansen mellom ortodokse religiøse ledere og oljerike prinser har pussige konsekvenser.
Wahabittene er strenge. Intet skal stå mellom Allah og den enkelte – derfor bør historiske minnesmerker knyttet til Islam ødelegges.

De tidlige wahabittene herjet i shia-muslimenes hellige Karbala for to hundre år siden (1802). I dag allierer de seg med amerikanske kapitalister. Bygninger som Mohammed og hans første tilhengere eide i Mekka, erstattes av shoppingsentre. Muslimske organisasjoner i USA og Canada protesterer uten hell. Huset til den første kaliff, Abu Bakr, er nå erstattet med Mecca Hilton Hotel.

«It is not permitted to glorify buildings and historical sites,» proclaimed Sheikh Abdulaziz bin Baz,… in a much-publicized fatwa in 1994.

«We saw the tremendous opportunities to tap into Saudi Arabia’s religious tourism segment», sa Ivor Burney, en talsmann for Hilton.

Kilde: McMecca

Det var forøvrig dette samarbeidet som gjorde en arabisk mangemillionær – Osama bin Laden – til terrorist og geriljaleder …

Flere fatwaer fra Ibn Baaz:

Sang og musikk er av det onde
I advise all men and women not to listen to music, because they bring about evil consequences.
As for songs and music, their evil is great as they may cause Muslims to deviate from their religion.
Songs and music may sow seeds of hypocrisy in the heart, at which point one begins to develop a dislike for everything that is good and become fond of every other thing that is evil.
Music causes one to hate listening to the Qur’an or listening to someone calling to the way of Allah.
It encourages the love of falsehood, speaking evil and obscene words.
Those who are in close contact with singers know how corrupt and spoiled they are because of their love of music and song.

Tanter og svigerinner  …
It is not permissible to be alone with the sister-in-law or the wife of an uncle or any other non-Mahram (not a spouse or unmarriageable relative).
The Messenger of Allah (peace be upon him) said: No man should be alone with a woman unless there is a Mahram (a spouse or unmarriageable male relative) with her.
He (peace be upon him) forbade being alone with a woman for Satan will be the third one present with them.

Ta heller noen flere koner
Artficial insemination is permitted by some contemporary scholars under certain conditions, to avoid any violations of the limits set by Allah (Glorified and Exalted be He).
However, I am still undecided on this point and I recommend that it is better not to do it, because it might open the door to endless evil.
If she can have no more children, you already have four children, praise be to Allah.
You can also marry a second, third or fourth wife if you want to have more children, so it is better not to perform this operation.

Kvinnelige ledere
I work in a pharmacy where the owner appointed a woman as a director; what is your advice to me?
We advise you to leave this pharmacy and look for another job and you will find all good awaiting for you.
If you could advise the owner of the pharmacy to appoint a male director, you should do so.

For utfyllende kildehenvisninger: http://plinius.wordpress.com/

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS